Torsdag den 16. Maj 1940

Er paa min sædvanlige tur til bageren, far er i Rotary, vi hører presse, det er ved at gaa galt for Holland. Jeg ordner værelse og hører radio, skriver dagbog. Mor og jeg er begge inde at prøve en kjole, vi skændes selvfølgelig om længden, hun vil have den til mdit paa benene, jeg til knæene. Dorff har faaet brev hjemme fra, Stoffer har besøgt hans hjem, jeg ser, at der staar ”Birgit” i det. Karen har hugget min læbestift og en pomade. Hos bageren igen. Jeg ville vældig gærne besøge ⊥ i ferien, men jeg tør ikke spørge om det, de vil blive rasende over, at jeg skal besøge min ”svigerfamilie”, men nu vil jeg vente, til jeg bliver 16. ⊥ skal op i fysik den 11.-6, i kemi den 14-6 og filisofi den 17-6 saa nu maa jeg ikke forstyrrer ham saa meget, det vilde værer rart, hvis han fik gode karakterer, det vilde gører et godt indtryk paa far og mor, hvis han faar et 16 [in] og et ug, vil de jo regne ham for kababel nok til svigersøn, men jeg tror ikke, at det bliver ham, jeg er saa skrækkelig vægelsindet, men jeg elsker ham fantastisk.

Leave a Reply