Fredag den 20. Januar 1939

Overlæren er forkølet, saa vi faar lov til at lave hvad vi vil, nogle siger, at vi skal skrive, men det slipper vi for. Bliver hørt i tysk, kan det men faar ikke karakter kun +. Den sorte plet jeg har paa foden viser Jeg Inger der har fodvorter, den er ligesom hendes, saa nu maa jeg til læge med den, vi drøfter det meget ivrigt paa vej fra skole. vi bager, men jeg spiser nesten inted. Er hos damefrisørinden at faa vasket haar og blive vanonduleret, jeg læser geografi derhende. Far faar tilsent et cigaretetue fra Holland. Antagelig tager far med Pelsulski til Polen den 26 Feb Faster Line ringer, Karen F. do. Dagbog for 19. + 12 Jan.

Mor besøger Tage , hans far telefonere fra Aarhus. Slanker mig lidt. forkølet. Karin og Inger læser korektur. Jeg faar en toddy og besked om, at jeg i morgen skal ligge i sengen.

Fredag den 10. November

Eri spørger mor, om hun har mavepine, hun laver saa megen sjov, at det er en skandale. Rosenholm er sød i latin, han gaar rundt og aer. Keder mig. Christensens moder har sendt mortensgaas; far klager over, at det trækker, saa vil han hænge en gammel diplomat op i sit vindu, det faar mor og jeg ham heldigvis fra.

Tyskerne rører paa sig, de taler om at gaa gennem Holland, der allerede er blevet sat delvis under vand. Paa grund af attentatet mod Hitler, er der en mængde anholdelser. Bomben, var muret ind i en af pillerne i Hofbreuhaus i Mynchen. Karen stjæler af en kasse London Dock, som der overhoved ikke har været taget op for.

Mandag den 6. maj

Jeg tør ikke staa op førend kl. 12. saa skal mor med rutebilen til byen, kørerplanen er indskrænket. Jeg stryger, chr og jeg finder ud af, at mor ikke kan have set noget i gaar aftes, det hun har været gal over, var samtalen. Wanda er forstaaende. Jeg plukker violer i anlæget. Sætter ^ billede i ramme. Barer ^ ikke bliver jaget væk, men saa vil jeg besøge ham på vej fra skole.

Jeg syr lidt paa min sommergardarobe, men saa vil maskinen ikke mere. Far er til charterfest, han fungerer som præsident. For 3. gang, ringer luftværnsklokken, bag anlæget sprænger de nogle vældige sten, saa det lyder meget spændende. Dagbog, kvalme. “Det er ikke saadan at være forelsket”,  ”Hvordan er det saa?.” ^ er lige ved at gaa ud af sit gode skind, saa hænger jeg paa den. Lunn knapper min frake, kan man saa kalde ham for en knappelan. Jeg tegne Wanda, men opgiver suspensivt, hun er hvist en værrer en, men jeg kan lide hende, vi bliver dus.

Holland generalmobiliserer og det truer i Middelhavet, saa bliver Norden atter sikker.

Jeg er nede hos ^ ⋀⋀ Lufthavnsvejen bliver kamofleret som markerne rundt om.

Fredag den 10. maj

Falder i søvn kl 6. Mor kalder kl 10, saa maa jeg op at ordne hovedgangen i haven, men først er jeg nede hos ^, han er harmdirrende over Poul og vil slaas med ham, ih, hvor jeg elsker ^.

i dag kl. 3 morgen gaar Tyskerne ind i Holland, Belgien og Luxenburg. Hitler tager selv til fronten, nu er faren for Norden nok drevet over, det gør ikke særligt indryk paa mig, man er jo saa vandt til sensationen. Jeg faar adressen paa 2 18 aars drenge, en i Budapest og en Englænder. Holst maler min cykleskærm hvid.

Wanda og jeg bliver gode venner, vi danser polske folkedanse og jeg lærer lidt af nationalsangen, hun er katolik. Vi løser Tempo, det er et møgblad. Jeg gaar og længes saa fantastisk efter, at ^ skal komme hjem, han er blevet tuberkulinprøvet. ÚÙ

Jeg sender brev til Hennys fødselsdag i morgen. Den tegning, som jeg har paabegyndt af Wanda, arbejder jeg paa, nu ligner det lidt, men der skal meget mere til, de andre synes, at det er godt. W. og jeg er hos bageren, hun giver mig en 25 øres is, det er rørende. ^ har meget at lave, saa jeg har lovet ham ikke at komme til ham i aften, men jeg kan ikke dy mig, vi har det pragtfuldt, ÙÚ, gid vi maatte.

Torsdag den 16. Maj 1940

Er paa min sædvanlige tur til bageren, far er i Rotary, vi hører presse, det er ved at gaa galt for Holland. Jeg ordner værelse og hører radio, skriver dagbog. Mor og jeg er begge inde at prøve en kjole, vi skændes selvfølgelig om længden, hun vil have den til mdit paa benene, jeg til knæene. Dorff har faaet brev hjemme fra, Stoffer har besøgt hans hjem, jeg ser, at der staar ”Birgit” i det. Karen har hugget min læbestift og en pomade. Hos bageren igen. Jeg ville vældig gærne besøge ⊥ i ferien, men jeg tør ikke spørge om det, de vil blive rasende over, at jeg skal besøge min ”svigerfamilie”, men nu vil jeg vente, til jeg bliver 16. ⊥ skal op i fysik den 11.-6, i kemi den 14-6 og filisofi den 17-6 saa nu maa jeg ikke forstyrrer ham saa meget, det vilde værer rart, hvis han fik gode karakterer, det vilde gører et godt indtryk paa far og mor, hvis han faar et 16 [in] og et ug, vil de jo regne ham for kababel nok til svigersøn, men jeg tror ikke, at det bliver ham, jeg er saa skrækkelig vægelsindet, men jeg elsker ham fantastisk.