Fredag den 1. September 1939

Læser ikke morgenavisen for 1. gang i lang tid, da jeg ikke tror at der er noget, da jeg kommer paa skolen faar jeg at vide at krigsløbesedlerne er sendt ud, vi følger nu begivenhederne time for time, i Rosenholms time læser vi aviser og er ovre paa teknisk skole at se hospitals forberedelserne, vi gaar over paa hjørnet at høre radio uden lov, Inger og jeg gaar dog hjem efter 20 minutters forløb og faar en skrækkelig overhaling af mor Bork, 1/4 time senere kommer de andre, de bliver sendt til overlæren der til ”mors” store skuffelse ikke gør noget, Kolby siger at vi ikke maa gøre det mere, men at han vilde have gjort det samme. Vi faar fri fra latin, jeg ortner mit værelse til faster og onkel kommer, de er her lidt, og saa kører vi til Kollesgaard, [Køllesgaard, Humlebæk]der bliver vi farvefilmet og fotograferet paa kryds og tværs, som spiser vi en herlig middag og sidder hele aftenen og delvis snakker hyggeligt, Polen og hører radio, vi kører hjem i det pragtfuldeste maaneskind og hører pressen der er vældig spændende, 12 flyvere er skudt ned, Varsava og 6 andre polske byer bombarderet o.s.v. Paa raadhuspladsen er der meget tæt, vi kører hen til hotel Astoria hvor Englands Tysklandspresse bor, vi ser red. for Dayli Telegraph. Faster giver mig 2 paar strømper, jeg ryger cigaretter med negotinfilter. Tager har ringet 3 gange og Gunnar 1, saa vi beslutter at tage hjem, Christensen og Lundorf er kommet.

Tage sidder og venter, vi drikker aftenkaffe i havestuen, faster og onkel bliver et paar timer, saa mener de at vi skal være alene med Tage. Vi ved at 7 underlæger er indkaldt men vi ved ikke hvem. Vi mobiliserer 6 aargange. Tage tror ikke at der er fare. Far har i dag været til Riedegers 10 aars jubilæum i Danmark, de har siddet ved radioen uopladelig i mange døgn, der er politivagt ved dem. Far kører Tage til Heimdal, jeg gaar i seng 2,30 og kan kun sove daarligt, drømmer at vi slaas hele tiden.

Leave a Reply