Lørdag den 17. Februar 1940

Fru Jernhoffs fødselsdag. Vi regner og saadan noget i alle timerne, undtagen i dansktimen, der fortæller Stoffer os, at: betydes ved et host,: ”-” ved 2. saa mange fingre, som han har bag papiret saa mange afsnit er der i genfortællingen. I eftermiddag reppeterer jeg for alvor. Jeg er paa apoteket, orne siger, at det burde jeg vide, at jeg ikke maa, ikke mindst da jeg er præstens datter, – uha. Vi faar at hvide, hvem vi skal have til sensere, vi skal have overlæge Petersen i geografi. Det er den sidste regelmæssige skoledag; men det er ikke vemodigt. Jeg roder i biblioteket og er ovre i konfirmandstuen, den skal bruges til kirke i morgen, og den er ganske smuk, jeg fortæller overlæren, at jeg skal til at fedde for ham. Frk Mauritsen er her, hun kender en 12 aars dreng i Finland, han har dræbt mange russere.

Leave a Reply