Lørdag d. 14. Maj, Taarnby

Jeg kommer ½ time forsent i skole, og faar fri kl. 11. Jeg tager et koldt styrtebad, og mor og jeg tar ned til lufthavnen for at hente far, far kommer godt hjem med sine amagere, og Kornelhussen gir’ en bedre frokost hos Hammer, der er bl.a. en ung flyverkaptajn med frue (svigermor). Restavtør Jensen med frue, er og tar imod os, vi faar 12 røde tulipaner. Jeg tar den i sommerkjole. Far gir mor og mig hver en sølvnaal, og et halstørklæde, jeg faar kopies, flag, ”sølv”askebæger og kuffertplakater og hollanske penge. Vi drikker kaffe i haven, og der er mange, der kommer for at sige goddag til far, orginisten, Tage og Karen F. Tage og Karen er her til middag, og vi faar jordbær. Jeg drikker altfor megen kaffe. Karen og jeg gaar en tur ud til grønnehave og retur, jeg er inde hos Inger, at invitere hende med hjem, men hun må ikke (heldigvis). Fru overdyrlægen indvitere mig paa visit en dag.

Jeg slaar godt i langbold

Fie er gal. Jeg sætter ny blomster i vand, og ortner mit værelse, som er forfærdeligt uortenligt.

Nu har vi den virklige sommer.

Her – jomfrukloster har 200 aars jubilæum. Jeg har slet ingen lektier til mandag men bør egentlig strikke min krave fertig. Far fik i Holland extratog til dispensision, men jeg overlader det til min hukommelse at huske, hvad far har oplevet. Kryger tilbyder Karen, at følge hende hjem, men faar en kurv, det snavsede fæ.

Mor er i seng meget tidlig, da hun har en kedelig hovedpine.

Jeg drikker ikke aftenkaffe, da jeg er bange for, at jeg har drukket for meget i dag

Jeg gaar temmelig sent i seng. (11). der er spetakkel på kroen.

[billede af Tårnby kro på Englandsvej 321]

Leave a Reply