Mandag d. 26. september 1938

Jeg staar tidligt op skønt jeg har fri jeg ortner negle og værelse, vasker mig og læser lektier, Tage og Gunnar er herude til frokost, jeg dækker bord, mor køber en masse hos købmanden. Redaktøren henter os kl. 1 1/2, men vi er nede i haven at slikke solskin og plukke pærer, vi starter ud i det blå. Vi venter paa fru Håstrup-Vig ved lagkagehuset, det er barnets dag, vi overfaldes af D.U.I. Hastrupvig kører os ud til Langelinie og derefter til den nye Strandvej, den er vældig flot. Vi køre ud paa nogle smaa markveje og ud forbi herregaarden Danse. [?Danae?] Vi drikker kaffe i Hillerød og sidder og ser paa slottet, vi gaar en tur. Vi er hjemme ved 5 ½ tiden, turen har været dejlig og vejret højt. Gidde er paa besøg. Efter middag faar Gidde min brune pude at sy paa i aften, jeg stopper strømper strikker bøjler. Hillers [Hitlers?] foredrag er vældig spændende vi hører det paa dansk bagefter. Far er syg og gaar i seng lige efter, han er træt. Jeg drikker te med nede.

Har ikke tid til at vaske mig.

Søndag d. 9. oktober

Er oppe kl 9½. Er i kirke og Alters, der forbløffende mange Konfirmander. Tage kommer til middag, vi faar vin til middagen for at drikke Gunnas [Gunnars] skaa [skaal], da det er hans fødselsdag, men han er ikke kommet. Det regner og blæser meget. Fie har fri, saa mor og jeg klare huset. Hitler taler, han vil krig nu. Gunnar kommer ved 3½ tiden, han er først vaagnet kl. 2. Schäffer og Augnethe kommer, Schäffer er gal over Hitlers tale. Vi drikker kaffe og gemme schokoladen til i aften. Jeg læser ikke leksier da jeg skal gaa kl. 11 i morgen. Jeg dækker bord og hjelper med aftensmaden. Tage tar’ afsted omtrent efter aftensmaden da han skal hjem at sove, han og Gunnar skal op kl. 3 i nat at læse. Gunnar bliver og faar schokolade med, jeg laver medaljer. Vi sidder ogsaa i kabinettet i aften, missen er inde.

Vi studerer alle et Tjekoslavakiet kort, der er i Berlingeren, Gunnar spørger mig om hvad forskellige ting hedder paa tysk. Jeg gaar i seng kl 11

Lørdag 1. April 1939

Har ikke læst på geografi, men bliver heldigvis heller ikke hørt. Har ikke regnet aritmetik indføring, og skriver derfor af i skrivetimen, i den faar jeg ogsaa læst paa andet. Vi bliver fri for haandgerning og cykler enten til Forum eller til remissen, jeg tager med Kolbye og de andre piger. Udstillingen er indelt i mange afdelinger hvor vi bliver vist rundt. ”Saadan blev vi til,” vises af en mediciner som vi slet ikke kan høre, ”Mennesket” vises ogsaa af de mediciner, ”Børnehjem,” ”Sport” o.s.v. forevises ligeledes af fagmænd. Paa hjemturen bliver Inga syg. Far følger Tage til Heimdal. Ruldi er her. Jeg faar en blaa kjole af mor. Begynder at pakke kuffert skønt jeg ikke aner om jeg skal til Maribo. Hitler taler. Er tændt og slikken. Skriver dagbog. Far giver mig 50 kr. fordi jeg er kommet i 4. m., han har lige faaet 1000. laver kaffe og smører mad til Cristensen, spiser selv en usandsynlig masse. Strikker og læser i ”Greven af Monte Cristo.”

Torsdag 20. April 1939

Vi har ”Kvinden” for sidste gang, han skal i kongens klæder i dag og Rosenholm kommer. I historie laver vi en mængde skemaer med en kektograf [hektograf]. I religionstimen har vi ingen lære, vi spiller langbold, og overlæren holder øje med os. Jeg spille med skønt jeg løber daarligt, gid den forvorte snart vilde forsvinde. Vi bliver alle hørt i hver engelsktime, badde [baade] mundtligt og skriftligt, foreløbig er det meget let, er saa letsindig at love Inger at vente paa hende og maa gøre det i omtrent en ½ time. I radion er der en mængde musik fra Tyskland, Hitler fylder 50, det er kedeligt at solen er saa dejlig i dag. Jeg køber gullerødder og sover 2 timer til middag. Inger B. er her i aften. Mor gir’ mig en pose dejlige smaa fyldte paaskeæg. Laver frisyrer og prøver sommerkjoler. Læser magasengs foraarssjonal.

Torsdag den 9. November

Der var et bombeattentat mod Hitler i gaar da han var fertig med sin tale, 60 saaredes og 6 dræbtes, han blev ikke ramt. Faar ug- i aritmetik, mg+ i tysk, og i dansk faar vi vore gamle stile og nye for, min er god, siger han. De synes, at det er saa sjovt, at jeg skal staa model. Dorf og jeg snakker hele dagen. Ulmer taler i kirken, jeg sidder hos drengene der ovre, kommer der, for at hører Hjeds udgangsbøn: ”Lader os slutteligen bede” o.s.v. Ulmer er med inde bagefter, han er hyggelig og sød som sædvanlig.

Fredag den 10. November

Eri spørger mor, om hun har mavepine, hun laver saa megen sjov, at det er en skandale. Rosenholm er sød i latin, han gaar rundt og aer. Keder mig. Christensens moder har sendt mortensgaas; far klager over, at det trækker, saa vil han hænge en gammel diplomat op i sit vindu, det faar mor og jeg ham heldigvis fra.

Tyskerne rører paa sig, de taler om at gaa gennem Holland, der allerede er blevet sat delvis under vand. Paa grund af attentatet mod Hitler, er der en mængde anholdelser. Bomben, var muret ind i en af pillerne i Hofbreuhaus i Mynchen. Karen stjæler af en kasse London Dock, som der overhoved ikke har været taget op for.

Torsdag den 7. December

Passer telefon, det er ejendommeligt, at nogle synes, at vi skal ligge paa næsen for dem, naar de har et par gamle bukser, som vi skal hente; andre er taknemmelige og spørger, hvordan det gaar med de stakler. Far faar Rotarymærket, jeg sætter det i knaphullet paa ham. Mor er som sædvanlig i Frihavnen. En mand, der er rejst til Tyskland, har faaet 10. aar i konsentrationslejer, fordi der er blevet sagt at det var kedeligt, at bomben ikke sprang 10 min. før. Far siger, at jeg aldrig maa rejse til Tyskland saa længe Hitler er der. Jeg begynder at læse i den trofaste flod, den er pragtfuld og fængslende, saa det er meget svært at lægge den fra sig. Mor er meget træt og nervøs, hun har hver dag en stor pose slik med hjem, jeg gør mit til at den og æblerne bliver spist.

Tirsdag den 30. Januar 1940

skæg i engelsktimen, jeg er fuldstændig skør. Drømer om ꓕ hele tysktimen. Vi er som sædvanlig inde i badeværelset, Møller giver os timer paa Lørdag han er lidt skør. Fløjter, nu kan jeg skalaen og Tordenskjold. Har snue og er træt og sover middagssøvn. Læser ikke lektier. Vi faar 8 nye postkort af kirken, jeg faar 5-1000 af de kønneste. Der er brev fra Isse om Poulsen, jeg skriver omgaaende tilbage, paa konvolutten skriver jeg efter navnet: det er et pænt navn. Hitler taler, han er meget ironisk og siger ikke spor, de græder. Jeg skriver ogsaa brev til norge, men jeg sendet det ikke endnu, hun skal have en ordenlig epistel der oppe i Tønsberg. Jeg læser roman inden jeg gaar i seng. Jeg frygter for, at jeg skal faa en skrækkelig mellemskoleeksamen for jeg læser aldrig og regner ikke opgaverne.

Fredag den 9. Februar 1940

Orne er rasende over at jeg ikke vel gaa ned. Til terminen flytter han mig, jeg tror at han opdager at jeg vil snyde. Stykkerne bliver jeg færdig med i sidste øjeblik, jeg har 2 fejl, saa jeg regner med at faa mg- or so. Far ligger i sengen. Jeg læser ”Condora” og ½ ”Dobbeltbryllup”. [I serien Eva’s lille Films-Roman blev udgivet små hæfter baseret på film, dvs. billeder fra film med tilhørende tekst skrevet som en illustreret roman. Coronado og Dobbelt Bryllup, og de senere titler, som hun læser (Uskyld og Storbyens Sjakaler) er fra denne serie] ꓕ sød. Postvæsenet sender mig en regning paa 15 øre. Har en farlig sjov med montøren, jeg siger at jeg ikke kan lide Hitler, men jeg fortryder, han er sønderjyde og kan være spion. Skriver til Henny. Strikker til Finland, de har sejer. Her fryser det 18˚. Er træt. skriver en længere epistil til Henny. Nu maa vi snart ikke bruge varmt vand mere, saa jeg tager varmt bad med haardvask, det gør Dort til de gamles forargelse hver aften, men vi skal jo spare. Vi kalder Chr. Corpus Juris, Lunn Gamle Dorf: Nekalal, far og mor er nøddebopræstefolkene og jeg – jeg er Maldrabine. [Corpus Juris, Gamle og Nicolai er de tre brødre i Nøddebo Præstegård; Maldrubine er forpagteren Keldborgs datter]

Søndag den 10. Marts 1940

Far har 39°, saa han kan ikke tage til Næstved, de maa i sidste øjeblig aflyse gudstjenesten, far er naturligvis ulykkelig. Hitler taler, saa Dorff indstalerer radioen her. Red. m. frue er her og Inger B, Karin deler sukkerkort ud. Jeg faar rent paa, saa bliver man saa godt tilpads. Mor burde ogsaa ligge i sengen, men hun synes ikke, at vi alle 3 kan. Dagbog. Der er endelig brev fra Henny, jeg sætter () om det jeg ikke vil læse op for ⊥, og saa faar han det, der er vældig sjovt, hun vil have mig med til England, og der er ikke noget jeg hellere vil. Gudstjenesten i Nestved giver 600 kr, det var jo vældig godt; Rudiger ringer, at Scheaffer aller naadigst vil udlevere de billeder, som far laante af den polske stat, men han vil have dem tilbage i uskat stan, da han agter at udgive en bog om Polen, hans forretning bliver et aktieselskab, med Ove og Ester i bestyrelsen, 1 aar siden Franks bryllup i dag.

Fredag den 10. maj

Falder i søvn kl 6. Mor kalder kl 10, saa maa jeg op at ordne hovedgangen i haven, men først er jeg nede hos ^, han er harmdirrende over Poul og vil slaas med ham, ih, hvor jeg elsker ^.

i dag kl. 3 morgen gaar Tyskerne ind i Holland, Belgien og Luxenburg. Hitler tager selv til fronten, nu er faren for Norden nok drevet over, det gør ikke særligt indryk paa mig, man er jo saa vandt til sensationen. Jeg faar adressen paa 2 18 aars drenge, en i Budapest og en Englænder. Holst maler min cykleskærm hvid.

Wanda og jeg bliver gode venner, vi danser polske folkedanse og jeg lærer lidt af nationalsangen, hun er katolik. Vi løser Tempo, det er et møgblad. Jeg gaar og længes saa fantastisk efter, at ^ skal komme hjem, han er blevet tuberkulinprøvet. ÚÙ

Jeg sender brev til Hennys fødselsdag i morgen. Den tegning, som jeg har paabegyndt af Wanda, arbejder jeg paa, nu ligner det lidt, men der skal meget mere til, de andre synes, at det er godt. W. og jeg er hos bageren, hun giver mig en 25 øres is, det er rørende. ^ har meget at lave, saa jeg har lovet ham ikke at komme til ham i aften, men jeg kan ikke dy mig, vi har det pragtfuldt, ÙÚ, gid vi maatte.

Tirsdag den 11. Juni

Jeg er nede hos ⊥. Syr noget for mor. W. Fortæller, at hun er blevet forlaavet, og det er helt rigtigt, for han fulgte hende hjem, naar hun tænker sig om, tror hun, at han hedder Pouel, men hun ved ikke noget om ham. Jeg er lige pludselig begyndt at interesserer mig for mine blomster, saa de trives glimrende. Hitler vil gører sølvet og guldet værdiløst, jeg opsiger 300 kr. og køber 2 sølvfade aff far, det er løvenmønsteret – kronprinsens mønster, jeg vil samle paa de dæktalerkner, nu koster de 210 kr. mor køber et sølvfad til 275 kr. for 220 kr., men jeg maa vente med at hente mit ene fad, til pengene kommer fra banken. Far og mor er rundt i byen og jeg tar’ hjem til ⊥, vi har det dejligt paa hans fifa. I aften er far og mor paa Rønnegaard, den er blevet meget rafineret, Lingreen giver os nogle kardinaltiulipaner. Jeg tegner et billede af Grønland og bruger tusch.

⊥ kommer op at sige godnat til mig, det er rørende. Vi hører en baad blive sænket, først mineskraldet og derefter en endeløs tuden.

Mandag den 22. Juli

Tante, mor og jeg er hos Grønholt vi køber en masse tøj, han giver tante det helt rigtige Zimmermand er en flink fyr. Jeg har den nye dragt paa derhenne, den sidder, hvor den blev sat. Jeg har 2 højresko hos skomageren, det jeg i Kb. giver 100 kr for, koster her 25, jeg tror, at jeg vil gøre Slagelse til min forretningsby. Bagefter er vi inde hos en sølvsmed der er Rotaryaner. I eftermiddag cykler vi ud til [Torældebag], der er knusende interessant, en bondedreng henter [Tørv?] de har faaet en hel sæk fuld til København – det kan da være nok til dem, lad os nu bruge resten til noget nyttigt. Tante og jeg cykler ind til studentersøen der bliver man tit overfaldet, hun lærer mig at finde champinon. Efter middag er vi henne hos forstander Nørregaards, de bor meget smukt, hun har syet en masse, og de har fine malerier paa væggene.

Vi taler om deres børn. Gæsterne skal altid gaa derfra kl 9½, for de vil være i seng kl. 10. Lord Georg svarer Hitler, der er stadigvæk udsendelse fra Skramlebæk. Ingen alarm.

V: 1 apertv