Torsdag den 1. Februar 1940

Jeg er nr. to der kommer for sent paa skojtebanen, de mænd der fejer den, giver mig en køretur. Stoffer løber dejligt. Faar mg+ i historie. Eri bliver smit ud i tysk og Kaj er fantastisk, han siger: ”Hold kæft for fanden, kælling” hun er skrækslagen. Jeg bliver oppe i klassen og naar der kommer en lære, kan jeg gemme mig bag døren til vægskabet, der er ingen, der tænker over, at den staar paa klem, baade Mor og Arne opdager mig ikke. Stoffer er scharmerende, han spørger, om jeg skal møde sjejken i aften, for jeg spørger Eri om jeg maa laane en rigtig glødende roman.

Carstensen holder stævnemøde med slaabrokken i biblioteket. Udfylder for første gang min selvangivelse, det volder mig intet større hovedbrud.

Far indleverer min fyldepen. ꓕ Jeg slaas, men – Paster Lunn flytter ind, far og mor er til Rotary med grev Knuth. Lunn har 2 store flyttebiler fulde.

Fredag den 2. Februar 1940

Jeg er ked af det, taber penge paa skolen, Børge hugger, jeg gir’ omgang hos Olsen, bliver drillet. Da jeg keder mig gaar jeg op til Eri for at laane 8 filmsromaner, jeg læser straks 3, ”Oplys din datter” den er dejlig skrap, ”Piger paa Fabrik” sosialistisk propaganda, ”Hendes første Bald” skrækkelig almindelig, men jeg gaar og lider af ulykkelig kærlighed til ꓕ, saa jeg er nødet til det, jeg burde læse til eksamen, jeg tror ikke, at han bryder sig om mig, han er ude med pigen i aften. Kullene er steget til 12 kr i Marts vil Europa være et ildhav, det er skrækkeligt. Jeg laver [Karens] hat om, hun er sød, gid der var nogle der vilde være søde mod mig. Jeg tror, at jeg er ved at gennemgaa en krise, gid jeg maa overstaa den. Pastor Lunn er vældig sød og flink, han evakuerer en sofa ned til spisestuen. Jeg maa til at være kølig og ligegyldig mod ꓕ, visitterne paa værelset maa høre op.

Lørdag den 3. Februar 1940

Vi har en lille prøveregning. En af kammeraterne har fortalt Tenna, at jeg tror, at hun har taget mine læbestifter, hun klager til overlæren og [orne] jeg taler med dem begge, de er vældig flinke, navnlig graaskæg. Vi bliver maalt og vejet, uhyggen breder sig, jeg vejer 74,8 kg og hvert aar vokser jeg en cm nedad, saa nu er jeg kun 164,5 cm. Vi skal have termin i næste uge, men jeg er efterhaanden ligeglad med alt, jeg er sløv. Vi skal svede den hos Møller, Gibber er skør, skønt vi ikke har gjordt noget. Jeg er i bad og vasker haar, fru Duurloo er her, hun drikker eftermiddagskaffe her, hun har forgæves besøgt os 2 gange i den sidste tid, han er i Ankara med 2 smaa daarlige værelser til 200 kr om dagen, i Athen staar et palæ og i København har de 4 værelser, de kan ikke faa møblerne og Musse af sted, saa maa hun blive her. Mor er inde at besøge fru Henningsen, der møder fru D. ogsaa. Ruldi kommer paa weekend her, hun strikker undertøj til børnene i Finland. Jeg læser filmsroman og er skør, er kølig overfor Dorf, jeg tror det hjælper. Faar et pragtfuldt brev fra Henny. Inger og jeg spiller pfilipine, vi siger det paa samme tid og udsætter til Tirsdag kl. 10. Mor siger at jeg er skrækkelig tyk. Tyskland sender hjælp til Rusland. Sverrige er faktisk med i krigen. Koksene, Grev Knuth beder os om nogle, Dr. Ellehauges har heller ikke flere. Jeg burde have prøvet min kjole i dag, ogsaa besøgt tante Jørgi [?] der ligger med mellemørebetændelse, det skind. Pastor Lunn har en masse gepak at ”orne”.

v. cloc 1

Søndag den 4. Februar 1940 – Fastelavn

Ruldi Fars er her; har hovedpine og er skidt tilpads. Vi gaar en tur og er nede hos Gert Jensens, i nat er der sprunget et rør i radiatoren, den kogte, saa smed mor 4 spande vand paa, det var livsfarligt, men der skete heldigvis ikke noget. Drengene har en bekendt med hjemme, han er sømand paa Hjejlen, far kan ikke lide ham, men jeg synes at han er flink. Jeg har fastelavnshue paa. Jeg begynder at strikke moffedisser til Finnerne, jeg har lyst til at tage der op, naar jeg er færdig med eksamenen, men saa skal jeg først med i Røde Kors til sameritøvelser. vi hører Preil og drengekoret i ”Sirkus i by” Nibur vil redde sig nogle af vores koks, den sledske rad, han beslaglægger megen af fars tid. Jeg sætter Grev Knuth’s nøgne damer op paa mit værelse, vi er uenige om dem, jeg kan egenlig godt lide dem. Ullerup og Tømmerup skoler skal slaaes sammen med Taarnby, der skal bygges et nyt hus her med 700 lejligheder, det er 2000 mennesker, men nogle af dem er jo Taarnbyere.

Mandag den 5. Februar 1940

Er inde at se pastor Lunns manegeri, han har egentlig mange morsomme ting. Har hovedpine. Ungerne rasler. Mor er i København. Far er træt, han siger de danske statsbaner i stdet for statsborgere og indførselsret = indfødselsret. Læser en masse dansk. Scheaffer er her for en gangs skyld. Kongen er i St. Magleby. Tage kommer ogsaa og Gunnar ringer, det er hyggeligt at have drengene samlet omtrent igen. Der er kirkeuge, far er til præstekonvent. Drengene og jeg har sjov i kontoret, før mor gaar i seng paa grund af en influensa, jeg er bage for, at jeg ogsaa har det, jeg har konstant hovedpine. Venter paa jeg faar hørt ”Der er et yndigt land” i radioen, saa gaar jeg op og tegner et græsk hoved alla Thorvaldsen, kommer først i seng kl. 0:30. Jeg er permanent misfornøjet. Besøger igen Lunn, han har Ran Dearbin [? uidentificeret] paa sit værelse mellem presterne.

Tirsdag den 6. Februar 1940

Snæversynet, som ”mor” er, synes hun, at vort sytøj skal være færdigt til eksamenen, det er meget mere vigtigt end finnerne. Trille gir et æble, ogsaa i dag kommer Inger og jeg til at sige Pfilipine paa samme tid, vi udsætter det til i dag, og saa kommer hun ½ sekunt førend mig. Vi sparer paa brænslet paa skolen, da jeg er oppe i frikvarteret kommer overlæren, han ser mig ikke da jeg staar i skabet, men bliver meget forundret over at jeg pludselig dukker op i klassen. Vi gaar ned i sløjdsalen, der finder Møller os, han skriver sedler, da vi kommer for sent til regning griner Kolbye. Mor ligger i sengen, jeg er hos pelshandleren og hos fru Mouritsen. Dorf laver sit værelse om, jeg en hat. Hjælper Karen at lave spagetti. Hovedpine. Dorf beder mig tegne en kemiprofessor til at hænge paa vægen, jeg laver udkast til en, som jeg saa vil lave i morgen. Karin kommer her til aftenkaffe efter gudstjenesten, hun kan ikke lidt min surrialisme. Vi har det vældig sjovt.

Onsdag den 7. Februar 1940

Pjækker fra den 1. gymnastiktime. I engelsktimen slaas vi om pladserne, jeg kommer paa gangen, jeg maa løbe og gemme mig for at overlæren ikke skal se mig, Tobber vil ikke have mig ind i sin klasse, saa kigger jeg ind ad nøglehullet i klassen og døren springer op, de ser mig ikke. Læser morgenaviser paa læseværelset, saa kommer fru Kolbye. Jeg snyder ikke i stilen, jeg vil se hvor meget jeg selv kan lave, der er ellers rig anledning til det, for han er i godt humør. Faar ug og ros i geografi. Vi har en vældig flink montør til at efterse radiatoren, det er paa høje tide, den har været livsfarlig. Tegner professoren til Dorf, vi hænger ham straks op, ꓕ sød. Er hos bageren. Løber hos ꓕ hele tiden, Christensen og jeg taler latin. Vil lægge mig til at sove middagssøvn kl. 8, men da jeg vaagner kl. 11 gaar jeg rigtig i seng og bliver dejligt udhvillet.

Torsdag den 8. februar 1940

Ogsaa i dag pjækker jeg fra haandgerningstien, de har kun vikar. I stilen fra i gaar har jeg faaet mg – mg+ det er for lidt, men den jeg laver i dag er meget verre. Stoffer gaar ud af klassen og vi maa snakke sammen, saa vi har det vældig sjovt, han er lynende charmerende. Jeg kan slet ikke huske, hvorddan Danmark ser ud uden sne. Inger gider ikke følges med mig mere, det saarer mig ikke. Trille har et billede med af den amerikaner, jeg driller hende med, at ham er molat, han er jøde. Jeg faar brev fra min jødepige, der er foto, hun ser sød ud, jeg sender hende straks 15 postkort, flere senere. Er længe nede hos Dorf. Chr er i byen. Far vil prøve at skrive til Raia paa Hebraisk. Skriver til Norge og en længere smøre til Henny. Far er meget iratabel og smasker, hoster og harker. Pastor Mensinger vil tale med os om katolisismen en af dagene, saa skal vi indvitere nogle af vore interesserede ”kryptokattolikker”.

Fredag den 9. Februar 1940

Orne er rasende over at jeg ikke vel gaa ned. Til terminen flytter han mig, jeg tror at han opdager at jeg vil snyde. Stykkerne bliver jeg færdig med i sidste øjeblik, jeg har 2 fejl, saa jeg regner med at faa mg- or so. Far ligger i sengen. Jeg læser ”Condora” og ½ ”Dobbeltbryllup”. [I serien Eva’s lille Films-Roman blev udgivet små hæfter baseret på film, dvs. billeder fra film med tilhørende tekst skrevet som en illustreret roman. Coronado og Dobbelt Bryllup, og de senere titler, som hun læser (Uskyld og Storbyens Sjakaler) er fra denne serie] ꓕ sød. Postvæsenet sender mig en regning paa 15 øre. Har en farlig sjov med montøren, jeg siger at jeg ikke kan lide Hitler, men jeg fortryder, han er sønderjyde og kan være spion. Skriver til Henny. Strikker til Finland, de har sejer. Her fryser det 18˚. Er træt. skriver en længere epistil til Henny. Nu maa vi snart ikke bruge varmt vand mere, saa jeg tager varmt bad med haardvask, det gør Dort til de gamles forargelse hver aften, men vi skal jo spare. Vi kalder Chr. Corpus Juris, Lunn Gamle Dorf: Nekalal, far og mor er nøddebopræstefolkene og jeg – jeg er Maldrabine. [Corpus Juris, Gamle og Nicolai er de tre brødre i Nøddebo Præstegård; Maldrubine er forpagteren Keldborgs datter]

Lørdag den 10. Februar 1940

Kolbye er paa nakken af mig, jeg bliver hele tiden skældt ud, hvorfor dog, jeg synes ikke at jeg har gjort ham noget. Jeg kan regne geometristykket med det samme, det tager kun ½ time, aritmetikken forstaar jeg først i sidste øjeblik, men det bliver aligevel forkert. Jeg faar g – mg i dansk, den er fæl, jeg har kun 1 stavefejl og et par tegnfejl, men der er intet om emnet. Jeg skal betale en regning hos dr. Ellehauge, jeg venter længe, saa gaar jeg. Far har faaet en af V Nordmann’s bøger tilsendt, jeg gaar straks om bord i den, det er interessant at læse om de første mennesker. [V. Nordmann: Valdermar Johann Heinrich Nordmann var geolog og skrev flittigt om Danmarks geologiske fortid, deriblandt bogen Menneskets Indvandring til Norden, 1936– det er muligvis den, Birgit læser i] Jeg læser dog ogsaa en filmsroman, det ved man da hvad er, – uha. Jeg børster mine fraker, de er skrækkelig tilgroede og bliver ikke bedre. Faar min nye kjole fra fru Mouritsen (hvid lærredskjole med blaa blomster), den klæder og slanker mig, men det gør de jo alle, naar man endnu ikke har mave i dem.

Søndag den 11. Februar 1940

Jeg river alt i stykker, saa jeg kommer forsent i kirke, der er kun 27, apsolut minimum for fars vedkommende. Tage og jeg roder i biblioteket, jeg tror, at jeg vil have fat paa Tages fysik. Edel kommer herud, vi gaar en tur, der er en yndig lille hund der følger med os. Karen T [?] er her. vi har det vældig hyggeliet, de synes at jeg er sjov. Jeg læser ”Uskyld”, sikken noget pjat. Drengene kommer hjem til middag. Jeg hjelper mor med den. er træt. ꓕ og jeg taler om dem, vi kan arve, han synes at det vilde være idiel for mig at komme paa kostskole i Schweiz. Tøjsendingen til Finland er blevet torpederet af russerne, vi er lige ved at græde, det er jo skrækkeligt. Det fryser 21˚ her, men det er jo ikke noget, vi kan ikke bedømme den strenge kulde, vi er vandt til den. Sikken en kulde, vi maa drikke os fulde, Gudske lov – hul i halsen har vi dog.

Mandag den 12. Februar 1940

Det er den sidste riktige tegnetime vi har, Lunn sir’ a’ min er go’. Vi skal op i geografi til eksamenen, vi gør os al mulig umage for at presse ud af lærerne, hvad vi skal op i, det lykkes delvis, men kun delvis. Skolen lukker kl. 2, saa vi slipper for gymnastik, nu tror jeg ærligttalt at det er paatide at begynde at læse til eksamen, men det gaar jo skidt aligevel. Hos Scheaffer har de ingen varme, saa babyen har blaafrosne fingre. Vi læser Tempo i timerne. Det er en kold fornøjelse at køre i sporvogn for tiden, der er ingen varme men gennemtræk. Jeg læser ”En kvinde i Nettet” Storbyens sjakaler jeg kan efterhaanden bedst lide kreminalromaner, men naar man har læst 10 erotiske, kan man melodonten. Pastor Lunn har en dejlig gramofon, vi er nede i Necolais værelse at høre en masse godt og sjovt, det vil vi til at gøre meget tidt. Jeg har kunstnerkittel og kun den paa nede hos ꓕ, Karen er forarget, men det rører ikke store aander, saa driller jeg hende med de soldater hun samler op paa gaden.

Tirsdag den 13. Februar 1940

Moa” [Mor?] hukker to af Eris romaner i frikvarteret, Inga har ganskevidst ikke læst i timen, men det har m. ikke opdaget, Inga slaar igen og m. staar og taler med overlæren og tar romanerne op af tasken, til graaskægs store Forargelse. Dykker moses Enke kalder vi for buksetrolden. Overlæren læser reglerne op for prøven og fortæller os om alle de maader man kan snyde paa, men det tror jeg ikke at jeg skal have noget af. Inger er et øjeblik med hjemme, vort forhold er lidt køligt for tiden, jeg presenterer hende for Gamle, han har ikke noget tøj paa af betydning. Jeg sover til middag. Læser at det bliver moderne med kort haar, saa klipper Karen mig drengehaaret, det er rædselsfuldt, men klæder mig egentlig godt, der er ingen der bemærker det undtagen Dorf, jeg besøger ham, Karen kommer er familiær, det svin.

Onsdag den 14. Februar 1940

Vi faar mattematik i stedet for gymnastik, sikken en kulde, paa Ingers værelse fryser det 10˚, det er umuligt at faa kul, Grev Knuth har faaet nogle mæktig store stykker, som han næsten ikke kan løfte. Ludvig er gal paa mig, jeg svarer ham igen og vil ikke gaa ned, saa truer han med at hente Buller, men det fraraader jeg ham (jeg har forsømmelsesprotokolden). Vi regner aritmetik i fysik, har skæg i tysk og laver ikke noget i geografi, saa det er typisk at eksamenen er for døren. Jeg læser ½ ”Synnøve Solbakken”, Max Hansen forlaaver sig. [Max Hansen, kendt skuespiller, forlovede sig med Britta Sylvester Hvid] ꓕ og Corpus Juris synes at her er for dyrt, saa de vil muligvis snart rejse. Far har en masse slik med hjem til mig. Pastor Lunn spiller paa gramofonen, vi faar ”Cyklekoret” af Tanhauser og Brudekoret af Lohnegreen (Straus) Lattervisen, Röslein, og c. 10 til, det er pragtfult og Gamle er sød. Først nu opdager de at jeg har klippet mig, men det rager ikke dem. Jeg kan ikke gaa op ad trappern uden at faa hjertebanken, jeg fryser og det sortner lidt for mine øjne, uha, jeg er hypokonder.

Torsdag den 15. Februar 1940

Pjækker fra gymnastik, fru Hansen er gal. Orne er ualmindelig sød, Dykkermoses Enke er ogsaa herinde. Orne vil vædde sin gamle hat med Børge, hverken dykkerhjelmen eller kasketten. Vi skal ikke op i tysk, vi er helt tossede, vi fortæller ikke mor at vi ved det, saa hun truer stadigvæk med ”dommedag,” Inger og Kaj er pragtfulde, de kalder hen en Mær og slaar igen, de kommer paa gangen og gaar ind paa læreværelset at se, hvad vi skal op i, og naar. Eri er ogsaa vældig sjov, og Ib – vi 5 ug emner maa døje det hele uden at le, det mislykkes, hun laaver os mdl. Jeg faar tg+ i dansk, men stilen er godt skrevet. vi hører drengetimen i radioen og jeg læser virkelig til eksamen, i morgen skal jeg til lægen med hjertet, det er katastrofalt. Har 3 fraker paa. Paa Grønland er 10˚ varme, her -23˚. Far er til Indremitions Jybilæum, kongehuset er med. Der er et nærmere møde om sygehuset, der skal bygges saa snart frosten ophører, det bliver en stor historie. syg.

Fredag den 16. Februar 1940

Hjertebanken. Vi har geografi i tysktimen. Jeg venter 1½ time hos lægen, Ellehauge er bortrejst, han hedder Bang og er resærvelæge ved kystdefinitionen. [Kystdefensionen] Mit hjerte slaar meget uregelmæssigt, fordi jeg er meget nervøs, jeg skal have 60 draaber daglig, det vil nok gaa over i løbet af 10 dage. Naar eksamenen er forbi, vil jeg holde rekreation hos mine venner. J. Eks. Tjustrup, Karen indviterer mig til sit hjem i ferien, hun skal sy min servietmappe færtig til skolen. Jeg læser resten af svensken og Synnøve Solbakken. Har hovedpine og skal i seng kl. 10, jeg er hypokonder. Jeg laver en drik, som Karen skal have lov til at hugge af, den er med vinstenssyre. Haaber ikke, at jeg skal til sygeeksamen. Far rejser til Nakskov, han kommer ikke hjem før Torsdag, han skal holde gudstjenester for Litauen. ꓕ ikke hjemme, jeg maa vænde mig til tanken. Pesimist. Karin er her, mor smider mig i seng kl. 9½, jeg er naturligvis gal, men hun har nu ret i, at det vil hjælpe paa nervøsiteten, det er jo den der er skyld i min tilstand.

Lørdag den 17. Februar 1940

Fru Jernhoffs fødselsdag. Vi regner og saadan noget i alle timerne, undtagen i dansktimen, der fortæller Stoffer os, at: betydes ved et host,: ”-” ved 2. saa mange fingre, som han har bag papiret saa mange afsnit er der i genfortællingen. I eftermiddag reppeterer jeg for alvor. Jeg er paa apoteket, orne siger, at det burde jeg vide, at jeg ikke maa, ikke mindst da jeg er præstens datter, – uha. Vi faar at hvide, hvem vi skal have til sensere, vi skal have overlæge Petersen i geografi. Det er den sidste regelmæssige skoledag; men det er ikke vemodigt. Jeg roder i biblioteket og er ovre i konfirmandstuen, den skal bruges til kirke i morgen, og den er ganske smuk, jeg fortæller overlæren, at jeg skal til at fedde for ham. Frk Mauritsen er her, hun kender en 12 aars dreng i Finland, han har dræbt mange russere.

Søndag den 18. Februar 1940

PipHanses fødselsdag. Karin og Inger indviterer os derind, der skal nemlig være et store motorløb paa søerne, til fordel for Finland. Mor og jeg gaar en pragtfuld tur ned til lufthavnen, hvor der er mange interessante mennesker; vi er ogsaa nede at gaa paa isen man kan gaa til Saltholm. Drengene er inde at se væddeløbet, der er 50.000 mennesker. Pastor Lunn faar kun 6 kr. om dagen, saa han kan ikke ligestilles med en arbejder. Jeg lærer min danskbog. Dorf og jeg er oppe paa loftet efter den gamle skrivemaskine, den gør vi i stand, saa han kan skrive et brev allerede i aften paa den. Jeg finder 6 forskellige ark polifolo og en del billeder fra ”Nøddebo Præstegaard”, dem sætter jeg i album, jeg vil ikke være ked af at blive fotograferet mere, men jeg vil selv have filmene for dem kan jeg aldrig finde hos far; og om nogle aar er de vældig sjove at have.

Mandag den 19. Februar 1940

Sover længe, spiser frokost og er ikke nervøs, men jeg ved jo ikke, hvad det er, at være til frokost eksamen, det er min første i dag. Dagbog. Vi sidder i regnesalen og har en postmester til at passe paa os, vi kan ikke snyde, genfortællingen er lang, den hedder ”Den nysgerrige Senatorfrue”, jeg skrive ”Medlæm”, der er sikkert ogsaa andre fejl. Jeg har et polyfollo med til hver af pigerne i klassen. Luften er lukket ud af min cykkel, saa da jeg kommer hjem, fortæller jeg, at det har den været hver dag, og saa er der en smart ung mand der er kommet og har pumpet den, i dag saa jeg, at det var ham selv, der lukkede luften ud, vi stod og talte sammen en halv time, han var naturligvis vældig sød, en rigtig ønskemand. Jeg reppeterer slet ikke, men har sjov med drengene, ser paa gamle fotografier og sætter i album.

Tirsdag den 20. Februar 1940

Vi er til ekstra haandgerning, jeg fra 8-10, det er et pragtfuldt vejr, saa jeg fortæller, at ”han” ringede i morges og i hans bil, har vi saa været i Dyrehaven, hver gang telefonen ringer under frokosten, farer jeg op og tager den, pastor Lunn er sød og forstaaende, Chr. jalu. Jeg læser en filmsroman ”Slavemarkedet” inden jeg gaar hen at skrive stil, Inger henter mig, vi tænker paa at gaa, men opgiver. Stilen vi faar, hedder ”Kul og Kullenes Anvendelse”, det er en typisk realeksamensstil. Jeg er i godt humør, skønt jeg maaske ikke har grund til det. Dorf skal skrive et brev til Henny, derfor skal han læse det sidste fra hende, Christensen benytter lejligheden til ogsaa at gøre det – den idiot, hvad pokker rager mine afærer ham. Dorf gaar til musikforelæsninger, derefter er de i biografen at se ”Den store Læge”. Jeg har ikke tid til noget men jeg reppeterer heller ikke.

Onsdag den 21. Februar 1940

Ligger til kl. 11½, der er brev fra far. Ved frokosten har vi en farlig sjov, ꓕ driller Chr. med mig, han skriver mange dikte fortiden, de bliver slaaet af paa maskinen, jeg finder tysklandsturens dikte frem, og lader som om det er hans, jeg har faaet fat i. Er lidt træt. Inger Føns skal snart giftes, jeg er blevet skrækkelig tyk i den sidste tid. Far ringer, at han ikke kan komme hjem fra Maribo, da det toget er sneet fast, radioen melder dog om, at alle veje er farbare. Eigil Friis falder i Finland, af de 21 danske flyvere, der nu er taget derop, er de 3 faldet og den 4. haart saaret. Vi aftaler at gaa ned til Orne, derfor henter jeg Tenna, og da vi kommer for tidligt der ned, gaar vi + Rie ud paa isen, det er forbudt, men hvad. Fru Kolbye fører an i det hjem, det er hende der underviser. Der er vældig hyggeligt, vi faar te, Eri taler om orne, medens han hører paa, det skal der frækhed til. Jeg fortæller drengene, at jeg har besøgt en af mine lærer, det er ikke løgn, vi har gaaet en tur paa isen, det er heller ikke løgn, men de tror naturligvis, at det er min elskede, og mor er meget godtroende, naar hun hopper paa den, Chr. driller og forsøger at være overlegen, men det mislykkes totalt, sikken en idiot han er, men ⊥ – ok. Pastor Lunn er meget sød, han kan ikke lide Christensen, gid han skulde rejse, og Dorf blive, det vilde blive et paradis, men ukrut – [hentyder til: ukrudt forgår ikke så let].

Jeg bager æbelskiver og rører fars, Karin og jeg griner, som var vi betalt for det, men mor kan ikke holde det ud. Naar jeg er til eksamen, bestiller jeg ikke andet end at læse romaner, saa er man udhvilet, men nu er mundlig min daarlige samvittighed, gid den gaar – om ikke paa den ene, saa dog paa den anden maade. Bimmer og jeg er de eneste, der har begge stykker riktige, det er synd for de andre, men en dejlig, overlegen fornemmelse. Fru Kolbye indviterer os paa middag, hvis vi faar ug- i gennemsnit, det kunde være vældig morsomt, jeg indviterer Orne og Fru [måske: Friis?] paa middag, hvis jeg faar ug- igennemsnit i matematik, men det faar jeg ikke.

Torsdag den 22. Februar 1940

Naar op til frokost, Lunn og jeg er enige om, at Chr. er kedelig, han rejser desverre ikke, men hvor er jeg glad for, at Dorf bliver, han er dejlig. Opgaverne er meget lette, saa da første time er gaaet sætter jeg mig til at digte, der er kun 4-5, der ikke kan regne dem, gid jeg faar ug i mattemetik, jeg havde frygtet g. Der er graf i konfirmandstuen, i eftermiddag er der 200 unger, saa der er skrækkeligt bagefter. Mor er pecimistisk vie gevöhnlich, hun tror ikke, at jeg kan noget til eksamenen, men jeg skal vise dem. Nu er vi færdig med mun skriftlig eksamen, der har været meget smertefri og egentlig pragtfuldt, men jeg rystede, og ryster endnu for dansk. Dorf vil have, at jeg skal være mattematiker, men det har jeg jo ikke brug [hang?] for. Manchukkos 6 aarige kronprins bestiger tronen. Russerne faar ingen 22 aars fødselsdagssejer i morgen. Ærbødigst har et pragtfuldt digt om en mellemskolekandidat, der skriver om kullene. Jeg vil lave en forholdsvis evig (?] lampe. lysbilleder i konfirmandstuen. Far hjem fra Maribo, gymnatie snak.

Fredag den 23. Februar 1940

Det tør for første gang siden jul. Er til haandgerning i 3 timer, derefter dansk, det er morsomt. Pastor Lunn og jeg laver rød lampe, jeg indesmelter et par blik beholdere i mine kirkelys, det er et glimrende patent, men jeg ødelægger desverre det ene ved at lade beholderen blive varm. Jeg faar Øhlenslagers Tragedien og Holbergs komedier af far. Pastor Mensinger kommer kl. 5 til eftermiddagskaffe. Far tænker paa, at søge til Lolland, saa skal jeg gaa paa gymnatium i Maribo, og bo en del hos Ellehauges. Suppen er for sød og frekaseen for salt. Mensinger indleder en diskution i kontoret, om vej til forstaaelse, Tvebakkerne + Tage og Edel er her ogsaa, det er en glimrende aften, engang i mellem er det dog svært at følge med for en ikke theolog. Bagefter kaffe i havestuen. Dorf, Lunn og jeg har det hylende sjovt. Inger spiller. Arkitekt Bakker dør – heldigvis.

Lørdag den 24. Februar 1940

Vi har 2 timer hovedregning, jeg føler mig saa dum, fordi jeg ikke kan regne noget af det skidt. Vi har sjov i dansk, vi frier alle sammen til Rosenholm, men han kommer til at skylde os 12 *2 par handsker, dem faar vi dog næppe. Jeg frier ogsaa til Børge, men med samme resultat, tænker paa at gøre det ved ꓕ, men jeg tør ikke. Jeg beder Dorf skrive det brev til Henny, det bliver vældig smart, dateret Taarnby præsteembede. Dorf giver hende en lille moralprædiken. Jeg gør champinon i stand og tager et forbudt bad. Konsul Reidiger m/frue og Romana er her, de er usædvanlig søde. Jeg har Dorf til bords og cerverer lidt. Romsi og jeg tager meget sammen, hn indviterer mig i grafen og vi faar en del sladderhistorier om Viski-Visti. [Whisky-Visti?] Vi faar en drink, men de har ikke tid til at blive til teen, saa spiser mor og jeg selv alt brødet. Konsulen har ladet 8000 pragtfulde postkort trykke.

V: Rødvin 2, Cacaolicør 1

Søndag den 25. Februar 1940

Sover længe, da jeg er træt. Tage og Gunnar er her, de har fantastsk travlt og er meget søde. Gunnar har en mængde morsomme historier at fortælle, han har haft tuberkulose. Vi er til gudstjeneste i konfirmandstuen, Syremesterens er der ogsaa. Er hos bagerens, nu fryser det, saa vi har det meget glat, et rigtigt isslag. Far faar turistforeningens haandbog om Sydfyn, hav giver mig den, jeg læser straks om vikingeskibet, arkeologi interesserer mig meget. Jeg beder Tage om hans [Jakelet?] til Dorff. Vi gaar en dejlig familietur. Björkö [finsk ø, på finsk: Koivisto] overgiver sig desverre, nu skal Tage altsaa snart af sted. Vi er nervøse alle sammen. Jeg gider ikke gaa i seng, saa sætter jeg mig til at læse Carl Evalds ”Cersitine Munk” [Carl Ewald, Kirstine Munk] den er temmelig skrap, men ganske morsom, af en gammeldags forfatter at være. Drømmer om ꓕ

Mandag den 26. Februar 1940

Vi har 1 time dansk, saa tager jeg hjem. Lunn, far og jeg er oppe paa loftet, at se, om det kan blive ideelt med 2 værrelser der, til Lunn, jeg er begejstret over den ide, mor er naturligvis skeptisk, vi tænker paa, at en kirke paa hjørnet af Amager Landevej og Løjtegaardsvejen vil de være paa sin plads. Jeg syr en gammel hat om, Dorff og jeg vil gøre et gammelt ur i stand, men jeg ødelægger det og skiller det helt fra hinanden. Jeg er nede hos ham hele dagen, og efter middag igen, vi overgaar hinanden med saftige historier, det er noget for Chr. Vi tager ud til majeristens, de fra Vinkelvejen der med Adaff [Adolf], der har taget billeder af kirken, jeg snakker meget med ham, han er meget indladende, mon han ved, at det er mig, der har ringet til ham. Ros er taget til Findland, jeg bliver indviteret ud til pensionen snarest, glæder mig. Adolf har farvelagt nogle fotografier. Drømmer om ꓕ

Tirsdag den 27. Februar 1940

Er gal over at jeg maa tage af bordet og vaske op. ”Orner” værelse. Er træt, hvorfor? Læser svensk og dansk, men jeg kan det saa jeg er ikke nervøs. Ove kan ikke komme førend kl 10, han har været i Rusland pr. flyvemaskine, uden tilladelse, nogle folk lokkede dem ned i en kælder og vilde overfalde dem, men drengene havde revolvere. Inger har Skjold Sakse med, de bestiller Bryllup i paasken, jeg skal med, han er  en flink og meget sympatisk ung mand, Ove er ogsaa blevet en rigtig hjerteknuser. Jeg faar brev fra Norge, de tror, at det er min sjejk. Dorf er ude, saa da de gamle skal snakke alvorligt, men jeg læse, men det har jeg heller ingen skade af, Ove kommer først kl. 10, han har faaet sit tøj renset, for han kunde naturligvis ikke komme i sit gamle. Jeg skal indelig komme ud at besøge dem tidt, det tror jeg, jeg vil benytte mig af, for trods spøgelseshistorier, er de meget søde.

V Rødvin 2.

Onsdag den 28. Februar 1940

Gaar hen paa skolen kl. 10 saa venter jeg paa at komme op til kl. 3. Senser hedder fru Hauge, hun er vældig sød, Hun bliver begejstret da jeg til den 8. kunst kan føje verset om at behage fra Adam Homo. [Sætningen står øverst men med en streg, der tyder på at den skal indsættes circa her] og giver mig ug, jeg havde regnet med mg+, men det er jeg ikke ked af, tvært imod. Mor har ringet 3 gange hjem for at faa karakteren at høre, de er naturligvis glade for det alle sammen, jeg er nede hos Dorf hele dagen, der er saa hyggeligt, og han er saa sød. Far tror, at det er i aften, vi skal ind at høre biskob Suhr, saa han venter der inde fra 5 til 8, han er ked af, at han er ved at blive saa distræt, han har en mængde slik med hjem til mig. Mor er stadig pecimist, jeg faar saamen g+ i alt det andet, men Dorf vil læse engelsk med mig, saa jeg ogsaa faar ug i det siger han, den søde sjæl. Jeg tager varmt bad, det er jeg nødt til, da jeg er saa tyk og sveder skrækkeligt. Læser roman. I dansk i dag blev jeg hørt i ”Den 8. Kunst”, saa fortæller jeg af mig selv, en del af Adam Homo, man maa jo dupere rakket.

Torsdag den 29. Februar 1940

Er til 2 timers hovedregning, saa har jeg sjov hos ꓕ, pragtfuld. Chr. er en idiot. finder en del af mit tøj, der kan bruges til indsamlingen. Samler medicinflasker til apoteket. er nede hos dringene. Tage rejser paa Lørdag til Ørebro for at hente 100 Findebørn, kan man kalde dem hittebørn, men han kommer allerede hjem paa Mandag. Det jeg er mest bange for, nu til eksamenen er hovedregning & mattemetik, derefter kommer historie (Kolbyes fag), det andet er jeg over hovedet ikke bange for, tror nemlig nærmest at det bliver sjovt og med lit flid kan jeg faa gode karakterer i dem. Mor laaver mig et skindstyr, hvis jeg faar eksamenen med en god karakter, og det haaber jeg naturligvis. Det er hvis ligegyldigt hvad jeg faar til mellemskoleeksamenen, bare jeg klarer gymnasieprøven.