Søndag 4. Juni 1939

1. Søndag i mit 15. aar. Er grundet paa madlavning og avislæsning ikke i kirke, plukker 2 buketter dejlige blomster til fru Hastrup-Vig og 1 til fru Chris. Vi faar vin og chokolade over stegegryderne. Gidde kommer, jeg likker i haven og læser ”Søstrene paa Killekullen”. [Carsten Hauch, Søstrene paa Kinnekullen] Er først i taarnby skole til børnehjelpsdag i 1 kvarter, der er dødkedeligt og jeg bruger en masse penge. Efter middag gaar Gidde, mor og jeg til Korsvejen, hvor jeg afleverer nogle kryds og tværs opgaver for mig selv og Christensen. Jeg møder en del gamle bekendte og viser mine ledsagere skolen som de finder ypperlig. Karin og Inger er kommet og Gidde og jeg laver kaffe og henter kager, vi har det vældig skægt. Gidde skal til Itzehoh (Hamburg) for sit firma at være i lang tid, hun skriver i min skrapbog og jeg giver hende en blaa sommerkjole. Natten er betagende.

Søndag den 3. September 1939

Er i kirke, den er stuvende fuld. I formiddag erklærer England, og kl. 17 Frangkrig Tyskland krig, saa nu er verdenskrigen for alvor udbrudt, 134 polakker bliver dræbt og et stort slag er i gang ved Schangstohova [Czestochawa]. Visti er ansat ved den danske radioavis. Gunnar er herude, han arbejder meget ivrigt i Domus Medika, paa at besætte sorteringsstationerne, Ellehauge og 4 medicinere skal være paa Korsvejen. Jeg læser 2 hefter om gasangreb. Vi gaar en pragtfuld eftermiddagstur. Tyskerne lægger miner ud i Østersøen. Lundorfs værelse ser skrækkeligt ud, saa vi er med at sætte billeder op og flytte om saa det bliver vældig hyggeligt, vi maa have gjort det samme med Christensens. Scheaffer er hele tiden paa traaden, selv under presserne sidder de og aflytter sammen. New Seeland gaar mod Tyskland. Gaar først i seng kl. 1. Mor giver mig en hat.

Torsdag den 15. August 1940

Karen og jeg skal følges ad til skolen, men da jeg har ventet i 20 min. kører jeg. Jeg sidder inde paa Nørre gymnasiums gaard i ½ time, saa kommer nogle af dem hjemme fra. Vi kommer op i et værelse, vi er 27 i klassen, der er jo mange, der vil gaa fra. Da vi gaar ned til morgensang bliver jeg skælt ud af Fie fordi jeg snakker, det er altsaa det første der bliver sagt til mig. Rektor Hasselris taler og saa synger vi ”Det er et yndigt land.” Vi skriver skema og Karen og jeg er hos faster Signe, vi har det hyggeligt i et kvarter. Jeg maa gerne besøge dem, naar jeg har fritimer. Vi er ogsaa hos Magnus Hansen, men der er saa mange mennesker, at vi gaar igen. Karen faar 100 kr. til skolebøger, jeg er henne paa korsvejen, det faar jeg muligvis ogsaa.

Karin og Inger er her, hun begynder ogsaa paa et 2 aars kursus i dag. Jeg skriver til ꓕ og sender et billede med, jeg skulde ha’ skrevet for 2 uger siden.

W. hjælper mig at lægge bind om bøgerne, jeg har hovedpine. Far taler i Maribo Rotaryklup. W. og jeg er i blommerne med et par føl, de er virkelig morsomme. Sommertiden skulde ophæves i dag, men den fortsætter.

Torsdag den 10. Oktober 1940

Dorff fik hos Stobbe hele historien om telefonen, men David mærkede ikke noget paa ham. I fysiktimen indviterer jeg kammaraderne, men faar dem til at laave, ikke at tale om karakterbøger. Men vi skal aflevere karakterbogen inden efteraarsferien, saa den gaar ikke.

De er i grunden ikke særlig søde, men det er da ogsaa fejt af mig, ikke at vilde være dem bekent. ꓕ henter mig, han er sød, men jeg er gnaven. Skomageren kan ikke lave min taske, saa jeg maa hen i en anden forretning. Alting gaar mig imod. Jeg ringer til Løpentin og vil ha’ lidt sjov, men han er gal og knalder røret i.

Far forundre sig over, at jeg har tid til at gaa hen til Rie. Mor skriver under paa karakterbogen og gør ikke vrøvl, det havde jeg ikke ventet. Inger og Rie Trille henter mig. Pastor Herman Larsen holder foredrag med lysbilleder her, men jeg er hos Rie. Hendes bror er blevet konfirmeret, og saa bliver hans andendagsgilde slaaet sammen med  vort sold. Der er ogsaa andre med fra realklassen, men kun 4 af os 7. Trille har gramofonplader med. Vi drikker kaffe, jeg er sjov. Saa danser vi, med de smaa drenge, det er fantastisk sjovt. Vi gaar maaneskinstur hen til korsvejen og more os dejligt. Vi lejer ogsaa  gamle selskabsleje og jeg danser mindsk 20 danse, sidder kun over 3-4 gange. De er forfærdelig søde alle sammen.