Fredag d. 16. December

bliver hørt i aritmetik. Vi har bjergbestigning da det er sidste time før jul i den gamle sal. Kaj er møj bydelig nærgaaende, jeg kan næsten ikke staa et sted før han er der den ged. Jeg bliver hørt i tysk og faar mg, i den 2. time repeterer vi. Jeg bliver hørt i historie og faar ug-, Møller spørger mig om hvad jeg vil være, det uddyber jeg nærmere, pu, hvor han lugter af tobak. Inger venter ikke, men det gør Gert og Børge, de vil have mig med i morgen aften, men jeg skal med Christensen. Skriver dagbog for 14., 15., og 16. Dec. faar at vide at fru Hansen har faaet en pige. Det er forfærdelig koldt, det sner og blæser. Man begynder at lave skøjtebanen i orten. Karin Bacher er her til middag, korektur til amagerbogen. Mor og jeg laver marsipan, det lykkes for saa vidt at overtrækssjokoladen er daarlig. Jeg laver ren sjokolade af den. I seng kl. 10

Fredag den 9. Juni

Jeg er ovre paa kontoret at faa en ny engelskbog, fru Møller er gnaven, men Bambulla [?] siger ikke noget. Rosenholm læser [Ferrie Vigen?] op i hele timen, saa vi faar [omlektie]. Inger og Inga er forfærtelig søde, jeg gaar sammen med dem i skolegaarden, det plaskregner, og jeg har sandaler paa men de bliver ikke særlig vaade. Det er Kristensens fødselsdag, vi faar chokolade. Aksel Christensen og fru Chris er her, hun hjælper mor og han slaar græsplænen med le og faar en kasse sigarer, Karin Bacher er her ogsaa, jeg plukker en dejlig buket til hende, men hun glemmer den, saa mor faar den. Jeg fylder stuerne med blomster, ikke fordi der er mange, for baade syren og guldregn er næsten væk, nu er det midsommerens flora der begynder.