Fredag den 20. Januar 1939

Overlæren er forkølet, saa vi faar lov til at lave hvad vi vil, nogle siger, at vi skal skrive, men det slipper vi for. Bliver hørt i tysk, kan det men faar ikke karakter kun +. Den sorte plet jeg har paa foden viser Jeg Inger der har fodvorter, den er ligesom hendes, saa nu maa jeg til læge med den, vi drøfter det meget ivrigt paa vej fra skole. vi bager, men jeg spiser nesten inted. Er hos damefrisørinden at faa vasket haar og blive vanonduleret, jeg læser geografi derhende. Far faar tilsent et cigaretetue fra Holland. Antagelig tager far med Pelsulski til Polen den 26 Feb Faster Line ringer, Karen F. do. Dagbog for 19. + 12 Jan.

Mor besøger Tage , hans far telefonere fra Aarhus. Slanker mig lidt. forkølet. Karin og Inger læser korektur. Jeg faar en toddy og besked om, at jeg i morgen skal ligge i sengen.

Lørdag den 11. Marts

Følges med Inger til skole. Er oppe i geografi og faar ug. Vi læser en af Evas filmsromaner i skrivetimen. Masser af stile i engelsk. Jeg bliver ”kidnappet” og bundet til en stol i haandgerning, jeg driver hele timen og laver ikke et hak. Følges med Inger hjem, vi tager ud til hende da det er et pragtfuldt vejr, hun er med hjemme at høre om Polen, far gir mig tænstikker, kort, vintergækker, flaske, citroner o.s.v. fra turen. Vi drikker kaffe, danser og jeg syr, vi ortner mit værelse og hun faar en stor buket vintergækker med hjem. Passer far og syr, bliver helt færdig med puden og syr navn i, begynder paa den lille dug. Håstrup Vig er her at tale Rotary, han har faaet en byld fjernet og har plaster. Skriver dagbog og sidder hos far i et par timer, han har lovet mor og mig en tur saa vi taler meget om hvor og vornaar det vil ske.

Torsdag den 16. Marts 1939

Læser op i dansk og faar 5.

Vi bliver hørt i de 17 sider kemi. Det er hundekoldt men solen skinner pragtfuldt. I religionstimen faar vi svensk og tilsidst historie, vi skriver en 4. mellems stil i engelsk. Følges med Inger hjem. Aviserne er fyldte med store overskrifter om Zjekiets og Bøhmens erobrelse af Tyskland, studere det grundigt. Far er til Rotary møde som præsident for 1. gang. Jeg gaar en tur omtrent ud til Kongelunden og tilbage. Far taler meget om den tur vi skal paa til Polen og Litauen, han vil gerne have os med, men der [det] er fantastisk dyrt. Dagbog for 15.+ 16. Minister Vaarsal [Vaarsaae el. lignende?] sender indbydelse til Koune igen og lover far at han skal blive modtaget som en konge og faa en meget stor hjælp. Spiser 3 dejlige pærer, snakker, har faaet rød hud af solen og vinden paa turen. Gaar i seng ved 10 tiden og læser 2 kapitler af ”Kaptajn Grants Børn.”

Fredag den 17. Marts 1939

faar ug i aritmetik. Er ovre paa overlærens kontor at bede mig fri til rejsen til Polen-Litauen 15 – 23 Maj jeg faar fri og overlæren er meget interesseret i foretagenet; far skriver straks derover og fortæller dem det. Vi begynder paa grækerne i historie. Inger sidder over saa jeg maa alene hjem. Det er et ganske pragtfuldt vejr skønt det blæser lidt, derfor gaar jeg ned til lufthavnen og tilbage, jeg møder en masse skolekammerater; da jeg kommer hjem bager jeg chokoladekage og laver en skaal æbler. Far vil have mor og mig med i audiens hos Litauens president men det vil vi ikke naturligvis. Skriver dagbog, Er i bad og lader haaret blive vaadt men vasker det ikke. Læser i ”Kaptajn Grants Børn” Gaar i seng ved 11 ½ tiden.

Søndag den 26. Marts

Staar op ved 11 tiden, er hos bageren og hjelper lidt i køkkenet, vi faar gullas, det har vi aldrig faaet før. Far er nervøs. Tage har overtaget en større filmshistorie paa Heimdal og har saa meget at ortne at han falder i søvn da vi ikke taler med ham. Der er 2 tjennester, fyldt hus og Erna + manden er der, de og Karen er med inde til kaffe bagefter, Ernas svigermor og hendes søster er ogsaa med. Jeg strikker et stort stykke paa mit ærme, far fortæller naturligvis om Polen. I radioen er der er udsendelse paa 5/4 timer om Polen, far kender alt i den. Jeg strikker saa meget paa min jumber at jeg i morgen kan være færdig med det nederste rygstykke. Jeg læser naturligvis ogsaa et halvt hundrede sider i ”Greven af Monte Christo,” jeg begynder paa 2. bog. Glemmer fultstændig at læse lektier, men der er heller ikke ret mange heldigvis.

Torsdag den 24. August 1939

Svømmer 200 meter bryst og prøver at faa korset, men forgæves. Bliver hørt i naturhistorie og faar 7.2. Børge skælder ud over Kolby da han hører paa det, det lyder saa morsomt at Kolbye ler. Vi har latin i den gamle realklasse da der er køligt, vi kan ikke spor. Laaner Ingers engelske stil og skriver den af, derude hører jeg at Tyskland og Polen mobiliserer. Fru Korneelhussen og Iris [?måske Cris?] er paa visit med blommer. Frederik kommer med blommer til Karen, hun giver mig dem. Aftenkaffen er vældig morsom.

Fredag den 1. September 1939

Læser ikke morgenavisen for 1. gang i lang tid, da jeg ikke tror at der er noget, da jeg kommer paa skolen faar jeg at vide at krigsløbesedlerne er sendt ud, vi følger nu begivenhederne time for time, i Rosenholms time læser vi aviser og er ovre paa teknisk skole at se hospitals forberedelserne, vi gaar over paa hjørnet at høre radio uden lov, Inger og jeg gaar dog hjem efter 20 minutters forløb og faar en skrækkelig overhaling af mor Bork, 1/4 time senere kommer de andre, de bliver sendt til overlæren der til ”mors” store skuffelse ikke gør noget, Kolby siger at vi ikke maa gøre det mere, men at han vilde have gjort det samme. Vi faar fri fra latin, jeg ortner mit værelse til faster og onkel kommer, de er her lidt, og saa kører vi til Kollesgaard, [Køllesgaard, Humlebæk]der bliver vi farvefilmet og fotograferet paa kryds og tværs, som spiser vi en herlig middag og sidder hele aftenen og delvis snakker hyggeligt, Polen og hører radio, vi kører hjem i det pragtfuldeste maaneskind og hører pressen der er vældig spændende, 12 flyvere er skudt ned, Varsava og 6 andre polske byer bombarderet o.s.v. Paa raadhuspladsen er der meget tæt, vi kører hen til hotel Astoria hvor Englands Tysklandspresse bor, vi ser red. for Dayli Telegraph. Faster giver mig 2 paar strømper, jeg ryger cigaretter med negotinfilter. Tager har ringet 3 gange og Gunnar 1, saa vi beslutter at tage hjem, Christensen og Lundorf er kommet.

Tage sidder og venter, vi drikker aftenkaffe i havestuen, faster og onkel bliver et paar timer, saa mener de at vi skal være alene med Tage. Vi ved at 7 underlæger er indkaldt men vi ved ikke hvem. Vi mobiliserer 6 aargange. Tage tror ikke at der er fare. Far har i dag været til Riedegers 10 aars jubilæum i Danmark, de har siddet ved radioen uopladelig i mange døgn, der er politivagt ved dem. Far kører Tage til Heimdal, jeg gaar i seng 2,30 og kan kun sove daarligt, drømmer at vi slaas hele tiden.

Tirsdag den 5. December

Der er censor i gymnastik, vi har heldigvis først i morgen. Kaj tegner en smart tegning til mig og lover mig en til. Stoffer er lige ved at gaa ud ad sit gode skin, ingen af os kan noget, da der er en lang pause, hvor ingen siger noget siger Inge: ”Nu beder vi for freden i Finland.” Almindelig jubel. Dorf og jeg har det morsomt og hyggeligt. ⊥ er dejlig. Organist Tuner [Thuner] er død, Inger var hans protege, Røde Jørgensen vil udrydde alt, der har med ham at gøre, saa nu er hendes chance for Kristkirken minimal. Jeg begynder at skrive latin fra 1. time, jeg maa snart have det færdigt, ellers bliver han skør. Far gaar ikke til maskinskrivning mere, der er for meget at lave m.h.t. Polen. Rüdiger ringer flere gange hver dag. Gid jeg skulde med til skoleballet den 16, der skal spille en revu, der hedder ”Uffe den spage.”

Lørdag den 23. December

Jeg staar sent op, da jeg er forkølet, i gaar fyrede vi i centralen, far siger at det har gjort ham forkølet. Gunnar er her, han taler om, naar han skal giftes, de vil have husassistent. Mor giver ham en pyjamas af flannel, han giver mig pakkerne (Illustration.) Jeg klipper et stykke af 2 kjoler, de skal ikke sømmes, det er ikke moderne.

Jeg er hos fru Jensen bag kroen og hos røde Arnes moder, med en stor julepakke. Jeg er selv ude i haven at fælde et træ og sætte det på fod, da jeg har pyntet det, er det det kønneste vi har haft. Far er som sædvanlig julenervøs, han køber baand til Poleon Restitutta, [Polonia restituta, polsk orden] vi synes som sædvanlig, at det nyeste er det kønneste. Tage er her efter sin julegave, vi har en hyggelig aften og kører ham til banegaarden. Skrædder Madsen skal sy en [composet? Måske præstekjole?] og et sæt tøj til far.