Fredag d. 2. September

Jeg er for forkølet til at gaa i vandet, derfor bliver jeg hjemme i skolegaarden, Miriam har ogsaa fritime saa vi sidder og taler sammen i hele timen, hun skal være artist og viser os en masse flotte ting som hun kan gøre. Jeg bliver hørt i naturhistorie. I Historie gir Møller mig et kort til Idrætsparken, jeg siger at jeg skal ha’ ”en” med og faar saa et adgangskort til en voksen. Far siger da jeg viser ham dem, at han muligvis gerne vil med. Mor syr paa maskine. Jeg spiser en enkelt blomme fra det nye træ. Jeg læser leksier og spiser en del dejlig kage som Fie lige har bakt. Om aftenen er Karen, Karin og Inger her at skrive bazartakkekort Karen har blommer med, hun fortæller at Fischer har været sammen med prins Knud pa Dragør strandhotel, han skal besøge Fischers’ på Mandag. Misser kommer ind gennem hullet i vinduet i studereværelset. Nibur er her at melde sig paa til skovturen paa Mandag.

Tirsdag d. 1. November

Nu maa jeg klæde mig paa ved lys. I dansk analysere vi den stil vi skrev i gaar. Møller fortæller usædvanelig mange krøniker i dag. Vi faar læst op i kemi. Vi faar en vanvittig svær geografileksie for. I tysk laver jeg næsten ingen sjov. Jeg begynder at gaa med støvler. Inger, Ove og jeg følges ad fra skole, Ove og Inger taler sammen hele tiden. Herhjemme spiser jeg frokost, saa læser jeg en masse, leksierne til i morgen er temmelig svære. Jeg ortner mit værelse, da jeg sikkert ikke vil faa tid til det i morgen. Jeg er temmelig træt og vil tidligt i seng. Far og Mor er i København. Jeg skriver dagbog for Søndag, Mandag og Tirsdag. Mor skal ogsaa læse meget med mig, paa forskud. Jeg er øm i alle lemmer efter den megen gymnastik i gaar. Det er koldt, og det blæser. Jeg spiser en masse æbler. Jeg læser og regner en masse, saa jeg ikke skal faa meget at lave i morgen. Jeg gør lit gymnastik paa gulvet

Torsdag d. 10. November 1938

I svensktimen skriver vi genfortælling, jeg bliver hørt i gramatik men faar desverre ingen karakter. Møller siger at han ikke vil høre mig da jeg har ug. I kemitimen er vi inde i c kl., vi faar historie af fru Møller. I religionstimen fortæller Rosenholm om England og viser billeder derfra. I alle frikvarter har hele kl. leget ”frit opg og ned” i gaarden, det er ganske morsomt. Det er et dejligt vejr, jeg spiser i køkenet, ortner værelse skriver dagbog for ½ 7, 8. 9. og 10.

der er 2 mænd som efterårsgraver have og forhave Jeg kan ikke finde min Safirring og leder værelset i gennem for at finde den ligger i komodeskuffen. Jeg tager min brune dragt paa, det er da kun Mortens aften een gang aarlig. Tage og Gunnar kommer til gaas og risallamand, men tager afsted omtrent lige efter moccaen. Israelsmisionær Espe taler i kirken om jødespørgsmålet, det er forfærteligt at høre. Fru Hjeds er i pels i aften. Lige efter foredraget sender mor mig i seng.

Fredag d. 18. November

Jeg er oppe ved tavlen at regne et aritmetikstykke, som vi slet ikke har lært. Vi lærer mange nye ting i gymnastik. Vi har naurhistorie i vor egen klasse da nøglen til nat. er gået i stykker. Vi skal til at benytte en anden vej end den vi er vandt til naar vi tager fra skole, vi skal over den nye skole. Vi laver sjov i tysk, jeg faar en anm., bliver hørt og faar ros. I den 2. time laaner Ove min stilebog. I historie har jeg bogen aaben, derover er Møller forarget. Vi begynder at repetere. Vi laver en forfærtelig sjov i slutningen af timen. Inga og jeg er hos tandlægen, han er vældig flink. Jeg spiser frokost og læser leksier. Jeg har en ny byttebog med fra skolen. Far gir mig valdnødder. Skriver dagbog for 18-11.Læser leksier baade til Lørdag og Mandag, det er rart at være forud. Jeg hjælper mor at lægge tøj sammen, da Fie er til haandbold. Jeg fortæller mor at jeg gaar til tandlæge, bare Stamp ikke rodbehandler de to tænder.Drikker ikke kaffe.

Fredag d. 9. December 1938

bliver hørt i arimetik, faar g+, jeg synes at jeg kan det. I gymnastik skal vi se, hvem der kan hænge længst i armene, Grete, Erna og jeg hænger længst, det bliver uafgjort. Jeg bliver hørt i gloser, jeg har ikke læst, men Tenna hvisker, jeg får mg+, de er alle saa søde paa skolen i dag. I tysk læser jeg verdenshistorie, saa jeg kan det paa fingrene, jeg bliver desværre ikke hørt, Møller er usædvanelig flink. Jeg er hos Tandlæge Stamp, han tager voksaftryk til den ene plompe, næste gang skal jeg have guld i, han er vældig flink. Jeg læser lektier, der er ikke mange til lørdag. Jeg skriver dagbog for 6. – 7. – 8. og 9. December. Det er kold, er søvnig, slanker mig. Jeg læser et halvt hundrede sider i ”Sinke.” [Inger Bentzon, Sinke. En Bog om og for Ungdommen] laver sjov hos Fie. Drikker aftenkaffe med, og gaar i seng lige efter, gør gymnastik. læser igen, spiser en masse schokolade

Torsdag d. 15. December

Rosenholm og jeg snakker politik i længere tid, dybt uenige. Afleverer regning. I historie hører Møller 1. halvdel af klassen og giver karakter, den 2. del skal høres i morgen. Der er mange der bliver hørt i kemi, jeg er saa heldig at undslippe. Rosenholm og jeg fortsætter vor diskusion, han er flink, vi faar karakter, jeg faar mg- – mg, mg. Fru Møller og jeg taler Kipling . Jeg er hos tandlæge Stamp og faar et guldindlæg, det er nydeligt. Jeg styrter hjem at skifte tøj, jeg er paa skolecane at se syndebukken, det er vældig godt. Jeg cykler hjem med en del 1. mellemer. De fra Tostrup er her, men jeg hilser kun og skynder mig at læse leksier – far har c. 6 [(8)?]kg sjokolade med hjem, jeg faar c.  (2 1/3) 1 1/3, far holder foredrag, jeg er i lad [bad] og vasker haar, spiser sjokolade, læser aviser og er i seng kl. 11

Lørdag d. 17. December

bliver desværre ikke hørt i geografi, jeg kan det exksellent. I sang synger vi 2 stemmige julesalmer hele timen, det er dejligt. Jeg har sjokolade med til Inger, Inga og Diller. Farlig skæg i skrivetimen. Fru Møller siger at hun har givet mig g+ i engelsk, der er velnok skrapt. I geometri har jeg lagt regnebøgerne paa læreværelset, Kolby kan ikke finde dem, det kan jeg hellerikke. Piller op hele tiden og der er ingen maskiner ledig. Sidste dag som duks.

Ortner blomster, Fie bager en masse, jeg æder tegner dyr efter Sikker Hansen. Klæder mig om til i aften, faar lov af far til at tage med ind at se i en død mands hus, puh hvor er Christensen et fjols, han maser ind før end mig alle steder, vi gaar det halve af vejen og kommer naturligvis forsent til bussen. far betaler, jeg laaner mors pels, stykket godt. Kl [?] i seng

Tirsdag 31. Januar 1939

Er lige ved at komme forsent i skole. I dansk timen skal vi skrive stil, men jeg læser vers i danskbogen det huer ham ikke. Møller er meget optaget af en nøgen dame i billedbladet. Drengene er til læge i Geometritimen. I geografi bliver vi alle hørt, vi laver sjov saa han bliver gal. I tysk raaber vi op og gør hende meget nervøs. Jeg venter paa Inger paa hjørnet, jeg snakker med Gert. Inger, Kaj og jeg følges ad hjem. Mor ortner stuen til i aften, jeg ortner mit værelse. Skriver dagbog. Gunnar er til eksamen og faar 13. Jeg tager kort kjole paa, det er forfærtelig flovt for alle andre kommer i lang. Vi faar oksehalesuppe, oksefile og rombudding, jeg drikker 2 glas Scherry 1½ dessertvin. 1½ til desæren og 1 gl. likør, jeg har Cristensen til bords, da jeg stikker min arm ind under hans rødmede han. Vi er ovre i kirken at se den ved levende lys og synge.

Fredag den 10. Februar 1939

faar mg i aritmetik. I gymnastiktimen driller de mig saa jeg under maatoet ”hovedpine” begynder at tude. I naturhistorie bliver jeg hørt og faar mg+. I tysk bliver jeg hørt i flere smaating. Vi faar ikke lysbilleder i historie skønt Møller har lovet os det, jeg har ikke læst men bliver heldigvis ikke hørt. Jeg skriver aritmetikstykker af efter Eri. Rosenholm er syg. Sælger min bilet til skolecene. Ortner værelse, skriver dagbog. Pastor Ulmers, pastor Søndergaard Tomsens og provsten komer kl. 5 til middag, vi faar oksefile, [filet] suppe og vingele, mocca og sjokolade ovenpaa, jeg spiser meget, alt for meget. Er hos bageren efter 40 stk. skænker kaffe, er i kirken til andagt, der er 70 menighedsraadsmedlemmer. Bagefter er de inde i stuerne, jeg hilser paa Luna forældre og gratulere. Fulmægtig Ludvig Petersen med frue er her, jeg spiller kaffe paa hendes kjole. Gunnar er her i nat for sidste gang i denne omgang.

Tirsdag den 21. Februar 1939

I dansktimen faar vi vore diktater, jeg faar g- mg, det er pænt, de andre faar meget mindre. Bliver hørt i historie, Møller siger at min ”velurkjole” er pæn. Det er Trilles fødselsdag. Bliver hørt i kemi og faar 7, kommer op i noget let. Skal høres i tysk men har ikke læst saa jeg slipper. følges med Inger, Gert og Børge fra skole. Trille gir’ paa hjørnet. vi har farlig skæg. Fru Lindbo Larsen er her med en daase annanas til os fordi vi er syge, hun har lagt den i en glasskaal for at den skal pynte bedre hun gir mig et lømmetørklæde, jeg taler tysk med hende. Dagbog. Brodere. Far vælges til organiserende præsident i Rotere. Mor er paa klinikken. faar min taske fra skomageren. Brodere et fantastisk stort stykke paa min pude, mor siger at hvis jeg vil sy et betræk i samme mønster til en stol, vil hun give mig den. Gaar i seng ved 12 tiden.

Torsdag den 9. Marts

Vi faar karakterbøger,  gaar ned til 7,04. Vi hjælper Møller med hans karakterbøger. Jeg faar ros i kemi men faar samtidig at vide at jeg er doven og der for inted kan. Rosenholm retter vore engelske stile inden fru Møller timen efter gør det, saa de er alle fine. Pumper cykkel. Laver 4 buketter vintergækker til stuerne, solen er pragtfuld. Læser lektier og brodere den første bredde af puden helt færdig og begynder paa den 2., der er ikke meget garn tilbage. Der er ikke kort fra far. Mor faar sin kjole m. bolero fra fru Pfeifer, den er pragtfuld, hun laaner smykker af mig. Tage kommer til middag, vi prøver ”sort gryde”, det er dejligt og jeg spiser meget. Fie bager kringel o.s.v. Der er aftengudstjeneste, Fie træner [?] saa jeg laver kaffen, vi skal ha’ te saa paaen igen. Fru Chris og Karin er med inde. Jeg maniküre mors negle saa de bliver flotte. Læser i ”David Cobberfield”. Far kommer med morgentaaget fra Berlin.

Torsdag 30. Marts 1939

læser op af ”Et Kys”. Hjælper Eri at snyde i historie, Møller opdager det og kommer med mange stikpiller derom. Vi læser op af de ”3 Moskedonnere” i religionstimen, det er noget vrøvl om Jødeforfølgelser o.s.v. Vi begynder paa 4. mellems pensum i engelsk det er temmelig let, men bliver sikkert sværere. Inger og jeg følges ad fra skole, det er et usædvaneligt pragtfuldt vejr. Det er tantes fødselsdag, saa mor er derinde hos hende. Jeg sover 2 timer til middag. Arnesørensen er som yderbillede paa ”Billedbladet,” og der er ogsaa billeder af ham indeni. Far er sammen med den Polske Gesant og konsul i Grev Molkes palæ. Jeg læser 2. bog færdig i ”Greven af Monte Cristo.” Strikker det 1. ærme færdig. gaar i seng kl. 11, men sover først 1½.

Torsdag 27. April 1939

Vi har realisten og laver sjov saa han hamre i bordet. Jeg bliver hørt i de danske digtere i begyndelsen af det 19. aarhundrede og faar ug, Møller læser op for os af ”Guldhornene.” I kemitimen faar vi engelsk. Realisten kan ikke lide religion, saa læser vi op af Aladdin, overlæren kan ikke lide at vi faar langbold. Jeg syr min hanedug færdig, men siger at der er for meget paa den, men det synes jeg ikke. Jeg begynder at strikke en havepude af seglgarn, og samtidig læser jeg i ”Borgslægtens historie.” Fie bager sin sidste kringle her, hendes store spetialitet. Der er lysbilleder og foredrag i konfirmantstuen, kun faa kommer, jeg er der ovre det er praftfulde billeder af russiske kirker der nu er lavet om til bar og der er billeder af vognladninger af døde mennesker der er sulted ihjel. Jeg drikker kaffe med der overe. Far finder en lille kattekilling i haven.

Fredag 28. April 1939

Faar ug- i aritmetik. I naturhistorie faar vi fru Møller, har ikke min engelske kladde, som jeg har haft med hjemme, med, derover er hun hysterisk. Vi slaas med gule ærter og spiser dem ogsaa, frk. Borch er tossed. I historietimen faar vi lysbilleder, men vi kan kun faa lys naa [naar] der trykkes paa nedringnings klokken. Der er en mand her at spørge mig om han maa tage nogle podekviste, jeg gir ham lov, og han tager til en hel vogn, far og mor er rasende og vil ringe efter politiet. Hr. og Fru Jernhoff er her med en pulover til far, jeg plukker en buket grene til dem. Her er 7 smarte amerikanere, det er rigtige sportsmænd, de taler lidt dansk. Jeg sætter grene ind. Vi har snart ikke flere koks saa nu skal vi til at holde op med at fyre, derfor tager jeg et dejligt varmt bad. Læser paa sengen. Har i dagens løb spist en masse, gaar i seng kl 1½.

Tirsdag 9. Maj 1939

Bliver hørt i Synnøve Sol. i historietimen faar vi langbold, jeg falder og forvrider foden og taber hælen som skomageren ortner for medelst 15 øre. Spiller bold opad Møllers ryg. Fru Kolbye har lakerede negle. Bøjer et tysk verbum, er inde paa kommunebiblioteket for at melde mig ind men der er aabent saa sent at jeg ikke har tid til det. Inger B. er her for at lave kontorarbejde vi duskuterer smykker. I dag er det vores lærer Hansens 60 aars fødselsdag og 75 aars dagen for slaget ved Helgoland, vi sender 7 blomster til veteranen i Maglebylille. Jeg ortner negle, mor giver mig en stor pose frugt. Begynder at læse i ”Kvinde” efter at den har ligget et halvt aars tid.

Gidde er her at oversætte fars tale til universitetet i Varschava og til [Goretonas]. Vi koger sylte. vander blomster og skriver dagbog. Vi kan ikke udholde kulden og mor fyrer.

Lørdag 3. Juni 1939

I religionstimen faar vi vore feriebiletter og i norsktimen gætter Rosenholm og vi en krydsordsopgave til børnehjælpsdagen i morgen, Møller giver mig 5 opgaver ekstra, Cristensen giver jeg de 2. Jeg sidder i 2 timer i haven og læser tysk grammatik, saa hjælper jeg mor at vaske op og lave middagsmad. Gaar en tur i haven, hvor jeg hvor jeg plukker 2 dejlige buketter blomster. Københavns politi har luftværnsøvelser med sirener o.s.v. men den civile befolkning har inted at gøre. Jeg er paa Alegaarden at købe tomater hos Suhr selv, jeg faar for 1 kr. = 2,50 kr. Christensen giver mig 2 kryds og tværs opgaver som han skriver af. Jeg ligger i haven lang tid i eftermiddag. Repeterer en smule tyske gloser og verber, derefter driver jeg som en socialdemokrat. Jeg taler med Gert over hegnet. Læser ”ny paa Ejnen” og bestiller ellers intet i sommervarmen. Jeg maa tabe 15-20 pund inden sommeren er omme.

Fredag den 9. Juni

Jeg er ovre paa kontoret at faa en ny engelskbog, fru Møller er gnaven, men Bambulla [?] siger ikke noget. Rosenholm læser [Ferrie Vigen?] op i hele timen, saa vi faar [omlektie]. Inger og Inga er forfærtelig søde, jeg gaar sammen med dem i skolegaarden, det plaskregner, og jeg har sandaler paa men de bliver ikke særlig vaade. Det er Kristensens fødselsdag, vi faar chokolade. Aksel Christensen og fru Chris er her, hun hjælper mor og han slaar græsplænen med le og faar en kasse sigarer, Karin Bacher er her ogsaa, jeg plukker en dejlig buket til hende, men hun glemmer den, saa mor faar den. Jeg fylder stuerne med blomster, ikke fordi der er mange, for baade syren og guldregn er næsten væk, nu er det midsommerens flora der begynder.

Mandag den 19. juni

Sover kun 2 timer i nat, er til afslutning hos mor Møller, paa apoteket og hjemme at lave frokost med jordbær; Christensen bliver student, far giver ham en studenterhue, han faar mg% i naturfag. Fru Bris kommer og hjelper at stryge og stoppe. Jeg er hos skomageren 2 gange, jeg prøver at haandtere de forskellige grejer. Far og mor er til sjuskonvent, saa jeg maa gøre udvej for et sted at være da Christensen skal ud at fejre. Paa mit værelse bliver der sat vindu i, jeg har baade tømmer og murer, snakker med dem, de er vældig flinke. Poul er hjemme på ferie, han er vældig flink, hans fetter Svend Tage er her ogsaa de gaar i seng længe før end jeg gaar 1. gang, far og mor er ikke kommet, saa vi gaar til Gjoengade [?] og bliver hentet af far og mor der. Jeg sover i mellem murbrokker o.s.v. paa 1 – 5½.

Søndag den 27. August 1939

Tage kommer pludselig hjem fra Bornholm. Inger og Inga henter mig kl. 10, vi cykler ud til Rosenborg, vi sidder paa en bænk med Kaj, Rie og Tenna i en halv time saa kommer Kolby og Arli, samlingen er yndig at se, vi følges alle hjem. Faster ringer og indviterer os paa køretur, men der er 2 tjeneste, saa vi maa vente til f.eks. Fredag. Gunnar kommer til eftermiddagskaffen, her er 2 gamle amagerkoner. Vi taler krig hele tiden, Gunnar har været med til nogle luftforsvarsøvelser. I radioen hører vi, at den engelske deligation ankommer til Kastrup lufthavn, saa Gunnar, mor og jeg cykler hurtigt derned, der er ikke mange mennesker samlet, men det er meget morsomt, jeg træffer Møller der. Karin er kommet for at læse korrektur for far, de gaar en lille yndig aftentur med os. Aldutte er inde, nu er den rask. Gunnar mener at jeg kører usikkert paa cykkæl. Kryger bliver forlaavet med en rig gaardmandsdatter.

Lørdag den 28. Oktober 1939

Vi begynder at repetere i historie. Jeg skal høres i engelske verber af fru Møller, hun spørger om jeg kan dem: Ja, lyver jeg. Inger er med hjemme, mureren er her og er i gang med kakkelovnen. Jeg drikker eftermiddagskaffe hos Inger, vi er paa Kastrup station efter en hare[?]. Vi skriver til Havai. Jeg bliver der til middag. Skræller kartofler for fru Olsen. Jeg faar en kurv æbler og pærer med hjem. Inger og jeg taler engelsk. Da jeg kommer hjem, fortæller jeg Lundorf og Christensen at jeg har slaaet op med Erik. Vi har det vældig hyggeligt, jeg repetere geografi. Diskuterer skolens lærer med organisten, jeg sørger for at mene det modsatte af ham. Chr. laaner min løgte, han kan ikke faa den til at brænde, og maa gaa hjem fra byen. Jeg er i bad og vasker haar. faar løfte om et klædeskap til, mor vil ha’ lidt plads i det.

Onsdag den 15. November

Vi har [trups?]øvelser, jeg er den 1., der kan tyvespringet. Møller er tosset, hun siger, at jeg kun kan læse til mg, men det er dog noget af det flotteste. Faar ug- i geografi. Ingen af os kan noget i latin, efter timen skaber han sig og siger, at det alt sammen var elendigt, men at mit var negativt og at jeg ikke havde begreb om latin, jeg var skrækkelig doven. Jeg begynder at læse lektier omtrent med det samme jeg kommer hjem, jeg skal nemlig til grev Knuth i morgen, og til Christensen Taarnbygaard i morgen aften, derfor læser jeg læse [lektier] til 2 dage, det gør jeg omtrent, jeg læser lige til kl. 11.

Far sender 2000 Kr. til Lithauen. Mor og far er til fornem barnedaab. Drengene er ikke hjemme, saa maa jeg kede mig. Da jeg sidder alene i kabinettet, bliver jeg lige pludselig bange, og foretrækker, at sidde paa mit kolde værelse. Har slanket mig vældig godt i denne uge, men nu er jeg træt.

Lørdag den 2. December

Jeg har ”kyssetegningen” med i skole, Eri sørger for, at Møller bliver opmærksom paa den og tager den, han holder først moralprædiken og roser den bagefter, det er Ibs fødsels- [fødselsdag], saa vi faar læst op af Tyggejørgen [Tykke Jørgen? mon ikke det er Tykke-Niels?]. Eri søger ogsaa, at vise Kolbye den, men det bliver heldigvis forgæves. Inger er med hjemme, vi har en vældig sjov med ⟊, hun er skudt i ⊥. Hun tager hjem kl. 5. Inger B. har fødselsdag, vi er sammen med dem inde at se Køresvenden, de lader vente paa sig. Stykket er ganske pragtfuldt, jeg tror, at jeg vil læse bogen [Køresvenden var baseret på Selma Lagerlöfs roman]. Vi er med dem hjemme til natmad, de har ogsaa depot, jeg læser programmet 2 gange. Far er som sædvanlig gnaven naar vi kører i sporvogn. I hjemmet 12½.

Mandag den 11. December

Møder sammen med Trille og Eri til ekstraregning, vi har det vældig sjovt. M. Møller er for en gangs skyld nogen lunde venlig, mon det er fordi det er Fandens fødselsdag, Grete W. har fødselsdag, vi staar neden under vinduerne og hun kaster flødeboller ned til os fra 2. sal. Jeg fortæller ⊥ en vældig historie om, hvordan vi fejrer Fandens fødselsdag ved at smøre brun sæbe alle vegne, hvor lærerne tager og bytter deres tøj om i garderoberne. Vi bager brune kager og jeg tager ikke smaat til dem. Jeg skriver latin fra stk 10 til stk 50, det tager det meste af aftenen. Vi faar at vide, at vi har termin i denne uge uha. Mor og jeg tænker paa at tage til Tjustrup i Julen. Far er ude næsten hver aften, det er næsten for meget af det gode. Der er tale om, at Cheaffers søn skal døbes her i kirken i stedet for i St. Magleby.

Tirsdag den 12. December

Ak og veh, jeg laver noget rædselsfuldt haandarbejde.

Fru Møller er bekymret for min fremtid, men jeg svarer at jeg rejser til Amerika og gifter mig med en milionær eller 2. Vi har prøveeksamen i naturhistorie, jeg har lovet at gaa op for Trille, men vi trækker begge frinummer.

Gunnar er blevet forlaavet med Kirsten Lomholdt, saa nu er alle 3 drenge afsat, hun ligger paa hospitalet med knækket laarben. Jeg ringer til Karen Louise, hun har ligget i 3 uger med iscias paa Findsen, jeg maa se at komme ud at tale med hende en dag. Far praler værre end nogen sinde om alt, hvad ”de fine” har sagt til ham.

Onsdag den 13. December

faar mg i gymnastik til prøven. Genfortællingen til terminen er let, Inger læser min igennem og vi snyder meget. Bagefter omfavner jeg Brenstrup, vi laver en syndig sjov med Møller og Andersen. Faar ug- i geografi. Kan vie [wie] gevøhnlich intet latin. Far og mor er ude i aften, Dorf og jeg blander coctail og ringer til Adolph hos i pensionatet, jeg taler i telefonen og er naiv og forelsket, frk. Weber smækker røret i og er uhøflig. Vi taler om, at Christensen burde gaa med en eller anden pige, jeg lover at indvitere en del af pigerne fra vores klasse hjem en af de første dage, saa kan han selv vælge. Visti har sagt en masse ufordelagtigt om far inde hos Scheaffer, han kan ikke skrive os.v.

Tirsdag den 19. December

Det er sidste gang jeg er duks i haandgerning, m. Møller giver os omleksie i engelsk. Grete kan ikke komme i aften og Inger skal i det kgl. med sjejken, (kongen er der) saa kun Trille og Inga kommer. Jeg gør mit værelse rigtig lækkert og mor køber kager og en æske chokolade. Christensen tager ud til sin onkel og da Dorf kommer hjem fra kemiprøven, hvor han faar 16, har han hovedpine og begraver sig i ”den trofaste flod.” Far har været inde hos Loui Babe [Louis Bobé] og fortalt om, at August Krog er ked af, at han sagde nej til et kors, nu foraarsager far, at han faar storkorset guldmadaljen med krone (Stavning). Inga og Trille og jeg har det vældig sjovt og hyggeligt skønt ⊥ er træt, ⊥ følger dem ikke en gang hjem, det gør jeg. Far skal sammen med Prins Knud i dag, han skal ogsaa til ”julestemning” i logen.

Tirsdag den 30. Januar 1940

skæg i engelsktimen, jeg er fuldstændig skør. Drømer om ꓕ hele tysktimen. Vi er som sædvanlig inde i badeværelset, Møller giver os timer paa Lørdag han er lidt skør. Fløjter, nu kan jeg skalaen og Tordenskjold. Har snue og er træt og sover middagssøvn. Læser ikke lektier. Vi faar 8 nye postkort af kirken, jeg faar 5-1000 af de kønneste. Der er brev fra Isse om Poulsen, jeg skriver omgaaende tilbage, paa konvolutten skriver jeg efter navnet: det er et pænt navn. Hitler taler, han er meget ironisk og siger ikke spor, de græder. Jeg skriver ogsaa brev til norge, men jeg sendet det ikke endnu, hun skal have en ordenlig epistel der oppe i Tønsberg. Jeg læser roman inden jeg gaar i seng. Jeg frygter for, at jeg skal faa en skrækkelig mellemskoleeksamen for jeg læser aldrig og regner ikke opgaverne.

Lørdag den 3. Februar 1940

Vi har en lille prøveregning. En af kammeraterne har fortalt Tenna, at jeg tror, at hun har taget mine læbestifter, hun klager til overlæren og [orne] jeg taler med dem begge, de er vældig flinke, navnlig graaskæg. Vi bliver maalt og vejet, uhyggen breder sig, jeg vejer 74,8 kg og hvert aar vokser jeg en cm nedad, saa nu er jeg kun 164,5 cm. Vi skal have termin i næste uge, men jeg er efterhaanden ligeglad med alt, jeg er sløv. Vi skal svede den hos Møller, Gibber er skør, skønt vi ikke har gjordt noget. Jeg er i bad og vasker haar, fru Duurloo er her, hun drikker eftermiddagskaffe her, hun har forgæves besøgt os 2 gange i den sidste tid, han er i Ankara med 2 smaa daarlige værelser til 200 kr om dagen, i Athen staar et palæ og i København har de 4 værelser, de kan ikke faa møblerne og Musse af sted, saa maa hun blive her. Mor er inde at besøge fru Henningsen, der møder fru D. ogsaa. Ruldi kommer paa weekend her, hun strikker undertøj til børnene i Finland. Jeg læser filmsroman og er skør, er kølig overfor Dorf, jeg tror det hjælper. Faar et pragtfuldt brev fra Henny. Inger og jeg spiller pfilipine, vi siger det paa samme tid og udsætter til Tirsdag kl. 10. Mor siger at jeg er skrækkelig tyk. Tyskland sender hjælp til Rusland. Sverrige er faktisk med i krigen. Koksene, Grev Knuth beder os om nogle, Dr. Ellehauges har heller ikke flere. Jeg burde have prøvet min kjole i dag, ogsaa besøgt tante Jørgi [?] der ligger med mellemørebetændelse, det skind. Pastor Lunn har en masse gepak at ”orne”.

v. cloc 1

Tirsdag den 6. Februar 1940

Snæversynet, som ”mor” er, synes hun, at vort sytøj skal være færdigt til eksamenen, det er meget mere vigtigt end finnerne. Trille gir et æble, ogsaa i dag kommer Inger og jeg til at sige Pfilipine paa samme tid, vi udsætter det til i dag, og saa kommer hun ½ sekunt førend mig. Vi sparer paa brænslet paa skolen, da jeg er oppe i frikvarteret kommer overlæren, han ser mig ikke da jeg staar i skabet, men bliver meget forundret over at jeg pludselig dukker op i klassen. Vi gaar ned i sløjdsalen, der finder Møller os, han skriver sedler, da vi kommer for sent til regning griner Kolbye. Mor ligger i sengen, jeg er hos pelshandleren og hos fru Mouritsen. Dorf laver sit værelse om, jeg en hat. Hjælper Karen at lave spagetti. Hovedpine. Dorf beder mig tegne en kemiprofessor til at hænge paa vægen, jeg laver udkast til en, som jeg saa vil lave i morgen. Karin kommer her til aftenkaffe efter gudstjenesten, hun kan ikke lidt min surrialisme. Vi har det vældig sjovt.