Fredag d. 16. December

bliver hørt i aritmetik. Vi har bjergbestigning da det er sidste time før jul i den gamle sal. Kaj er møj bydelig nærgaaende, jeg kan næsten ikke staa et sted før han er der den ged. Jeg bliver hørt i tysk og faar mg, i den 2. time repeterer vi. Jeg bliver hørt i historie og faar ug-, Møller spørger mig om hvad jeg vil være, det uddyber jeg nærmere, pu, hvor han lugter af tobak. Inger venter ikke, men det gør Gert og Børge, de vil have mig med i morgen aften, men jeg skal med Christensen. Skriver dagbog for 14., 15., og 16. Dec. faar at vide at fru Hansen har faaet en pige. Det er forfærdelig koldt, det sner og blæser. Man begynder at lave skøjtebanen i orten. Karin Bacher er her til middag, korektur til amagerbogen. Mor og jeg laver marsipan, det lykkes for saa vidt at overtrækssjokoladen er daarlig. Jeg laver ren sjokolade af den. I seng kl. 10