Søndag d. 1. maj

I kirke, baade drenge og pigespejdere er i Kirke, og drengespejderne indvier deres nye fane.

Herr og fru Jernhof er i kirke, og bagefter er de oppe at se mit nye gulvtæppe.

Tage og Edel er paa besøg. Er oppe hos Gydda, for at hente det mønster, som hun skal sy puden efter. hun er ikke hjemme, saa jeg faar det desverre ikke. Da jeg kommer hjem, staar Erlo der og venter paa mig, han venter udenfor prestegaarden hele eftermiddagen, jeg er derude 2 gange, og han avlevere et hemmeligt alfabet til mig.

Det er fru Duerlous fødselsdag i dag.

Karen rejser, og jeg faar ikke engang sagt farvel til hende. Hun testementere det lille Erentisbillede [?] til mig. Kryger kommer op.

Mandag d. 2. maj

Vi, D.R.C. holder møde og vi bruger mange af pengene fra kassen og deler resten 37 øre til hver.

Vi cykler op til Knud, men han vil ikke med paa turen i morgen, saa vi faar heller ikke Erlo med i morgen. Vi er ude at besøge Inger det meste af eftermiddagen. Om aftenen er vi oppe i Svip [?], som bliver ophævet, pengene deles mellem de forskellige medlemmer. Bagefter er vi oppe i tennis hallen at se Ingers søster spille badminton, bagefter cykler Inger, Inga og jeg langs sundet ned til flyvepladsen og tilbage igennem anlæget, vi møder Børge paa hjemvejen, og vi 4 følger Inger hjem, bagefter bliver jeg fulgt hjem og bagefter Inga.

Jeg ortner mine blomster

I seng kl 9½

Hugger 10 cigare som vi skal have med paa skovturen i morgen

Tirsdag d. 3. Maj Taarnby

Børnehjelpsdag (fri) Afsted til Klampenborg, med Inger og Inga, kl. 8 ½.

Har en vældig god frokost med.

Cykler ind til remissen, hvor vi sætter cyklerne i stald (15) øre. Vi kører med 2eren til raadhuspladsen, hvor vi skifter til 14. (25 øre) jeg betaler 30 øre i takst overstigelse. Vi gaar ind til Peter Lips’ hus, og derfra til en bod i skoven, hvor vi køber is, vi gaar til Fortunen, hvor jeg besøger Nete Hansen, hun viser mig flere af værelserne paa hotellet, og ser ogsaa resturenten, jeg ringer hjem derude fra. Vi gaar en tur i skoven, og spiser vor mad paa en stub der. Vi gaar igen en tur, og plukker bøgegrene, vi drikker vores eftermiddagskaffe i græsset overfor en bod. Vi tager derfra kl. 2½, og kører med til raadhuspladsen, hvor vi ser børneoptaaget. Vi gaar en tur paa strøjet og er inde i en 49 øre forretning hvor jeg køber en grøn naal. vi gaar ud paa Amager og tager med 13 til remissen, hvor vi er inde hos en købmand at købe sodavand, og jeg sønger hjem derfra, men faar ingen forfærdelse. Vi cykler hjem ad Amager Landevej, Byvejen og Englandsgade og er hjemme kl. ½

Fyrer i centralvarmen saa jeg faar et varmt bad

Gidde paa besøg pr. motorcykkel. Jeg ortner mit værelse

Billet for takstoverstigelse 30 øre
Birgits billet for takstoverstigelsen på 30 øre ligger stadig i dagbogen

Onsdag d. 4. Maj

Har ikke skrevet genfortælling til i dag, saa jeg maa  skrive den i fysiktimen. Jeg læser aviser det meste af eftermiddagen. Jeg vil slanke mig men jeg æder dog , som var jeg betalt for det. Jeg begynder at bruge citron baade som invortes og udvortes

er paa gangen hos Roseholm [Rosenholm, lærer på Korsvejens Skole, ses på dette klassebillede fra 1938, nederst til venstre].

Inger og Inga er gale.

Torsdag d. 5. Maj Taarnby

paa vej fra skole kommer jeg i snak med en emigrasionsbetjent, en englænder og en dansk amerikaner, de er vældig morsomme, og jeg maa hjem at hente fars samlede værker til dem.

Tage er om aftenen paa besøg, og han bliver her til temmelig sent.

Skrædder Madsen er her med fars blaa tøj.

Far vælter tændstikkerne og jeg faar 25 øre for at samle dem op.

Træerne i haven blomstre, og haven er forfærdelig yndig i sin lysegrønne dragt.

Fredag d. 6. Maj Taarnby

Jeg avlevere den  brochyre , som Lise har bedt om, hun maa sikkert komme med, ih, hvor jeg glæder mig til Alpeturen. Karen vil ogsaa gerne med, og hun vil spørge om det til i morgen. Jeg gir` spejderhagl, og Lise giver mig is, Jeg cykler ind mod Sundby med Lise, og hun glæder sig vanvittigt til det. ( Jeg faar % af de bileter til turen, som jeg kan sælge.

Jeg snakker med emigrasions betjenten og  englændoren paa vej fra skole.

Mor og Fie er på havearbejde. Jeg plukker en buket blomster, tar’ noen’ brosyre, og tager op til Jernhoff, hvor jeg tilbringer det meste af eftermiddagen. Da jeg kommer hjem, er Kornelhussen og tøsen paa besøg, Kornelhussen vil ikke med til Holland. Jeg er i sæbehuset, og hos bageren for mor. Tilbagebetaler de 50 øre, som jeg har laant af Arli. Køber en flaske wigartabeletter [Viagærtabletter] til 6.40 k.

Lørdag d. 7. maj

Lise kan ikke komme med paa turen, men der er udsolgt til at Karen maa.

Karen kommer og besøger mig i morgen.

Jeg ortner mit værelse til i morgen.

Grete og Edit er paa besøg i et øjeblik

Jeg kritter mine sko

Vasker mig grundigt

Søndag d. 8. maj

Ortner mit værelse efter natten, ringer til lise, om hun vil komme i eftermiddag, men hun kan ikke.

Karen ringer [afsted?]. Far er nervøs. Karin og Inger læser korektur paa studie I

Scheffer og Avgnethe paa besøg.

Far er til pigespejdernes fødselsdag, men gaar tidligt.

Mandag d. 9. Maj, Taarnby

Far og de 6 Amagere er inde til resepsion hos hans majestat kongen, de spiser frokost bagefter her

hos os.

Jeg spiser alt alt for meget.

Jeg læser en lang historie til dansk om ”En drengs vilje”.

Karin paa besøg, hun har syet dugen færtig.

Far gir bolscher.

Gydda og Ingeborg er her, og Gydda skaber sig forfærdeligt. Jeg ber hende om at skrubbe af saa hun maa gaa efter en times forløb.

Tirsdag d. 10. Maj, Taarnby

Rosenholm er gal

faar sus [?] i langbold

Betaler Regnskab og [muligvis: hos?] Olsen

Far satte 75 Kr. i banken for mig saa jeg nu har 1294 Kr. i banken.

Far faar Hollanske penge. Jeg taler med fru Pedersen.

Begynder at gaa med ankelsokker.

Avlevere karakterbogen.

Tegner i den nye sal.

Brev fra Karen, hun sender de to kroner [muligvis: kraver?].

Onsdag d. 11. Maj, Taarnby

Jeg faar fri fra sangtimen.

Jeg møder restavtør Jensens søn oppe hved Komaløg.

Jeg bliver fotograferet af far.

Jeg cykler sammen med Christensen op til lufthavnen.

Far flyver kl. 5,10.

Jernhoffs, Jensens, Kornelhussens, Fischer, nogle af fars andre bekendte, mor og mig er deroppe at tage afsked med far.

Karen giver is paa hjørnet. Jeg æder 2 kager til kaffen.

Jeg sidder nede det meste af aftenen.

Jeg vasker haar, og bliver forkølet.

Kurt synger i Tivoli, og faar en glimrende Kritik. (Berlingerens elendig).

Jeg sover i mors seng i nat.

Kastrup Lufthavn set fra luften. Det Danske Luftfartselskab. Alex Vincents u/no. Fotokort. Frankeret med 10 øre Luftpost stemplet København Luftpost sn3 d. 9.7.1938 til Skanderborg.
Kastrup Lufthavn set fra luften. Postkort stemplet 9. juli 1938

Torsdag d. 12. Maj, Taarnby

Faar fri kl. 12.

Slaar godt i langbold.

Begynder at gaa til præst, bliver indskrevet af Kryger.

Inge, Inger, Birgit og – er inde at besøge mig bagefter, vi ligger paa græsplænen i en time, saa gaar vi hen og køber is og schokolade, de faar hver en stor buket ”grin til middag” med hjem, de gaar ikke før end kl. 4.

Jeg skal paa langelinie i aften.

Spiser et asperinpulver, da jeg er forkølet.

Tage er til eksamen og faar 16, han er vel nok dyktig.

Jeg er om aftenen paa volden og Langelinie, hvor vi skal møde Tage, Bent med kæreste og Edel. Vi gaar en lang tur, og ser blandt andre Inger Bennick.

Paa vej til regensen møder vi hr. og fru kontorchef Duerlou, som gaar paa Bredgade. Tage invitere dem med hjem, at spise hveder men de vil ikke.

I dag er der barnedaab i Holland.

Jeg bliver forkølet.

Fredag d. 13. Maj, Taarnby

Ligger længe, og har sovet i mors seng i nat.

Ligger i 2 timer i haven, og soler mig, spiser forfærteligt meget kylling.

Min forkølelse er tiltagende. Jeg er i sommertøj og bare ben. Pastor Frankon taler kl. 2, og er inde til kaffe bagefter med en anden kerre [herre].

Faster Sine og Ove, er her paa visit sammen med 2 herre, den ene er Doktor, og vil leje et værelse her, men nej tak, ikke hos os. Jeg ligger i en time mere i solen.

Jeg flytter en del kaktus op i mit værelse, bare de vil komme.

Jeg skal ha en seddel af mor om [?] jeg kan komme med til modtagelsen i morgen.

Jeg er nede hos Gert Jensen, men han er ikke hjemme.

Tage er ikke hernede i dag.

Vi har sommer, jeg brander mig paa kakkelovnen.

Jeg vil tidligt i seng, da jeg har meget søvn tilgode.

Jeg skal sove i mit eget værelse i nat.

Lørdag d. 14. Maj, Taarnby

Jeg kommer ½ time forsent i skole, og faar fri kl. 11. Jeg tager et koldt styrtebad, og mor og jeg tar ned til lufthavnen for at hente far, far kommer godt hjem med sine amagere, og Kornelhussen gir’ en bedre frokost hos Hammer, der er bl.a. en ung flyverkaptajn med frue (svigermor). Restavtør Jensen med frue, er og tar imod os, vi faar 12 røde tulipaner. Jeg tar den i sommerkjole. Far gir mor og mig hver en sølvnaal, og et halstørklæde, jeg faar kopies, flag, ”sølv”askebæger og kuffertplakater og hollanske penge. Vi drikker kaffe i haven, og der er mange, der kommer for at sige goddag til far, orginisten, Tage og Karen F. Tage og Karen er her til middag, og vi faar jordbær. Jeg drikker altfor megen kaffe. Karen og jeg gaar en tur ud til grønnehave og retur, jeg er inde hos Inger, at invitere hende med hjem, men hun må ikke (heldigvis). Fru overdyrlægen indvitere mig paa visit en dag.

Jeg slaar godt i langbold

Fie er gal. Jeg sætter ny blomster i vand, og ortner mit værelse, som er forfærdeligt uortenligt.

Nu har vi den virklige sommer.

Her – jomfrukloster har 200 aars jubilæum. Jeg har slet ingen lektier til mandag men bør egentlig strikke min krave fertig. Far fik i Holland extratog til dispensision, men jeg overlader det til min hukommelse at huske, hvad far har oplevet. Kryger tilbyder Karen, at følge hende hjem, men faar en kurv, det snavsede fæ.

Mor er i seng meget tidlig, da hun har en kedelig hovedpine.

Jeg drikker ikke aftenkaffe, da jeg er bange for, at jeg har drukket for meget i dag

Jeg gaar temmelig sent i seng. (11). der er spetakkel på kroen.

[billede af Tårnby kro på Englandsvej 321]

Søndag d. 15. Maj, Taarnby

Ortner værelse og til højmæsse. Jeg gaar til bageren at købe kager.

Scheaffer og ”Nete” til eftermiddagskaffe. Jeg ligger i solen i et par timer. Jeg strikker et stykke paa den blaa krave, som jeg skal ha fertig til i morgen.

Far er gal paa mig.

Jeg leger med missen.

Jeg er i det letteste, som jeg kan tilbringe en søndag eftermiddag i. Kryger øver sig.

Tage er her hele dagen.

Scheaffer, Nete, far, mor, Tage og jeg gaar en tur ud til den nye Kongelundsvej.

Om aftenen er far sød, og gir sodavand.

Jeg faar en flaske odocolonge [eau de cologne] til 2,2 mark, af mor.

Mandag d. 16. Maj, 1938

Jeg gaar kl 12, da jeg skal til præst, vi bliver stillet paa 2 rækker, og jeg kommer til at staa omtrent overfor Klas. Vi faar moralpræken. Poul, Ove, Axel, Inger, Inge, Birgit og [navn mangler]  er med inde i en god times tid, vi spiller langbold, og gaar i anlæget, de faar alle sammen blomster med hjem. Mor ligger i haven, jeg spiser alt for meget. Kryger er dum, men riktig morsom.

Jeg bestiller aldrig et kuk.

Tirsdag d. 17. Maj

Jeg faar biletterne til Knudsens bio ”den vide verden” og ringer til Karen Louise, hun svarer ikke, men faar dog en billet.

Skrivers har schokolade med til mig.

Jeg ringer til Vester 11 Ilydon [??]

er hos bageren.

Fie og jeg skal til at spille Bad [Badminton?]

Arkitekten er paa besøg, han foreslaar, at vi laver en tennisbane, hvor laden nu ligger

Købmand pedersen, Holger pedersen og Gertsen er her ogsaa.

Kajs mis er paa besøg

[Læs mere om DSBs biograf Den vide Verden og hør indvielsestalen 1935 her]

Onsdag d. 18.Maj

Vi regner eksamensstykker paa skolen, det gaard skidt, og der er en riktig dorlig dag for min eksamenskarakter. Jeg plukker syrener.

Jeg vander mine blomster. Jeg drikker eftermiddags kaffe med, og far tar 7 billeder af mis og mig far er sød

Venneke er her og turens enkeltheder bliver bestemt. Brev fra Gunnar, han vil laane 100 kr af far, men det bliver nok mig, der maa punge ud.

Jeg ordner mine sko, og farver neglene paa tæerne blodrøde.

Torsdag d. 19. Maj

Eri, Rie og Tenna er gale paa mig og mine venner.

Inger, Ove og jeg cykler sammen fra skole, jeg ordner selv mit værelse.

Mor er paa klinikken.

Faster Marie er [utydeligt navn] fra Ødis [?] er paa besøg, jeg spiser alt for meget til middag.

Redaktør Gerhard er her for at give far Taarnby posten, der er 4 steder, hvor der staar noget om far. Der bliver delt biletter ud til konfirmanterne. Paa skolen taler vi om en skovtur den 16. Juni, og jeg tænker at jeg vil med, hvis jeg ikke skal til Litaven. Jeg vil tidligt i seng og kommer det ogsaa.

Det er morbror Masses fødselsdag i dag.

Far taler om hvad der var først, hønen eller ægget.

Fredag d. 20. Maj

Vi har lærer List i den sidste tysktime, og sangtimen, han siger at vi synger godt i vores klasse. Jeg faar de 25 billeder af mor, som jeg har bestilt, men jeg kommer til at bøde med 3,75 kr., de fleste er gode, men der er 2, der er saa dorlige, at jeg ikke kan sætte dem ind i albummet. Far laaner 100 kr. af mig til Gunnar, men han skal nok laane 100 til. Jeg spiser alt for meget i dag, 2 is, men jeg gir´ Lise den ene. Far har for 33 kr. billeder med hjem til mig, og jeg faar for 16,50 kr. – 105 billeder, men om et par dage faar jeg lige saa mange til.

Gidde er her paa motorcykkel, og jeg faar en tur paa motorcyklen, det er morsomt, men jeg faar vælted motorcyklen oppe ved bakken.

Jeg læser en lille smule lektier igen, for nu skal vi jo snart have Eksamen.

Mor er inde hos Grethe, da der er fødselsdag i hjemmet.

Jeg faar den blaa frake til 275 kr. Det er forfærdeligt koldt, og jeg må laane Lises trøje på skolen, herhjemme gaar jeg i min blaa ternede dragttrøje.

Jeg gaar tidligt i seng, da jeg har knupper, navnlig en stor filibums på hagen. Der har været 4 barneplejersker her fra børnehjemmet, de var riktig søde. ”Adam” udkommer. jeg læser det. Jeg giver Ove og Inga og Inge en bilet til ”den hvide verden” paa søndag.

Lørdag d. 21. Maj

faar ug i geografi.

Indvitere Inger, Inga, Karen og Lise paa besøg den 28. Jeg gaar fra religionstimen, da jeg skal ind i Frankrigsgade skole tandklinik at behandles af mor, der er 2-3 smaa huller, der skal laves. Mor har ikke tid til at have mig med det samme, saa jeg gaar en tur paa ½ time, inden mor behandler mig. Mor har en dejlig napolions kage til mig, og jeg køber selv et stykke fransk nougat til 25 øre.

Jeg er med i forretningen, og bringer forskellige varer hjem. Far har resten af billederne fra holland med hjem fra fotografen, jeg ordner dem alle, mine egne sortere jeg, og klistre i det grønne album. Jeg er henne hos overlære Petersen at hente sølvander [?] til far.

Jeg er i varmt bad, ordner mine negle pænt, saa jeg føler mig nu meget velsourineret.

Jeg spiser for meget (Tkn [?])

Aftenkaffe, i seng kl. 11.

https://arkiv.dk/vis/56409

Skoletandlæge med patient i stolen tandlæge og klinikassistent

Søndag d. 22. Maj

Op kl. 9. Kristensen Taarnbygaard med frue, henter os i deres kasse. Erlo er udenfor porten. Far holder foredrag i ”den vide verden” bagefter ser vi jubilæumsfilmen og hollandsfilmen. Der er mange fine herre med derinde, Da’Jong [nok: Direktør De Jong fra det hollandske luftfartsselskabs danske afdeling]. Fander-Feen [nok. Van der Feen eller Veen, ukendt] og Rom [Bent Rom, tidligere flyver, propagandachef i KLM m.m.], der indleder. der indleder. Jeg hilser på Scheaffers, Skrivers, Corneelhussen, Hasdrupvigs, Fischers, Fonnesen [Tønnesen], Gertsens, Raagars og mange mange andre. Jeg faar en lille sludder med Birte. do Inga. Jeg hjelper til med at æde kyllingesteg.

Jeg klistre en masse taarnby billeder i album.

Jeg ser på leksierne. Fage [Tage] prøver tøj. Tage og jeg spiser hopies [Hopjes, hollandsk slik]. Christensen har en gæst. Kryger er ude med sin bror (og sikkert ogsaa andre)

det er sommer. Jeg spiser for meget.

Karen og Tage spiser aftensmad med. Vi ser paa Alperejsen. De to gaar kl. 9 ½, og saa gaar jeg op at sy min graa nedderdel, og saa i seng.

Mandag d. 23. Maj Taarnby

de fleste lære har eksamen, saa vi faar vikar.

vi faar besked paa, at vi skal møde 9, Tirsdag og Onsdag. Jeg er til præst, far taler om Universet

Mine skolekammerater ser billeder.

Inger bliver hele efter middagen og aftenen. Vi sykler en tur til lufthavnen, og langs strandvejen hjem. Vi besøger Fru. Jernkoff. hun gir sodavan og er som sædvanlig vældig sød. Middag. Vi ser broschyre fra Heidelberg o.s.v. Ove ringer, at jeg skal møde 8 i morgen, men det vil jeg ikke, og han laaver ikke at sladre.

Inger faar syrener med hjem. Vi spiser 3 slikkepinde, Inger 1 og jeg 2.

Jeg gaar en tur med far og Olsen. Far gir billeder. Inger og jeg er på lofted. Inger faar syrener med hjem.

Jeg faar tandpasta og citroncrem af mor.

Jeg henter 10 marsipanbrød, 1 stk. let bitter schokolade, og 8 stk. blød nougat hos bageren. 

T

Tirsdag d. 24. Maj Taarnby

Jeg skriver brev til Karen.

møder kl. 9, skønt jeg skulle ha’ mødt kl. 8.

Jeg gør badmintonbanen i stand. Fie og jeg spiller i en times tid om aftenen. Far og mor lover at stemme paa en ikke sosjaldemokrat-komunist til forældreraadsvalget. Fie fortalte mig, at der er en ung mand, der har friet til Johanne Nisbur, jeg laver sjov med Cristensen, og fortæller ham og Olsen det. Fru Lindebo-Larsen, har faaet store flotte Granatsmykker. Vi bager kringel til mødet i konfirmandstuen. Far spørger, om jeg er ked af, at der saa tidt er brev fra Vinkelvej 4, Viborg til Olsen, men jeg benækter det naturligvis.

Bibliotekar, kant theol Dunereiter [?], fra literært selskab er til kaffe og likør. Vi ved det ikke, før lige da hun kommer, saa vi maa skynde os at dække i havestuen.

Jeg og Tomsen er ovre i dammen at fiske guldfisk, jeg laaser døren op, han har hvist ikke held med sig.

Onsdag d. 25. Maj Taarnby

Jeg avlevere sytøj paa skolen, og faar hvist nok mg i aarskarakter. Vi faar flødebollerne, som vi har snakket til. Der er nogle smaapiger, der syr i vores tysktime, vi laver sjov, for at demonstrerer. Jeg har Hollandsbillederne med til sang, og vi faar næsten ikke sunget, da Dorte skal se og diskutere dem. Jeg møder K. [eller G?]

det regner, og jeg har ikke overtøj paa i skole. Jeg cykler sammen med Inga og Inger fra skole. Jeg spidser blyanten. Jeg syr den lille extraarbejdskrave fertig.

Jeg kasserer de syrener, som jeg satte ind i mandags.

Diamanterne i min diamantring, er kun similistene, derover er far gal.

Der er brev fra en hollander, som gerne vil bo hos os.

Jeg pudser mine sko. 

Jeg er i vandet, bliver meget grundigt vasket, og faar vasket haar.

Karin er her med nogle billeder, og en skaal til missen. Tage ringer.

Fie er i Højskoleforeningen, saa vi faar ikke spillet badminton.

Jeg gaar i seng kl 9, men skriver dagbog i en god halv time.

Mit værelse blive gjort rent, og skal nok ikke gøres rent mere før den 28, saa jeg maa holde det rent. Jeg er søvnig.

Jeg spiser alt for meget, som sædvanlig, gid jeg var tynd. Kryger laver en fejl i en kirkebog.

Vi er i nummer 5. i fysiktimen. Jeg drikker ikke aftenkaffe med, og det er lyst, da jeg lækker [lægger] mig til at sove.

Torsdag d. 26. Maj (Kristi Himmelfartsdag) Taarnby

Ligger til 10. Ortner mit værelse. Jeg læser for en gangs skyld leksier, men faar alligevel ikke læst godt nok. Vi drikker kaffe i haven, og missen er meget legesyg.

vi er usædvanelig faa.

Ud paa aftenen kommer Tage herud; men han er her kun i en god time, da han skal læse til eksamen. Han faar kaffe, og kager med hjem.

Jeg læser efter at mor er gaaet i seng. Jeg poeter [?] nattens dronning. Fie er i forum, og til haandboldskamp.

Jeg sætter blomster ind, og spilder vand paa gulvtæppet, hvor der i forvejen er en del blaa farve, der bliver en stor blaa plet, som jeg længe gnider paa, men det nytter ikke, jeg maa sætte skrivebordet over den. Jeg tegner.

Fredag d. 27. Maj Taarnby

Jeg laver en forfærdelig sjov, hos Borch, med 2 karikature, hun skælder, og græder, og tikker mig om at hvære stille i timerne, men jeg lover ikke noget. Der er nogle små tøser, i tysktimen, de fniser, og synes at vi er vældig sjove. Der er sidste dag, at jeg skal gaa i skole. Jeg bestiller 30 appelsinboller hos Olsen og faar de 10 med det samme. Mor er temmelig syg og ligger i sengen, bare det ikke er noget alvorligt. Jeg er ovre hos gartneren, at købe en blomst til mig selv fra mor, jeg køber ogsaa for 80 øre æbler. Jeg er henne at bestille albrektsen til at slaa vores græsplæne til i morgen. Vi bager. Eksamenen nærmer sig, og jeg kan ikke noget endnu, jeg maa læse i pinseferien. Jeg hilser paa Anders.

Jeg gaar tidligt i seng.

Jeg spiller badminton med Fie

Lørdag d. 28. Maj Taarnby

Jeg henter de 30 flødeboller, og deler dem ud. Vi faar en vældig spændende bog læst op hos Tolber [lærer?]. Jeg faar breve fra Sidsel, fru Jernhoff, og hun sender ogsaa et lommetørklæde. Gunnar skriver kort. Tage er til eksamen og faar 13, her er herude 2 gange, da han skal ind til A. [står der A?] Af. Han har en eminent æske schokolade med. Arkitekten sender et meget smukke sølvsmykke (krydsogvas) [krydsogtværs?]

Karen (kosmetikpung), Inger og Karin (silkestrømper) Karen (schokolade), Inga og Inger (sifongtørklæde) og fru Cristensen (Jordbær, 4711) er til chokolade om aftenen, jeg ryge, vi bager meget forskelligt, mor ligger i sengen og er temmelig syg, men dog ikke saa syg som i gaar. Jeg er hos købmanden at købe slik, han gir mig 2 25 øres æg – nom [? Måske rom?]. Far gir mig 17 kr, men laaner de 5 kr. igen til bageren. Der er kort fra fru Beck. Vi far at hvide, at vi skal op i dansk, regning, engelsk, tysk og fysik, saa nu maa jeg til at være flittig, det er første dag, at jeg gaar frivilligt i skole.

Mor og jeg faar vore smykker fra guldsmeden, min diamantring er ikke ægte.

Søndag d. 29. Maj Taarnby

Jeg bliver hjemme fra kirke, for at passe mor. frk Petersen, en gammel torsk fra Præstø, er på besøg, faar middag med og bliver hele dagen. Håstrup Vig med frue er paa besøg. Fru Kristensen gaar her i nogle timer. Erlo venter 3 timer på mig, men jeg gaar ikke ud, jeg snakker med Cristensen.

Missen tager en stor solsorteunge. Jeg gør min rosenstens krans i stand og tager ravet ud af den Jeg skifter kjole midt på dagen, og jeg prøver 3, som alle er i stykker.

Jeg læser en artikkel fra Hollywood. Regn

Der regner, det er gulet [?]

Jeg spiller badminton med Fie, og vinder med 5-2. Jeg faar ogsaa lokket den tykke frk Petersen til at spille, og hun gør en mildest talt ynkelig figur. Jeg ser efter fiskene under gudstjenesten. Mor er oppe i et par timer. Vi diskuterer højskoleophold, jeg henter sodavand, sover først meget sent ved 2-tiden. Jeg drikker kaffe med.

Tirsdag d. 31. Maj 1938 Taarnby

er oppe til regneeksamen, det gaar ikke godt. Børge gir Ga-Jol. Jeg er ordensduks. Inger og jeg besøger Jernhoffs, fruen ligger i sengen af maveforkølelse. Mor er paa klinik i dag. Inger og jeg læser salomonsen. Vi spiller badminton, det blæser, men jeg vinder. En lille dreng bliver kørt over paa raadhuspladsen. Inger og jeg spiser. Jeg er med Inger hjemme at læse ”Billedbladet”, at faa kaffe og snakke. Torben har en ny klokke med til Inger, den skrues paa [ulæseligt ord?] Torben, Inger og jeg kører en tur op til skolen, hvor Torben gir appelsinboller. Jeg er med Inger hjemme igen, og tager hjem ved 5 ½ tiden. Karin er her, og hun har en tyrkisnaal med ti mor. Vi taler om en tur til Estland, da vi vil kunde faa ½ pris, Karin vi med. Om aftenen hører vi et meget spændende skuespil i radioen (Helga Nordland sagen). Brouchyrene udkommer.

Olsen kommer hjem. Det regner lidt, men blæser en del.