Torsdag d. 26. Maj (Kristi Himmelfartsdag) Taarnby

Ligger til 10. Ortner mit værelse. Jeg læser for en gangs skyld leksier, men faar alligevel ikke læst godt nok. Vi drikker kaffe i haven, og missen er meget legesyg.

vi er usædvanelig faa.

Ud paa aftenen kommer Tage herud; men han er her kun i en god time, da han skal læse til eksamen. Han faar kaffe, og kager med hjem.

Jeg læser efter at mor er gaaet i seng. Jeg poeter [?] nattens dronning. Fie er i forum, og til haandboldskamp.

Jeg sætter blomster ind, og spilder vand paa gulvtæppet, hvor der i forvejen er en del blaa farve, der bliver en stor blaa plet, som jeg længe gnider paa, men det nytter ikke, jeg maa sætte skrivebordet over den. Jeg tegner.

Lørdag 1. April 1939

Har ikke læst på geografi, men bliver heldigvis heller ikke hørt. Har ikke regnet aritmetik indføring, og skriver derfor af i skrivetimen, i den faar jeg ogsaa læst paa andet. Vi bliver fri for haandgerning og cykler enten til Forum eller til remissen, jeg tager med Kolbye og de andre piger. Udstillingen er indelt i mange afdelinger hvor vi bliver vist rundt. ”Saadan blev vi til,” vises af en mediciner som vi slet ikke kan høre, ”Mennesket” vises ogsaa af de mediciner, ”Børnehjem,” ”Sport” o.s.v. forevises ligeledes af fagmænd. Paa hjemturen bliver Inga syg. Far følger Tage til Heimdal. Ruldi er her. Jeg faar en blaa kjole af mor. Begynder at pakke kuffert skønt jeg ikke aner om jeg skal til Maribo. Hitler taler. Er tændt og slikken. Skriver dagbog. Far giver mig 50 kr. fordi jeg er kommet i 4. m., han har lige faaet 1000. laver kaffe og smører mad til Cristensen, spiser selv en usandsynlig masse. Strikker og læser i ”Greven af Monte Cristo.”