Fredag den 9. Juni

Jeg er ovre paa kontoret at faa en ny engelskbog, fru Møller er gnaven, men Bambulla [?] siger ikke noget. Rosenholm læser [Ferrie Vigen?] op i hele timen, saa vi faar [omlektie]. Inger og Inga er forfærtelig søde, jeg gaar sammen med dem i skolegaarden, det plaskregner, og jeg har sandaler paa men de bliver ikke særlig vaade. Det er Kristensens fødselsdag, vi faar chokolade. Aksel Christensen og fru Chris er her, hun hjælper mor og han slaar græsplænen med le og faar en kasse sigarer, Karin Bacher er her ogsaa, jeg plukker en dejlig buket til hende, men hun glemmer den, saa mor faar den. Jeg fylder stuerne med blomster, ikke fordi der er mange, for baade syren og guldregn er næsten væk, nu er det midsommerens flora der begynder.

Leave a Reply