Torsdag d. 14. Marts

Har [ål? Men ikke med dobbelt-a?] i hovedet, jeg læser uafbrut, men der kan ikke hænge mere fast i hjernen, den er overfylt og træt. Mor ordinerer malt af [?] Lunn og mor ligger ogsaa i dag. Naar nu eksamenen er forbi, skal jeg rigtig bumle, [8] dage til Tjustrup, 7 til Maribo, og saa skal jeg have god samvittighed med hensyn til dem i storstaden. Hvem der kunde sove nu, men det kan jeg ikke førend paa Tirsdag. Heller ikke to day beder jeg ⊥ om at komme her, he know where I am, and if he lov me, then – Naa, jeg læser i øvrigt hele dagen saa jeg ikke ved, hvor gammel jeg er. Dorff er her i 20 minutter, men gaa skal han ned. Jeg besøger Lunn, og han besøger mig, saa vi har det vældig hyggeligt. Jeg faar brev fra Isse, det er lige saa sjovt, som dem fra Henny. Finland afstaar Karelen Viborg, Fiskerhalvøen og noget mere til de ”sejrende” Russere.

Fredag den 15. Marts

Jeg begynder at læse historie kl 9, for jeg skal have ug i morgen, „Hævn over Lodova,” jeg skal tale ham sønder og sammen, saa han ikke ved, hvad han hedder, og saa fortæller jeg ham, at han hedder Kolbye, og faar ug med kryds og slange of couse. Jeg skal op i slavekrigen, jeg tæller en appelsins Kerner, og det nummer jeg faar, tager jeg. Jeg er inde i mors benende, hun hører mig i alle aarstal, data, navne, fredsslutninger o.s.v., hun er fortvivlet over, at jeg ikke kan kongerækken, saa lærer jeg den fra Fredrik 6. og opefter, meget simpelt, naar bare man kan den – og det kan jeg, ergo er det simpelt, jeg læser til kl. 9, saa lægger jeg mig til at sove, men Dorff kommer, mor jager ham ud efter 10 minutters forløb, jeg faar [skal der stå går?] snart i seng men sover først 2 timer senere. Drømmer som sidste nat – om ⊥, det er dejligt.

Lørdag d. 16. Marts

Maskinen vækker lidt over 7, saa staar jeg op, paa skolen maa jeg vente, der snakker jeg med Holbak, Staffer [?], M Borc og fru Hansen, Tenno var jo ikke til regning i Onsdags, og jeg havde feber, Kolbye synes at at det er synd for mig, at jeg ikke fik mere, mon jeg skal tage den om. Jeg er nede hos Chr. og Dorff da jeg har fået 8 i Krimkrigen, jeg har R. Andersen som censor, han sender hilsen hjem til far og er vældig sød. Paa tavlen skal vi tage nummer, jeg tager 13 – det er et lykketal. Der ligger dejlig nyfalden sne alle vegne. Morbror Otto er her på weekend, det er dejligt at høre et fornuftigt menneskes mening om tingene, han er vældig sød. De ringer 6 min. Fra Maribo, jeg skal der ned i påsken, men jeg har ikke tid til at tage der ned førend 2. paaskedag. Dorff har en ven her hjemme, jeg ser ham ikke, men far farer op og anbefaler ham paa alle ender og kanter til mig. ⊥⊥ er her i eftermiddag.

[skrevet i margen:]Da jeg ikke vidste, hvor freden blev sluttet, hviskede censor: „Paris”

Tirsdag den 19. Marts

Far og mor er til Mensingers begravelse, det er kl 8, saa der kan jeg ikke være med. Paa skolen er de vældig søde, overlæren giver mig ug i Vestjylland. Det er et skrækkeligt snefog, men jeg sparer bilen hjem ved at gaa. Dorff er ved at rejse til Sydsjelland. Jeg spiller paa flyglet, jeg maa sandelig lære noget i min fritid. Plukker grene i haven. Det er dejligt at være mellemskolekandidat, jeg synger skønt ⊥. Jeg vil slanke mig. Far har 13 lyserøde nilleker og 6 paaskeliljer paa rad med til mig, ogsaa en masse lakris og chokolade. Jeg skriver brev paa engelsk, Henny faar ogsaa en øvelse paa skrivemaskine; saa kommer Inger, hun har ”Tommelise” med, Tage og Lunn har ogsaa hver en dejlig æske til mig. Lunn sætter lås paa mit skrivebord, saa er der ingen, der kan rører dagbogen og brevene.

Vi faar grapefruit, kalvesteg og rombudding, mocca i kabenettet, Inger og jeg slipper for sidste del af den, saa er vi oppe paa mit værelse hun læser breve og vi har det jævnt kedeligt. Middagen var hylesjov. Jeg faar Chr. til at følge hende hjem, det er hun ikke videre stolt af. Er død træt og ked af, at ⊥ ikke har været til stede.

V: 1½ Rødvin

Onsdag den 27. Marts

Uha, klokken er 12.15 da jeg vaagner. Mine skuffer er i en sørgelig forfatning, saa jeg ”orner” dem alle, laver et par smarte sko af et par saaler og lidt uldgarn, skærer mig derhved 2 gange. Det er Lunns mor’s fødselsdag. Den saa meget omtalte Justesen ringer. Vi gør hovedrengøring i kabinettet, jeg hjelper Karen at vaske op. Fru Henningsen sender mig et paaskeæg med kringler i, det er sødt af hende, men, hvor er det skørt. Dorff kommer hjem fra paaskeferie. Paa Mogens Petersens verrelse, saa jeg Malteterkorset lavet i ølkapsler, jeg gør ligesaadan, syr dem paa et stykke litavisk tøj, og hænger dem under vinduet, Lunn, synes at ideen er god, men er forarget. Paa Mandag er der hovedrengøring paa mit værelse, saa er jeg ikke hjemme.

Er som sædvanlig nede på Dorffs værelse, vi har det ganske sjovt og fortæller hinanden om paaskeoplevelser, how funn. Laver grapefruit, Dorff faar saa tidt ikke noget, saa han vil heller ikke have noget nu. Der udkommer paa engelsk en bog om det polske gulds vidunderlige fragt til Paris. Far taler i Borupshøjskole. + 1

Søndag den 31. Marts

Jeg gaar i bad, da jeg skal til Maribo, da det er færdigt tager jeg et til. Ordner værrelse og kuffert. Er i haven at plukke 2 vældige buketter vintergækker, til fruerne Elle hauge. Er nede hos Dorff, han venter besøg [af] ham, som far har udset til mig, and afcause, han styrter op og fortæller mig, hvem der er kommet, men ham kan jeg ikke huske, Alfred kom her at hente os, saa drikker vi kaffe der, faster og onkel er her naturligvis og jeg tager med dem til Maribo, det er en dejlig aftentur, der er kun 2 lys paa storstrømsbroen, der ellers plejer at være en lysende bue, faster søger at omvende mig til nasist, saa nu er mine begreber helt forvirrede. Vi er paa hotel Baltic til middag, der er kedeligt, da den store sal er udleget, men saa morer vi os selv, det er sent da vi naar Maribo, [Tygo] har ryddet havn uden faster og unkels tilladelse, de har faaet en svinekasse til altan.

Vi faar rombudding og gaar saa i seng, unkel bliver dog kaldt ud og de tyske kanoner tordner.

Lørdag den 6. April

Ved en fejltagelse kommer jeg til overlærens time, han synes snart, at jeg skal ha’ ”ornet” det med gymnatiet. Far er til Bockers [Backers] auktion, da jeg kommer hjem, derfor kan jeg ikke tage der ud i dag. Jeg sætter nogle billeder op paa vægen og tegner et flot billede af det polske vaaben og tegner nogle gamle op. Er i haven at plukke vintergækker til fru Readiger.

Er i bad, Dorff er oppe paa mit værelse, vi faar os en raske lille kamp, blodet flyder til alle sider og det er dejligt. Er til middag hos Readigers, de er vældig søde og vi har det hyggeligt, jeg siger flere brandere, [kubusse] ligger hos mig. Romsi giver mig Jean [Kifiuras] autograf, jeg faar også en poesibog til særlig fornemme mennesker, konsulen og ”inden” skriver i den, jeg faar Romsis bog med hjem den skal jeg skrive noget begavet [i]. Vi drikker en masse, og da vi skal hjem, glemmer mor sin sorte trøje, for [far] sin fyldepen og præsteforeningens blad, jeg er den eneste, der ikke glemmer noget, vi maa vente længe paa bussen, jeg møder Inga, hun har sjejk paa, det  har mor godt af at se hun bemærker det da ogsaa [Flødebær?] fra Maribo

V: 1 vodka, 2 rødvin, 3 gin og 1

Torsdag den 11. April

Kan ikke et pluk fransk, men hvad, Gipper er ligeglad og jeg ogsaa. Vi har en fritime, og saa er Karen med mig hjemme, vi er i kirketaarnet, men der er kun dueunger. Der er nogle, der skriver i min skrapbog paa skolen. Gynnasøsterne bliver ikke hørt i tysk. Ved en fejltagelse bliver jeg til matmetiktimen.

Jeg er først paa klinikken med kaffemærker til mor,, hun er blevet fyret, fordi tandlægerne paa Nycarlsbergveg klinik skal fordeles. Saa henter jeg far paa Ølandshus, Rotaryfolkene er vældig søde. Vi skal først være på Nørrergymnasium kl. 2, saa vi har tid til at tage gennem Bredgade. Det er en kedelig skole, der er snavset og der en mængde tøser; rektor er imidlertid sød og jeg bliver omtrent optaget, men jeg skal først til tysk og latin prøve – uha. Det varer 3 kvr at tage hjem, jeg er ked af det, for jeg føler mig saa dum. Dorffs saa meget omtalte ven er her, han har talegaverne i orden og er meget sød. Vi mørkelægger videre i dag, nu er vi snart vandt til turen, saa generer det os ikke mere.

Lørdag den 13. April

Staar først op 111/2. Rektor ringer, at jeg skal værer der Mandag kl. 2, med baade tysk og engelsk – uha, saa maa jeg ringe afbud til Karen Louise, det bliver først paa Onsdag saa. Jeg sidder hele den udslagne dag midt i spisestuemøblementet og prøver paa at læse grammatik, men jeg kan ikke, saa jeg er nede at lave sjov mrd drengene. Gid jeg skulde paa kostskole. Lige pludselig er jeg aaleslank, men det fortager sig i dagens løb. Jeg skulde have været i byen i da, men det bliver der ikke noget af, men læsningen bliver det heller ikke til noget – jeg er og bliver doven – uheldbredelig. Jeg læser “Eriks” brev op for Karen, vi er ved at dø af grin non signe causa. Mit værelse er blevet saa hyggeligt i den sidste tid, rigtigt et dovne værelse, men med uden smag, tror lidt for en hver smag – undtagen den gode. Dorff har en engelsk læsebog, som jeg skal bruge i 1 og som jeg vil købe af ham. I den sidste tid, har jeg faaet knopper igen, vi spiser fedt.

v. 1 coctail

Søndag den 14. April

Jeg er i kirke, der er proppende fuldt. Ih, hvor er jeg blevet tynd i den sidste tid, det er dejligt og dog. Tage er her ude, men prinsesse Aage er ked af det, saa sender hun bud efter ham, og han lar´ hende vente til kl 5 og tar’ saa derind. [formentlig menes Prins Aages hustru Matilda Calvi di Bergolo] Jeg gidder ikke læse grammatik til prøven i morgen, det gaar nok – om ikke paa den ene, saa paa den anden maade og jeg er ikke særlig varm paa at komme ned i den svinebule. Jeg planter kaktus om, og sidder i vinduet og ser paa, at store fnog falder ned og gør jorden hvid – saa fik vi alligevel en hvid jul, midt i April. Saa læser jeg “Film” og fortæller Karen alle de historier, jeg kan huske, det er ikke faa. Dorff har været i byen, der har han talt med en tysk soldat, der var meger rettænkende og flink, det er en opmuntring og vi er glade over det, skønt den danske befolkning ikke maa blande sig med tyskerne som [Kemak?] Larsen siger.

Mandag den 15. April

Jeg er først oppe paa Korsvejens skole, efter en anbefaling; jeg anbefales til at gaa i gymnasiet. Jeg møder som altid Inga. Kommer naturligvis for tidligt derud, jeg faar en vældig flink lærer til at hører mig i tysk og engelsk, Jeg læser glimrende op, men jeg kan ikke grammatikken, saa jeg skal ha ekstratimer, det bevirker, da jeg kommer hjem at Dorff som altid anbefaler mig at blive syrekaager, jeg ringer til Kolby, og han garanterer for, at jeg kan blive mattematiker, det har jeg ogsaa mest lyst til, saa slipper jeg for de tyske stile og latinen – bravo.

Jeg vil muligvis værer arkitekt eller uddannes ved Charlottenborg. Karin og Inger kommer her ud, de har en dejlig gul PH lampe med til far + et gammelt krystalglas. Vi har en hyggelig aften og følger dem til bussen, far tar´ med ind, men mor og jeg gaar en tur med Lunn – hvis folk saa det, uha.

Tirsdag den 16. April

   (Flyttedag)

Jeg vil i skole, men da mor beder mig om at sømme mørkelægningsgardinerne, gaar jeg ikke. Vi er med 142 bilen inge [inde]. I Magaseng køber jeg et par smarte sorte ruskindssko med japanheel til 35 kr; jeg køber også tøj til en kjole til vinter, det er pragtfuldt. Vi er nede i en antikvitetshandel, at købe 8 dobbeltriflede dessærtskeer, Rrinskvinglas, et koralkors og et champangeglas, det er en virkelig fin forretning.Vi er ude i gaveboden efter garn til en smart stribet luskoft [?] til mig. I dag er byen fyldt med tyske soldater, de befinder sig godt og stormer chokoladeforretningerne. Jeg gaar fra Johnsen til Amagerbrogade, jeg møder Cheaffer og er med ham hjemme at se Peter, han er en yndig dreng. Vi faar chokolade i aften, da kronprincessen nedkommer med en datter. Jeg ligger paa Dorffs divan, med hans dyne over og Chr. ved siden af, vi fortæller historier og har mørkestemning, i dag er de vældig søde. Vi hører engelsk militærmusik i radioen.

Torsdag den 18. April

Jeg gør alt muligt for at komme til at se godt ud og det lykkes for saa vidt ogsaa. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv, og saa gaar jeg hen til takstgrænsen, det er et pragtfuldt vejr, jeg kommer 5 min. forsent paa raadhuspladsen, men Karen Louise kommer 1/2 time for sent, vi gaar en tur og ser paa butikker, det er morsomt at være sammen med hende igen, hvor er vi i grunden gode venner. Vi fortæller selvfølgelig om alle vore elskeder, hun har været forlaavet i et par dage med en fynbor jeg ser et digt. Deres lejlighed er der egentlig ikke meget ved, den er gammel og fin. Vi drikker te med fruen og har et farlig skæg, hun har været på Frederiksberg teater. Jeg kommer hjem til middag, far er gnaven. Tage er her, jeg er nede hos drengene, der viser jeg dem brevet fra “Erik”. Dorff læser et op fra en, der hedder Ester, vi slaas og har det dejligt, Tage vil opporere missen, men nej.Jeg tror, at de 2 breve liver op, baade paa Dorf og mig.

Lørdag den 20. April

Jeg opdager pludselig, at missen er paa mit værrelse, og ved 4 tiden vil den ud. Er først oppe kl. 12, er søvnig til frokosten, ⊥ hjemme. Ordner mit værrelse og dagbogen er frygtelig forsømt. Jeg følges med drengene ind til byen, Dorff punkterer, saa laaner jeg ham min cykkel og gaar selv op til fru Mouritzen. Hun fedder skrækkeligt for os og giver os chokolade. Jeg bestiller 2 nye kjoler og mor prøver en frake. Mor og jeg gaar sammen hjem i det dejlige vejr. Jeg havde helt glemt min gamle have, der vokser vintergækker i den og jeg plukker en buket – fra den kære gamle have. Jeg plukker ogsaa blomster til mor. Jeg vil hvist ikke med til Tjustrup til bedstefars fødelsdag paa Torsdag, for Henny er i Hareskoven. Dorff har laant mig en [?], jeg læser 17 sider i den og den er vældig god. Gidde vil have mig som mattematiger derinde. Jeg prøver ogsaa at tegne, men aanden ⊥ er ikke over mig i dag. Han er ude. Jeg gaar tidligt i seng.

Søndag den 21. April

Jeg sidder ved Inge Jensen i kirken, desverrer ikke med ⊥. Bagefter er vi inde paa hans værrelse, Chr. kalder mig for ⊥’s kerreste, det er en fejltagelse, at jeg hører det, men jeg er lykkelig, vi flyder rundt paa hans seng ½ time. Efter middag gaar mor og jeg en tur ud til fælleden, der er en masse tyske flyvere, de passer paa englænderne. Dorff og jeg har det knasende hyggeligt i eftermiddag, han er virkelig pragtfuld og jeg er smadder in lov with him. Gunnar indviterer os ud paa Bispebjerg hospital i dag. Vi spiser aftensmad herhjemme ⊥. Vi tager af sted med 7½ bilen, der er en farlig rejse der ud. De har faaet det forfærdelig hyggeligt, med et ægte tæppe og et meget fint gammelt skab, de har faaet 2 guldlysestager og alle deres ting, er efter en glimrende smag. De har en ægte rembrand. Tage og Edel er inde et smut, han har vagt. Far har været nervøs i den sidste tid. Flyvermaskinerne har summet skrækkeligt hele dagen, der er et eller andet los. ⊥.

Mandag den 22. April

Far er gnaven som sædvanlig. De tyske flyver snurrer over hovedet paa os, det er et dejligt vejr og der er vildænder i gadekæret. Vi vasker. Jeg gaar i giftetanker hele tiden og er adspredt. Jeg gør soveværelset rent, fars seng er iraterende. Vi hører radio, vi skal sørge for at have det bompesikre rum i orden, vi venter saa smaat luftangrep og vælger vinkælderen ⊥. Jeg vasker op, jeg tror, at jeg vil til at have kaniner og begynder at gøre buret i stand, men inden jeg bliver færdig, er jeg ked af ideen. Ringer til rektor Theil, jeg skal komme ud at tale med ham om mattematikken, han kan ikke forstaa, hvad jeg siger i telefonen, men er meget venlig. Vi har aftenstemning til kl. 9½, først da mørkelægger vi. Jeg ”orner” [ordner?] mine smykker og tæller dem – der er stadig 90, Karen har ikke hugget saa meget i den sidste tid. Dorff og jeg har ikke saa meget med hinanden at gøre i dag, jeg er selvfølgelig ked af det – men bedre held i morgen – ja – ⊥

Fredag den 3. Maj

Det er sommer, jeg er knasende forkølet, saa jeg vil blive i sengen, men der blæser en dejlig varm luft ind mod mig, saa staar jeg op, far er ved at grave jorden bort fra trekanten, alle foraarsblomsterne gaar med i købet, men det er han ligeglad med, han har ødelagt kælderen helt, med 20 [24?] store stolper, vi kan slet ikke opholde os der og saa er der en odør. Jeg cykler en tur og møder Inger, jeg fortæller hende alt om ⊥, vi undersøger forskellige ting, men uden resultat. Vi er 2 gange hos bageren. Vi plukker hver en stor buket Vvioler, jeg sætter min ind paa ⊥’s værrelse. Den nye pige er meget dygtig og sød, naar hun bliver behandlet godt . Kukuret vil ikke gaa i dag. Jeg er længe nede hos drengene, jeg kan ikke unværer ⊥ og dog er der noget hved ham, som jeg ikke kan lide, men han bliver nok voksen en gang. De 2 føl fra kirketaarnet er nede at faa kaffe. Dorff og jeg har et stævnemøde i hans værelse, men vi har flere dagligt.

Lørdag den 4. Maj

Jeg laver selv en stor portion citronfromage, den bliver vældig god og med uden bunfald. Jeg vasker ogsaa klatvask og er en rigtig husalf. Far er gnaven ved frokosten, han er helt skør med det beskyttelserum. Jeg skal møde ⊥ kl 3 ½ i byen, men først er jeg hos fru Mouritsen, ”det gamle snøvlehoed” Jeg skriver dagbog. Hun gidder knap prøve tøjet paa mig, nu maa vi have en anden syerske. Jeg kommer 5 min. for tidligt til Englandsvej, jeg maa vente 20 min. paa ⊥, mor gaar forbi, men hun ser mig ikke. Vi er i havehuset, vi kan saktens læse der, naar der er godt vejr. Organisten siger – hvad klæder ikke en rose – til mig. Jeg begynder paa et fødselsdagsbrev til Henny, ⊥ er nemlig ved at skrive et hjem, saa vil vi 2 gaa ind til Englandsvej med det, men det bliver der ikke noget af, for jeg forstyrrer ham, saa vi ikke faar tid og saa maa gamle Lundorff vente. Jeg laver en turban til min nye fjerkjole. Nu er det endelig sommer. Er hos Dorff.

Søndag den 5. maj

Jeg sidder ved ^ i kirken, vi 2 er henne paa skolen efter margarinemærker, men der er ingen i husstanden der kan faa.

Svend V Knudsen afæren opklares, Lunn og jeg har byttet et par konvolutter om, manden er heldigvis vældig flink.

Tage er her til middag, vi spiser min fromage, den er god.

Er nede hos drengene det meste af eftermiddagen, mor er rasende fornærmet, men foreløbig holder vi den gaaende. Jeg siger, at jeg skal ud til Inger, og så hopper ^ og jeg over plankeværket i haven, vi er ogsaa inde hos Inger, hun gaar med ud til fælleden, jeg sørger for at de bliver dus, hun er lidt utablerlig [utaalelig? uterlig?], bliver ^ og jeg bagefter enige om. Jeg gaar ind gennem kirkegaarden og ^ hopper over ved brændehuset. Vi ligger paa hans fifa og han siger ikke, hvad han er lige ved. ÙÚ, det er dejligt, vi taler om fremtiden, men jeg vil ikke giftes med ham tror jeg – og dog. Jeg giver ham et af Tofts [?] billeder af mig og faar et af ham med studenterhue, han ser i grunden dum ud paa det, men jeg er knusende forelsket i ham. Kirsten og Gunnar er her til aftensmad, derefter er jeg igen nede hos drengene. Karen og Gerda er her med 2 gamle messinglysestager, som er testamenteret til kirken. Dorff og jeg sidder i fifaen. Far følger dem hjem, men mor bliver tilbage, hun overrasker ꓕ og mig, det er skrækkeligt, hvis hun har set noget, det tror vi straks –V- men vi undersøger døren, men hun har bare hørt Chr. sige, at jeg render der nede altid, da jeg kommer ud, faar jeg 3 lussinger og løfte om, at Dorff og Chr. skal blive smidt ud, hun vil ikke fortælle far, hvorfor, da jeg er kommet i seng, vil hun tage mig med mildhed, saa jeg maa jo haabe, at hun betænker sig, tænkt hvis Dorff skulde rejse, det var skrækkeligt, men jeg vil fedde for far og saa sker der ikke noget, vi vil ikke holde saa mange stævnemøder, men derfor kan vi jo elske hinanden lige højt, han maa ikke blive smidt ud, jeg filosoferer meget over sagerne i nat, hun kan ikke have set os, det gør ikke noget, at de  gamel ved, at ꓕ og jeg kan lidt hinanden, bare de ikke straks betragter ham som svigersøn, for jeg vil hvist ikke have ham, maa haabe, at der kommer en bedrer – og dog.

Torsdag den 9. maj

Mor er på havearbejde (kan man kalde det havesyge) med Lunn i formiddag, men jeg kommer først efter frokost, da jeg er inde hos ^, der ikke har tid til at tage til forelæsninger. Jeg er hos bageren efter surbrød, saa luer og river jeg svinget ud mod gaardspladsen, er ogsaa inde i haven. Tager koldt styrtebad, da jeg er færdig og er inde hos min elskede ^, han er noget af det sødeste, man kan tænke sig, jeg er skør efter ham. Scheaffer er her til eftermiddagskaffe.

Jeg ordner værelse og evakuerer den store kaktus. Hvem der skulde være ene hjemme med ^ i aften, det gik aldrig godt. Vi tager ind til Axel Christensen kl 8, jeg faar en mørkelægningslykte paa vejen. Der er kedeligt derinde, Poul viser mig nogle tegninger, de er gode og jeg faar en, men hvor er han fræk, han haler en gummimand frem midt under det hele, han vil møde mig i morgen kl. 2, men jeg kan holde mig, uha, jeg tænker på ^. Han laaner mig derover ”Jorden rundt paa cykle.” Far er rædsom gnaven og nervøs paa hjemturen; jeg kan ikke falde i søvn ⋀ Dorff har en gæst.

Lørdag den 11. maj

Jeg er ovre hos fru Kornelhussen, men vi kan ikke faa æg nogle steder, der er en mis der bider mig, det bløder lidt og jeg tænker ikke mere paa det. ^ og jeg har det dejligt, men han bliver inviteret med til Løbentin igen, han ved ikke, hvad han skal vælge, en pinse hos mig eller der, gid han vilde blive her, han tælder paa knapperne, jeg er lige ved at tude, men han skal da have lov til at morer sig.

Jeg er hos fru Moeritsen efter min kjole, den er ikke færdig, så faar jeg tid til 6. Dorff faar tidlig middag, jeg sniger mig ud bag [lotsaaen?] for at sige farvel og saa tager han afsted.

Jeg rører lagkage og frikadeller, bagefter plukker jeg blomster til stuerne.

Jeg gaar en tur med W og opdager at min haand er hævet, W og jeg er oppe hos Dr. El. kl 10, jeg faar cerum mod stivkrampe, det er ikke slemt. Wandas bagage kommer efter 12 dages forløb, det blev sendt som ildgods [ilgods]. Jeg laaner ”Kompromiteret” og læser i ”Haandbog for nutidshjem” [Esther Scheel, Haandbog for Nutidshjem, 1938] men jeg behøver hvist ikke at være bange ⋀

Tirsdag den 14. Maj 1940

Radiomanden er her med et Telavoxapparat til 275 kr,  far faar 25% og slipper for skat. Det er irraterende, de skal have kaffe medens vi spiser frokost. Jeg faar det gamle apparat op paa mit værelse, det er dejligt, det bliver indstaleret at once. Jeg hører musik hele tiden mens jeg ordner alle mine skuffer og der samler sig en vældig bunke paa gulvet, som skal reppareres, W. faar en brun nedderdel for at hjælpe mig, min natkjole fra skolen bliver færdig. Dorff er kommet hjem fra sydsjælland, stor gensynsglæde, det er rart at have ham hjemme igen, den kærer dreng. Bispinden aflyser sit theselskab hvor mor skulle have været med. Inger O. [V?]er her paa en lynvisit, vi er inde hos ⊥ , jeg er længe der, vi staar i vinduet, da far gaar forbi, Chr.  staar ved siden af, saa haaber vi, at han f.Eks. tror , at vi slaas Der er en prop sprunget, saa gaar jeg i sæng ved hjælp af et kirkestearinlys og kan ikke læse videre paa den spændende roman, ……. Kl. 12, er kl. 1

Torsdag den 16. Maj 1940

Er paa min sædvanlige tur til bageren, far er i Rotary, vi hører presse, det er ved at gaa galt for Holland. Jeg ordner værelse og hører radio, skriver dagbog. Mor og jeg er begge inde at prøve en kjole, vi skændes selvfølgelig om længden, hun vil have den til mdit paa benene, jeg til knæene. Dorff har faaet brev hjemme fra, Stoffer har besøgt hans hjem, jeg ser, at der staar ”Birgit” i det. Karen har hugget min læbestift og en pomade. Hos bageren igen. Jeg ville vældig gærne besøge ⊥ i ferien, men jeg tør ikke spørge om det, de vil blive rasende over, at jeg skal besøge min ”svigerfamilie”, men nu vil jeg vente, til jeg bliver 16. ⊥ skal op i fysik den 11.-6, i kemi den 14-6 og filisofi den 17-6 saa nu maa jeg ikke forstyrrer ham saa meget, det vilde værer rart, hvis han fik gode karakterer, det vilde gører et godt indtryk paa far og mor, hvis han faar et 16 [in] og et ug, vil de jo regne ham for kababel nok til svigersøn, men jeg tror ikke, at det bliver ham, jeg er saa skrækkelig vægelsindet, men jeg elsker ham fantastisk.

Lørdag den 25. Maj 1940

Jeg er oppe kl. 9½, er hos ⊥, han har travlt, men er sød; jeg barberer sandkagen og gaar en tur til fiskene. W. og jeg luer gaardsplads, mor og jeg planter den runde gruppe til. Jeg klipper alle de nedderste grene af ”mit grandtræ”, det har far forbudt, men det pynter. Mor og jeg sidder en time i haven, jeg er snart helt brun paa ryggen, men har en farlig masse bumser. Jeg gidder ikke tage varmt styrtebad. Men W. vasker mit haar og jeg hendes, vi laver begge krøller. Jeg er nede hos ⊥, saa laaser mor døren og gaar op, hun kan ikke forstaa, hvor jeg er, men saa kommer jeg ind ad hoveddøren efter”at have gaaet en tur. ”Man bliver jo snedig med alderen. Jeg tegner ”Snehvide”, nu faar jeg efterhaanden merer øvelse, det er efter, at jeg er kommet ud af skolen. Jeg strikker en farlig masse og vi hører radio, Skamlebak sænderen er blevet til skramlebak. 2 tyske flyvere har rekogneseret ved englands kyst, de vænder alle 3 uskat tilbage.

Tirsdag den 28. Maj 1940

Mor giver mig ”Hattemagerens Slot” [A. J. Cronin, dansk udgave 1939] og far 25 kr. paa sengen, jeg sætter blomster ind i stuerne og fru Nihbur er her med 10 tulipaner, hun ønsker mig al den lykke, jeg kan taale. Lunn giver mig en keamikskål med chokolade. ⊥ er i byen, saa ham faar jeg slet ikke hilst paa. Ved frokosten ringer de fra Maribo, i morgen kommer der en pakke. Mit værelse ser glimrende ud, jeg selv do. Orginisten holder tale for mig og der er et vildt fremmed brudepar, der gratulerer mig. Faar 10 røde roser fra Epo [?] Groth. Karen F. og fru Chris har chokolade med til mig, arkitektens do. + hue halstørklæde og vanter, ved middagen giver jeg arkitekten et kys. Fru Block serverer, og saa kommer vi til at tale om Block, der kommer en lang, pinlig pavse. Tvebakkerne giver mig Bay Rom, jeg tror, at det er til haaret & en selvlysende blomst. Gunnar og Kirsten giver mig toilettaske nr. 4. Tage og Edel 2 smaa kunstbøger. Efter middag er vi omme at se paa rense stationen, kloakvandet laves om til drikkevand. Scheaffer giver mig en hængeplante. Jeg sætter blomster ind og ”orner”, Dorff har helt glemt, at det er min fødselsdag. Hele slænget er ovre at se fisk og oppe at se rævefarmen, jeg klapper en kalv og  og stjæler gyldenlakker. Vi synger 2 salmer i kirken og faar saa chokolade, derefter spiller Inger (rædselsfuld). De følger Karen hjem, men jeg gaar ned til ꓕ, mor venter udenfor, men saa hopper jeg ud ad vinduet, hun har hørt, at jeg var derinde, jeg faar en værrer skideballe og løfte om, at ꓕ skal blive borte efter sommerferien, jeg tar den med ro og gaar op til W, hun er min redning, for mor kan ikke værer bekændt, at skælde mig ud for det, hun truer med at sige det til far, men det tør hun ikke, jeg tror at jeg vil sladrer til ham, han vil ikke forarges, men det er maaske minder fra mors egen ungdom, der dukker op, og jeg har ingen søskende, derfor maa jeg have andet, ungt selskab, det kan værer, at mor er jalu paa mig, men saadan er kvinder, hvis det bliver til en størrer schene, har jeg mange gode undskyldninger og mor kan ikke smide ꓕ ud, far og jeg har jo ogsaa noget at sige, og far forstaar trods alt mig bedrer, end han forstaar mor. Mor siger, at saadan havde hun ikke haabet, at min fødselsdag skulle ende, men jeg hævde, faa [?] kys af sin elskede, er den bedste slutning paa en god dag, jeg skal til at prebererer far, han kan knippel godt lide ꓕ, i dag kom han med en buket syrener til mig, men jeg havde ikke plads, da jeg har 12 buketter paa mit værrelse, saa syntes han, at det var glimrende, at jeg gav drengene dem, ꓕ fik flest af cause. Far giver mig en gammel radering af kirken, som jeg endelig finder en plads til over døren, der er helt fyldt alle vegne, mine kunst

Onsdag den 5. Juni (Grundlovsdag)

Vi drikker morgente i haven, jeg vasker bænkene og fejer verandaen, for faster Signe og ungerne kommer kl. 3. Jeg er hos bageren, da jeg har ventet 1/2 time kommer jeg til, men saa er der ikke mere, saa maa jeg vente og komme igen, venter selvfølgelig ogsaa 2. gang. Dorff kan ikke lide den lyseblaa kjole, saa skifter jeg og tager den grønne lærredskjole paa, den er bedre. Vi drikker kaffe i haven, vi har det vældig morsomt, det er altid morsomt, naar jeg er sammen med Ove, men jeg vil ikke merer være familiær, nu har jeg jo ⊥, O opdager os hvist, han siger, at ⊥ ikke behøver at have billede paa skrivebordet, naar han gaar og ser paa mig hver dag. ⊥ er fantastisk sød. Mor siger, at jeg ikke behøver, at springe ud ad hans vindue, naar hun har hørt at jeg er derinde. AV Fiskene faar slagteriaffald, men vildællingerne hugger det. Jeg har O til bords ved middagen. Vi drikker ,,mørk” te i havestuen, ⊥ hjelper mig med at tage af bordet, han er en dejlig dreng. Vi staar og venter 1/2 time paa rutebilen, Signe har det ligesom far.

Torsdag den 20. Juni 1940

Jeg går ned til ⊥ inden morgenteen, mor kan ikke finde mig paa mit værelse, saa tænker hun sig maaske, at jeg har sovet hos ⊥- uha, W. varskor mig, og jeg hopper udad vinduet, har været ude at ordne penslerne og hendes indætte vræde kan hun beholde for sig selv, jeg gaar ikke ud til te, men sidder paa loftstrappen og tager pletter af min kjole, mor går ved Dorffs dør, hun tror jeg er derinde, men bliver for 2. gang skaarret ned. far er til Rotary, ⊥ og jeg gaar i haven, men da der er meget bedre i parken, gaar vi derover, ih, hvor nyder vi det, jeg gaar over, mor har kalt, men W. har raget kastanierne ud af ilden. ⊥ pakker og vi cykler ned til Kastrup med hans bagage og cykle, vi tar` hjem ad gammel kirkevej, skiftes til at gaa og cykle, far og mor har været henne hos Groots med sølvbryllupsbilledet og kommer hjem 5 min. efter os, saa opdager de slet ikke hvor udskejjelse. Efter middag er vi i anlæget, DVL har udflugt forbi, saa der kommer mange cykler forbi: W. står ovre hos os, det er pænt af hende, så ser det hele merer tilforladeligt ud. Kl. 11 gaar vi ind og jeg er nede at tage afsked med ⊥, det er skrækkeligt, jeg tuder – den søde dreng. W. venter udenfor, sød pige. mor har hovedpine og vil i seng, men tager et glas rødvin og kommer glædesstraalende og fortæller mig, at hun ikke behøver at gaa i seng, det ærger mig, jeg havde glædet mig til at have det fredeligt med min elskede.

Torsdag den 1. August

Jeg følger Isse paabanegaarden, vi kommer et par minutter inden toget gaar, saa det er med en vis fart, hun faar cyklen indskrevet. Jeg er oppe hos Scheaffer med en lygte og da jeg kommer hjem, hjelper jeg med at lave marmelade. Jeg har ogsaa forsømt mange smaating i den tid I. har været her. Far er nevøs og rasende, saa mor gaar og tuder hele dagen. Jeg er ude hos Inger, vi er ude ved Carlo berg efter frugt, saa gaar vi med lodsedler paa byvejen og jeg er med hende hjemme at spise middag.

Vi er i miabellerne, de har nemlig saa usandsynlig mange af dem. Jeg bliver der ogsaa til aftenkaffe og Inger følger mig hjem, vi er først hos bageren, og hos Trille. I aften begynder mørklægningen kl. 10. Der er brev fra Starcke, jeg er rasende og haaber, at komme til Maribo, saa jeg slipper for at møde ham. Jeg skriver til Dorff, og far for [får] et kort indeni, jeg gør det nærmest pr. order, men er naturligvis himmel henrygt over det.

Torsdag den 19. September 1940

Jeg har en vældig stavl postkort med, den bliver revet bort. Jeg foreslaar ogsaa at de skal komme ud og besøge mig, det synes de er en god ide. Jeg har 100 kr med til et par tennissko.

Jeg skal nævne ord paa gi’ og ho’. Giaf-hollo. Det er ⊥ fødselsdag.

han henter mig og er saa sød. Vi ser alle sammen paa Ulmers billede, Boir maa synes, det er underligt, at eleverne slet ikke ser paa ham. Vi ser film. Fie er skæg. ⊥ indviterer Løbentin og jeg Inger, vi skal nok faa et par ud af dem. Løbentin kommer bare ikke, da han bor i Skodsborg. Inger har æbler med, vi har det sjovt paa ⊥ værelse. Isse kommer også hjem, saa ⊥ bliver ene hane i kurven. Jeg har 25 kongemærker og skal sælge nogle af dem i skolen. far faar 1000, og de bliver revet bort, men de er jo ogsaa pæne. Far gir ⊥ sigarer og han faar en bourdafarvet jumber hjemmefra. Jeg gir ham ikke noget, da han ikke gav mig, men pigerne bager i mørkelægningens mørke en fødselsdagskringle. Far mener at høre krakodillen græde, den er her i Taarnby, og det vil da være meget naturligt, om den havner i kæret.

Jeg gaar op for at læse og gaar ind til Isse. Senere følger ⊥ Inger hjem. Hørt nye slagord: Vil du ligge i br. seng med mig. Pigerne driller Doff, men han er sød. Isse mener at han har den medfødte dannelse, selv om der ikke er nogen sleben overflade – det kommer nok.