Fredag den 7. Juli 1939

Henny kommer tidligt, men da huset  saaver, venter hun og er ovre at spille jas [jazz] paa orglet, efter  endt frokost, og opvask tager vi i vandet, her en [er] Henny en engelsk veninde af mig, hun kan ikke et ord dansk, saa jeg lærer hende en del under solbadet, hun er usandsynlig lærernem, men paa badebroen falder hun pludselig ud af rollen og skæller us paa glimrende dansk. Jesper og en Højesteretssagfører er her. Henny og jeg ortner mit værelse færdig,  mor har gjort rent, Far er ude, saa mor, Henny og jeg tager i biffen vi ser  ”Hertugen ønsker Nattekvarter” det er den 1. Film jeg ser der er forbudt for børn, den er glimrende, vi gaar strøgtur og møder Karing Louise. H. og jeg gaar hjem fra [?Kjeredge?]