Fredag den 7. Juli 1939

Henny kommer tidligt, men da huset  saaver, venter hun og er ovre at spille jas [jazz] paa orglet, efter  endt frokost, og opvask tager vi i vandet, her en [er] Henny en engelsk veninde af mig, hun kan ikke et ord dansk, saa jeg lærer hende en del under solbadet, hun er usandsynlig lærernem, men paa badebroen falder hun pludselig ud af rollen og skæller us paa glimrende dansk. Jesper og en Højesteretssagfører er her. Henny og jeg ortner mit værelse færdig,  mor har gjort rent, Far er ude, saa mor, Henny og jeg tager i biffen vi ser  ”Hertugen ønsker Nattekvarter” det er den 1. Film jeg ser der er forbudt for børn, den er glimrende, vi gaar strøgtur og møder Karing Louise. H. og jeg gaar hjem fra [?Kjeredge?]

Lørdag den 8. Juli 1939

Vi staar sent op, Henny og jeg ved ikke rigtig hvad vi skal bruge dagen til, maa vi tage alene paa Blelahøj [Bellahøj] vil vi det, ellers vil vi i vandet, det bliver til det 1. og vi cykler ind til sporvognen hvor vi træffer Fischer. vi ser en masse dyr og maskiner derude, der er ofte rundridning og vi gaar og morer os glimrende, kl. 10 ½ tager vi hjem, vi kommer en smugle for sent og bliver irettesat. Henny faar   fars bøger, og da hun udtaler sin beundring for dem vinder hun hans venskab. Vi gaar paa loftet og roder da det har vores største interesse. Far skal have bud ind til fru Chris, vi cykler derind for ham og gaar samtidig en tur paa et par timer der, det regner men det rører os ikke. Scheaffer og frue er her. Henny og jeg er nede i spisekammeret efter adskillige forfriskninger.

Søndag den 9. Juli 1939

Henny tager med 8 ½ bilen, muligvis vil hun studerer til tandlæge og bo her hos os. Vi gaar op og tager en skraber til kl. 11,  saa laver vi middagsmad og gør huset rent Jeg sidder i haven i eftermiddag og læser ”nøddebo Præstegaard” tante kommer i den tro at bædstefar er her, men han udebliver forløbig. Tante faar blomster og tager afsted efter middag, hun er indviteret med til Helgeshøj i aften, men skal tidligt op i morgen, hun gik herud og gaar hjem igen. Paa cykelturen derop regner det saa vi maa skynde os derned, der er hyggeligt som sædvanlig, vi ser masser af billeder fra England, og der fortælles om Helge og Ragnar, vi serverer en masse skolehistorier til aarets sidste jordbær. Regnen bliver desværre ikke rigtig til noget, de skal tidligt op i morgen derfor tager vi hjem kl. 11

Mandag den 17. Juli 1939

[i margen: Vi 3 er til haandbold [mangler] ]

Henny, Dik, mor og jeg, gaar en tur i skoven, vi botaniserer og spiser jordbær og hundbær [hindbær], vi løser Koffer der er ældevild over at faa lov til at springe afsted i skoven. Dik har mig oppe over tyrestalden at se 3 halvstore og 4 smaa kattekillinger, han tilbyder mig straks en. Senere er Henny og jeg henne i brusen, paa vejen hjem sidder vi i en grøftekant og ser ud over søer [?], mor er taget til stationen at hente far, den tid der er tilovers bruger vi til at hjælpe i huset, der bliver saa lavet en kringle og sukkerbrød. Far har slik med, han tager over 25 billeder af familien og dyrene, navnlig Djak [?] Far skal ligge i pigeværelset, han synes det er morsomt at bo under saa primitive forhold, og glemmer at han selv er født i saadan en gaard.

[…start mangler?] regler, bagefter har vi det morsomt.

Onsdag den 19. Juli 1939

Det er brændende varm idag, vi staar temmeligt tidligt op og gaar en tur, vi ripper ripsene og er rundt hos dyrene, katteungerne faar mælk og det gør Stoffer ogsaa. Morbror finder paa at vi skal til Bisserup, vi faar ”Moster” og Tut med, Henny og hendes veninde Stela [?] lejer en tandem derned, vi møder dem der. De fra villaen kommer ogsaa derned, jeg gaar ogsaa i med dem. Henny kommer sent hjem, saa Eva og jeg gaar til ungdomsmøde i præstegaarden, de bønder der kommer der er meget generte, jeg gør hvad jeg kan for at komme til at tale med nogle af dem ved kaffen, men omtrent forgæves. Pastor Krarup [Christian Krarup, f. 1881]læser en historie op, han og hans frue og sønner er vældig flinke, Vi følges med Frederik hjem, det tordner stærkt saa Henny og jeg er oppe som brandvagt.

Fredag den 21. Juli 1939

Henny maa agere Eva, derfor staar hun op kl. 7.00, jeg ligger til 10, saa pakker jeg kuffert og gaar ned, jeg ripper solbær og rører fars, er rundt at se til dyrene. Morbror Kristian kører mig til Sorø, der er en lille pige paa banegaarden, hendes moder beder mig passe paa hende til København, sidste gang jeg kørte med tog, var der en dame der passede paa mig, men jeg lover at passe paa hende. Jeg taler med en herre der har kørt 20 timer i toget da han kom i et forkert tog i Fredericia, Paa banegaarden er der ingen til at tage imod mig , jeg kommer forsent til bilen, saa gaar jeg. Tage er i morges kommet fra Færøerne, nu skal han holde ferie her. Her er en belgisk kontorchef at tale med far. Mor har ortnet mit værelse, jeg fylder vin-duerne med blomster og planter de nyerværvelser jeg har faaet. Jeg faar appelsiner af far. Aks. Christensen slaar græsplænen.

Onsdag den 27. September 1939

Kan ikke engelsk. Vi faar en let Terminsgenfortælling ”Tyvebanden i Jordløse,” Inger retter den og jeg har ordbog. vi er alle lettede ovenpaa den omgang. Uden undtagelse har vi glemt at regne aritmetik og vi beslutter ikke at aflevere den. Far er i Næstved med Redaktøren, saa Lundorf og jeg er alene hjemme, vi har det usædvanelig hyggeligt og morsomt, der er brev fra Henny, jeg lader som om det er fra min sjejk. Han hjelper mig med aritmetikstykkerne, og da mor kommer hjem regner hun dem. Jeg kører til korsvejen paa 1 ¾ min. og afleverer opgaverne hos Kolbye. Laurits Melchor synger som Lohnegreen, [Lohengrin] det bliver desverre ikke transmiteret. Jeg begynder at klippe mine gamle silkestrømper i stykker til en sængeforelægger. Tenna har underlivsbetændelse, det faar hun altid, naar vi skal til termin.

Lørdag den 7. Oktober 1939

Faar ug i historie. Axel læser min stil højt. Kolbye skriver videnspyr, [vidnesbyrd] saa faar vi tid til at regne afleveringsopgaver. Følges med Inger hjem. Far siger at jeg ikke maa filme saa meget med Lundorf, Christensen er ked af det, Lundorf kommer først op til kaffe, da jeg er gaaet, han siger ikke noget, jeg tror nok, at de gamle har en finger med i spillet, hvorfor er han pludselig tavs og gaar, naar jeg kommer, jeg vil gerne have Christensens vers. Gaar en tur (som andre?) og plukker røde roser. Skriver mere til Henny og sender det endelig. Plukker æbler. Da Lundorf ikke er hjemme, og Christensen har sat sig, saa jeg er nødt til at sidde ved siden af ham, drikker jeg ikke kaffe, men gaar i bad og læser Adam Homo.

Tirsdag den 14. November

Begynder at repetere engelsk, svigermor er saa pesimistisk, som sædvanlig. Rosenholm skyder til os alle, At tænke sig, [mor?] ler. Stoffer gir os fri fra latin, Dorf og jeg har det hyggeligt. Der er brev fra Henny, endelig, jeg skriver straks 6 sider til hende. Der er ogsaa en epistel fra Inger Maden, hun er blevet gift, hun skriver paa et dansk, der er fyldt med engelske gloser. Vi vasker, saa faar jeg varmt vand til et bad med haardvask. Læser kun et øjeblik lektier. (Er i et dejligt bad og vasker haar og vanondolerer det.)

Fredag den 17. November

Kan ikke sige et kuk i regning. faar ug- i tysk. Rosenholm giver mig ekstra latin for til i morgen, jeg skal nu sidde ved Henning, det synes han, er vældig morsomt, han sidder hele tiden og fniser. Jeg spiser en masse. Ortner værelse, far sender en hel billadning tøj ind til polakkerne. Vi er alle trætte. Jeg skriver til Henny. Drengene er ganske søde, Dorf kan ikke faa biletter til det kongelige. Faar brev fra Fie, svarer hende straks.

Onsdag den 22. November

Fri, fri, fri, sover længe. Har ondt i halsen. Sender brev til Henny. Plukker havens sidste blomster. Det fryser stærkt. Rotary har aarsfest hos inginørerne.

Til charserfesten paa Fredag, skal der 5 amagerpiger med, jeg laaner en dejlig dragt hos Edvard Andersen, jeg trækker straks i den, den passer mig udmærket. Pastor Vig er her. Dorf er sød. Drengene er ude i aften. Jeg faar min frake lagt op hos fru Jensen. Inger, Helge og Knud kommer her, jeg gaar med dem hjemad. Tage er her til mittag, han er vældig hyggelig. Far har en telefonsamtale med 5 Rotaryfolk paa en gang. Far taler om at faa Røde kors til både mor og mig, men sikker først naar jeg bliver 18 aar. Kl. 11 begynder jeg at skrive en stil, som jeg skal aflevere 12 timer senere. Er nede at tale med Dorf, inden vi gaar i seng, han faar ny frake.

Torsdag den 21. December

Pjækker for 1. time. Orne [Arne?] er syg, saa faar vi ”ekspedienten”, han er et tøjstativ, vi faar i begge timer læst op af Tykkeniels, vi splejser til julelys og gran; Evald har cigarer med og Børge gaar over efter nogle hos Olsen. Jeg faar 7,10 i karakterbog og Rosenholms videnspyr i latin er alt andet end rosende, der staar, at jeg ikke kan tage latinprøve. Vi faar fri fra latin, Inger er med mig hjemme, vi læser i en mængde gam[mgl] bøger fra 1600, far har] indviteret August Krog hjem angaaende fortjenestesmadaljen i guld. Karen F. er her. Det er meget glat. Far gir Inger 5 kr og jeg laaner ⊥ 50. Edel Magnussen [Magnusson?] kommer i morgen. Jeg faar brev fra H. O. (Henny), mor tror at det er fra Hans Kryger Olsen. Erik Hof drukner i Maribo sø. Frk. Mouritsen er her med den tyrkisfarvede kjole, den er flaterende, men mor siger at den er for kort. Vi tager juleafsked med drengene

Fredag den 9. Februar 1940

Orne er rasende over at jeg ikke vel gaa ned. Til terminen flytter han mig, jeg tror at han opdager at jeg vil snyde. Stykkerne bliver jeg færdig med i sidste øjeblik, jeg har 2 fejl, saa jeg regner med at faa mg- or so. Far ligger i sengen. Jeg læser ”Condora” og ½ ”Dobbeltbryllup”. [I serien Eva’s lille Films-Roman blev udgivet små hæfter baseret på film, dvs. billeder fra film med tilhørende tekst skrevet som en illustreret roman. Coronado og Dobbelt Bryllup, og de senere titler, som hun læser (Uskyld og Storbyens Sjakaler) er fra denne serie] ꓕ sød. Postvæsenet sender mig en regning paa 15 øre. Har en farlig sjov med montøren, jeg siger at jeg ikke kan lide Hitler, men jeg fortryder, han er sønderjyde og kan være spion. Skriver til Henny. Strikker til Finland, de har sejer. Her fryser det 18˚. Er træt. skriver en længere epistil til Henny. Nu maa vi snart ikke bruge varmt vand mere, saa jeg tager varmt bad med haardvask, det gør Dort til de gamles forargelse hver aften, men vi skal jo spare. Vi kalder Chr. Corpus Juris, Lunn Gamle Dorf: Nekalal, far og mor er nøddebopræstefolkene og jeg – jeg er Maldrabine. [Corpus Juris, Gamle og Nicolai er de tre brødre i Nøddebo Præstegård; Maldrubine er forpagteren Keldborgs datter]

Tirsdag den 20. Februar 1940

Vi er til ekstra haandgerning, jeg fra 8-10, det er et pragtfuldt vejr, saa jeg fortæller, at ”han” ringede i morges og i hans bil, har vi saa været i Dyrehaven, hver gang telefonen ringer under frokosten, farer jeg op og tager den, pastor Lunn er sød og forstaaende, Chr. jalu. Jeg læser en filmsroman ”Slavemarkedet” inden jeg gaar hen at skrive stil, Inger henter mig, vi tænker paa at gaa, men opgiver. Stilen vi faar, hedder ”Kul og Kullenes Anvendelse”, det er en typisk realeksamensstil. Jeg er i godt humør, skønt jeg maaske ikke har grund til det. Dorf skal skrive et brev til Henny, derfor skal han læse det sidste fra hende, Christensen benytter lejligheden til ogsaa at gøre det – den idiot, hvad pokker rager mine afærer ham. Dorf gaar til musikforelæsninger, derefter er de i biografen at se ”Den store Læge”. Jeg har ikke tid til noget men jeg reppeterer heller ikke.

Lørdag den 24. Februar 1940

Vi har 2 timer hovedregning, jeg føler mig saa dum, fordi jeg ikke kan regne noget af det skidt. Vi har sjov i dansk, vi frier alle sammen til Rosenholm, men han kommer til at skylde os 12 *2 par handsker, dem faar vi dog næppe. Jeg frier ogsaa til Børge, men med samme resultat, tænker paa at gøre det ved ꓕ, men jeg tør ikke. Jeg beder Dorf skrive det brev til Henny, det bliver vældig smart, dateret Taarnby præsteembede. Dorf giver hende en lille moralprædiken. Jeg gør champinon i stand og tager et forbudt bad. Konsul Reidiger m/frue og Romana er her, de er usædvanlig søde. Jeg har Dorf til bords og cerverer lidt. Romsi og jeg tager meget sammen, hn indviterer mig i grafen og vi faar en del sladderhistorier om Viski-Visti. [Whisky-Visti?] Vi faar en drink, men de har ikke tid til at blive til teen, saa spiser mor og jeg selv alt brødet. Konsulen har ladet 8000 pragtfulde postkort trykke.

V: Rødvin 2, Cacaolicør 1

Tirsdag den 19. Marts

Far og mor er til Mensingers begravelse, det er kl 8, saa der kan jeg ikke være med. Paa skolen er de vældig søde, overlæren giver mig ug i Vestjylland. Det er et skrækkeligt snefog, men jeg sparer bilen hjem ved at gaa. Dorff er ved at rejse til Sydsjelland. Jeg spiller paa flyglet, jeg maa sandelig lære noget i min fritid. Plukker grene i haven. Det er dejligt at være mellemskolekandidat, jeg synger skønt ⊥. Jeg vil slanke mig. Far har 13 lyserøde nilleker og 6 paaskeliljer paa rad med til mig, ogsaa en masse lakris og chokolade. Jeg skriver brev paa engelsk, Henny faar ogsaa en øvelse paa skrivemaskine; saa kommer Inger, hun har ”Tommelise” med, Tage og Lunn har ogsaa hver en dejlig æske til mig. Lunn sætter lås paa mit skrivebord, saa er der ingen, der kan rører dagbogen og brevene.

Vi faar grapefruit, kalvesteg og rombudding, mocca i kabenettet, Inger og jeg slipper for sidste del af den, saa er vi oppe paa mit værelse hun læser breve og vi har det jævnt kedeligt. Middagen var hylesjov. Jeg faar Chr. til at følge hende hjem, det er hun ikke videre stolt af. Er død træt og ked af, at ⊥ ikke har været til stede.

V: 1½ Rødvin

Onsdag den 24. April

Staar op kl. 10, men ⊥ er ikke hjemme, hvad skal jeg saa foretage mig. jeg gaar en tur og plukker aarets første buket violer. Jeg gør soveværelset i stand og drømmer om ⊥. Far er gnaven og mor er paa Dampfærgevej. Det er et pragtfuldt vejr. Efter middag er jeg nede hos ”drengene”, far har givet mig 2 grønlandske baade, dem giver jeg skosværte. Jeg er oppe hos fru Bleck for at faa hende til at komme paa Lørdag, men hun kan ikke, der er trav, saa er jeg hos fru Hansen. Paa travebanen, Løjtegaarden og mange andre steder, staa flyvemaskiner, det er de danske, der er evakuerede fra lufthavnen, far vil ogsaa evakuerer mig, men jeg vil blive hos ⊥. Der er gæster, saa vi venter med at drikke kaffe til de er kør gaaet, vi venter på Chris. værrelse, han holder en moralprædigen for ⊥ og mig, om en lille pige, den [der] nu gaar i skoven og græder. Vi skal venter i den mørkelagte spisestue, de andre kan ikke se os og ⊥ gir’ mig det 1. kys paa panden, jeg har givet ham 1 paa halsen nede i Chris værrelse og han kyssede min haand i eftermiddag. Vi drikker kaffe i kontoret, mor spørger, hvorfor jeg er saa rød i hovedet jeg sir, fordi at jeg har siddet ved varmen, men der er hundekoldt, saa har⊥ og jeg været oppe at slås. Der er brev fra Henny, hun er vist nærmest nasist.

Onsdag den 29. maj

Paa sengen faar jeg 2 brev, 1 fra Maribo med 20 kr. og et fra frk Rønnov. Jeg læser Kai Thornefelds bog: ”Jorden rundt paa cykle” færdig og laaner W. den. Niebuhr har for en gangs skyld lavet noget godt, kommunen er blevet snyt lidt, saa nu kommer menighedshjemmet. Der er brev fra Henny, hun er pige i Farum Præstegaard og er nasist. Jeg ser først ⊥ ved middagen, er med nede, far snakker med os og er sød, han hører presse paa mit værelse. Jeg har den grønne kjole paa og lover en smart frisyrer. Vi er hos overlæren, vi ser hele skolen, den er velnok blevet dejlig, jeg maa tænke paa Nørrer – uha.

Ruth, spørger, om jeg er blevet forlaavet, det gaar aabenbart rundt i sognet, men dem om det. Overtoldkontrolæren er der, de er ikke nasister, han har pas til sit eget hus. Tvebakkerne og Lunn er der ogsaa, de er ikke kostfornægtere hos overlæren, vi faar piskefløderand. Narvig falder i nordmændenes hænder i dag, det er Hitlers første nederlag. Er hos ⊥ i aften.

Fredag den 21. Juni 1940

Saa vil far alligevel ikke med kl. 7½, jeg er hos ⊥ et øjeblik, men han vil først afsted kl. 9 og saa med Kalundborg-Aarhus, saa kan jeg sove en time til. Jeg farer rundt hos ⊥, jeg giver ham en pose chokolade og smaatude hele tiden, hvordan skal jeg undværer ham i 2 maaneder – i 2 lange måneder, uha. Nu vil far aligevel med, derfor tager vi bil til hovedbanegaarden, jeg tar’ med derind og tilbage med bilen, gaar fra Englandsvej, far kunde jeg kysse men ⊥ kunde jeg kun give en haand, det er skrækkeligt, mor ligger i sengen, saa da jeg gaar op på mit værelse for at tude, må jeg flygte. Jeg skriver en forsømt dagbog og brev til Isse og Henny, hvad andet skal jeg bruge min tid til jo – jeg skal læse ⊥ kemi bog. Jeg sidder spldder [splitter] nøgen i haven og solen er meget stærk og jeg bliver skoldet paa armene. Jeg skriver en masse brev til⊥.

W. og jeg cykler en tur til Maglebylille, hvor W.s Poul bor, vi træffer ham ikke, men ser de tyske barakker og soldater. Vi er i anlæget, hvor vi klatrer op i nogle træer, da vi kommer ind, gaar jeg i kælderen efter øl, afstivningspillerne har faaet smaa, gule blade. W. og jeg gaar meget sammen [? sød] hele formiddagen

Vi boner mit gulv i aften, men nu længes jeg barer.

Fredag den 19. Juli

Jeg staar op kl. 11, bedstefar siger, at nu er der ikke længe til at jeg kan komme hen at faa en mid.søvn, jeg er træt og skriver dagbog. Der stormer meget. I gaarden staar en herreløs damecykel opad en lygtepæl, hvor der staar omklædning forbut. Dik læser historier op, saa vi er flade af grin. Ved kaffen taler de om drukneulykker, saa da Eve vil have mig med i vandet, vil far med, saa maa vil vi ikke. Det er ikke saadan, naar mandfolk faar helteglorie om sig. Det stormer, saa vi er med Grete paa søen, jeg ror næsten hele tiden, far er irratabel, men jeg giver ham igen. Vi plukker en meget stor buket aakander til tante Johande, men vi har ingen fisk med hjem.

De er forfærdelig gæstfrie og søde mod os, men vi tager hjem til aftensmaden, der har ventet et par timer. Jeg hjelper Eva, der har samvittighedsnag over, at hun har været borte i eftermiddag, med opvasken. Saa tegner vi hver et par grønlændere og en skiløber, mine er sikrest, men far kan lide hendes ”uskyldige” ansigter, hun giver dem nemlig babyface alle sammen – hun siger, at det bunder i vor karakter. Der er brev fra Henny.

Mandag den 14. Oktober 1940

Jeg sætter blomster ind og henter æbler hos Olsen, der bliver hyggeligt til de kommer. Mor har travlt med det. Far er daarlig efter slaget. Bladene er omtrent faldet af træerne. Halvdelen af kammeraderne henter jeg ved bussen, den 2. halvdel kommer cyklende senere. Far fotograferer paa kraft og holder foredrag om kirken. Vi er ogsaa i taarnet.

Vi faar en vældig flot te, med sølvfade. De spiser en masse, og det smager godt. De kan lide mit værelse, da vi leger dyre-plante-mineralrige, tager vi ogsaa Isses værelse i brug. Far giver dem bøger med navn i og de spiller daarligt paa flyglet. De har været vældig glade for dagen, og det manglede bare. Karakterbøgerne er ikke blevet omtalt, og alt er vellykket.

Jeg følger dem til vandtaarnet. Ordner værrelse, det ligner en svinesti. Er et par timer hos ꓕ, han kommer i tanke om de 40 kr. det er snart et aar siden. Han er rørende. Vil have mig med paa sektions stuen en dag. Vi fortæller hinanden drastiske historier. Henny skal til at skrive paa en maskine for far. Dagen gaar glimrende uden at jeg rører matematikbogen. Isse kommer for en gangs skyld hjem kl. 1 og saa faar vi lidt glæde af hende. I dag har hun faaet løfte om at blive sygeplejeelev paa Bispebjerg.