Mandag den 8. April

Er til Gibbers time kl. 8, men saa gaar jeg hjem i den tro, at jeg skal ind på Nørre Gymnatium at tale med rektor, han har dog først træffetid i morgen, saa gaar jeg og er nyttig eller rettere unyttig her hjemme. Solen skinner dejligt og vi har det vældig morsomt. I Maribo paastod jeg, at vi er i familie med Niels Ebbesen, og nu har Berlingeren en artikkel om ham og et billede af Strangesøns vaaben. Den bulgarske stenkrukke, som Tage havde med hjem til mig er jo gaaet i stykker, skønt det er umuligt at finde ud af den, klistrer jeg den dog sammen, saa nu er den krakkeleret og ligner dem, som man har fundet i jorden fra gamle dage. Nu vil jeg til at have begge vaserne staaende fremme, man maa jo hygge hvor man kan. Kirsten og Gunnar er her paa aftenbesøg, jeg er hos bageren efter brød. Nu er det ved at se sort ud, England og Tyskland venter hvist en afgørelse en af de første dage. Englænderne sænker hvist et tysk skib paa 300 mand, de sørger dog ikke for at redde de arme søfolk, 150 menes dog at være reddede.

Der er brev fra Gidde, hun har det godt, og vil ikke hjem.

Søndag den 30. juni 1940

I den sidste tid har jeg været en meget flittig kirkegænger, jeg har nemlig siddet ved siden af ⊥, og nu bliver jeg i vanen. Tage er her. Jeg maler 2 cigaræsker med blomster og den franske lilje. Jeg er propmæt skønt jeg burde slanke mig. Jeg forsøger flere gange at skrive kærreste brev, men bliver hver gang forstyrret. Scheaffer, Augnete og Peter er her, senere kommer den Ulnerske familie, vi er oppe at vise Peter buko og hønsene, han er meget indladende og venlig, dejlig unge. De andre gaar turen om ad Vesterled, men den kan jeg ikke gaa, derfor gaar jeg ind til fru Bøjer efter jordbær.

Vi faar en fænomonal aftensmad, bagefter er Inger og Birthe med oppe paa mit værelse, I. og jeg bliver gode venner, vi taler om Nørre Gymnasium og jeg glæder mig ligefrem til at kommer derud. Da jeg er præstedatter kan jeg ellers faa friplads på Zahles. Kl 1 i nat skriver jeg til Emil. Vi er bange for luftangreb.

Fredag den 5. juli. 1940

Jeg læser 1 time kemi i formiddag. Det er fru Kris fødselsdag, nu skal Poul ud paa en plantage i Lyngby, han skal heldigvis ikke bo hjemme. Mor tror, at ”i gaar kom vi, i morgen ere vore dage talte” synges ved bispemøder, fordi de varer 3-4 dage, og man skal hjem med morgentoget. Vi faar brev fra N.G., [Nørre Gymnasium] jeg er optaget, jeg faar samtidig  aarsheftet for 1940. jeg maler om paa polakpigen. Der er tysk cirkus i byen. Tage tænker paa at tage ned til de danske arbejdere i Tyskland, men han har saa mange skøre ider, Grønland var da meget bedre. Vi har ministerskifte. Siden ⊥ tog fugleskadereden ned, er der kommet saa mange sjeldne fugle. Jeg henter tomater hos Suhr. Lunn og jeg ordner havegange. Ællingefaderen er her, vi har de smaa kravl i vandet. Tage er herude.

En svaleunge forvilder sig herind paa mit værelse.

Kristensen fra Taarnbygaard er her, de har Karen med og vi bliver helt gode venner. Hun hyler og tuder og er forkælet.

De er nede at se, hvor meget brænde vi har, vi opgiver kun 2 ton [?], skønt vi har 50 he [?] + 2-3 rummeter brænde. Der er luftalarm i Roskilde, og mange steder paa  Sjælland, nu kommer turen nok snart til os. jeg vasker haar i nattens mulm og mørke.

1 Pomerantz

Torsdag den 15. August 1940

Karen og jeg skal følges ad til skolen, men da jeg har ventet i 20 min. kører jeg. Jeg sidder inde paa Nørre gymnasiums gaard i ½ time, saa kommer nogle af dem hjemme fra. Vi kommer op i et værelse, vi er 27 i klassen, der er jo mange, der vil gaa fra. Da vi gaar ned til morgensang bliver jeg skælt ud af Fie fordi jeg snakker, det er altsaa det første der bliver sagt til mig. Rektor Hasselris taler og saa synger vi ”Det er et yndigt land.” Vi skriver skema og Karen og jeg er hos faster Signe, vi har det hyggeligt i et kvarter. Jeg maa gerne besøge dem, naar jeg har fritimer. Vi er ogsaa hos Magnus Hansen, men der er saa mange mennesker, at vi gaar igen. Karen faar 100 kr. til skolebøger, jeg er henne paa korsvejen, det faar jeg muligvis ogsaa.

Karin og Inger er her, hun begynder ogsaa paa et 2 aars kursus i dag. Jeg skriver til ꓕ og sender et billede med, jeg skulde ha’ skrevet for 2 uger siden.

W. hjælper mig at lægge bind om bøgerne, jeg har hovedpine. Far taler i Maribo Rotaryklup. W. og jeg er i blommerne med et par føl, de er virkelig morsomme. Sommertiden skulde ophæves i dag, men den fortsætter.