Søndag den 1. Januar (Nytaar)

Ved 12 tiden vaagner jeg, jeg læser aviserne og vækker saa de andre, Inger M. og Tage kommer i kirke, det sner og fryser, Tage har gulsot og er derfor meget træt. Gunnar har sovet her i nat. Vi drikker sjokolade, orginisten og graverens er med inde.

Flaget kan ikke komme ned, snoren knækker saa nu maa flagstangen lægges ned.

Mis er inde, den er meget hyggelig. Inger ser mine julegaver og faar selv sin. Spiser omtrent en halv æske sjokolade og mange æbler. Ortner og lufter ud i mit værelse. Tage tager hjem lige efter aftenkaffen, vi vil have at han skal blive og ligge i sengen, men han har ikke tid, Inger og Gunnar tager med rutebilen samtidig med Tage der cykler. Vasker mig og ordner haaret lidt. Er træt og gaar i seng ved 10 1/2 tiden men sover først længe senere. Missen spiser sjokolade men er ikke meget for det.

Mandag den 2. Januar 1939

vaagner og staar op ved 11 tiden, mit lille juletræ drysser meget, derfor plyndrer jeg det og stiller det ud paa verandaen, det store kan staa noget endnu, ortner mit værelse, vælter en flaske lim, men den falder saa heldigt, at limen flyder ud i en skaal og ikke en draape kommer paa tæppet. Faster Signe ringer, hun og Ove kommer i aften. Vander mine blomster hvilket er meget paakrævet, kaserer den buket der er blvet [sic] holdt ved lige siden konfirmationen, jeg har hele tiden taget de visne og sat nye i. Skriver dagbog for 1. og 2.

Ove og Signe kommer, vi faar bullion, benløse fugle og blommer til middag, mocca og sjokolader bagefter, juletræet tændes, vi synger, Signe sladrer og praler som sædvanlig, Ove er sød. Tage ringer kaffe de tager med 11 ½ bilen, jeg sover først kl. 3½

Tirsdag den 3. Januar 1939

sover til ved 11 tiden, ortner værelse og spiser frokost, mor og jeg tager med 1 ½ bilen, vi er hende hos Inger Bacher med en besked, vi er hos Ejnar Munksgaard med 50 Kr. hos Karlesonn med fars ure og et par bøger, vi er hos Illum at købe hatteslør, Kaasko, frakeslg og nedderdelestof til mig, frakestof og dragtstof til mor, det sælges for 1/3 pris og er fine modelvarer. Det er 1. dag der er udsalg, derfor er det saa smarte og gode stoffer man kan udvælge sig. Mit urglas blev knalde af en snebold, det koster 5 Kr. at faa et nyt i, men saa er det og-saa splintfrit. Kører i rutebil med fru Petersen, hun vil have mig til at gaa til dans ude ved forum, men jeg synes det er for langt, og saa koster det 10 Kr. pr. maaned. Køber handsker til 6,50 i Magaseng. Er hundesulten. Skrædder Madsen tager maal til 2 sæt tøj. dagbog. Væver en æggevarmer. I seng kl. 10

Onsdag den 4. Januar 1939

Sidebemærkning

Vækuret ringer 71/2 og Fie kalder, vi har glemt at jeg skal op kl. 9, jeg ligger den time men kan ikke sove. I den første time er klassen i bad, vi gaar op og danser pallirklait, nu kan jeg. Jeg glemmer helt at gaa til ekstra undervisning i haandarbejde. Bliver hørt i naturhistorie og faar ikke ret meget. Faar den franske søm paa natkjolens skulder færdig. Det tør og fryser skiftevis saa det er meget glat. Pakken fra Illum er kommet, skoene er lidt for smaa saa de maa hvist desværre byttes. I skolekøkkenet laver vi I. rismelsgrød II. kogt sild i karry III citronskum, jeg er toer i dag, jeg vasker gulv for Eva, følges med Inger og Inga hjem. vi tar´ ad Løjtegaarden. Inger B. laver kontorarbejde. Dagbog, leksier. Gaar tidligt i seng.

Torsdag den 5. Januar 1939

Vi faar en genfortælling for til Onsdag. Jeg bliver hørt i Historie men saa ringer det heldigvis saa jeg bliver ikke plukket. I religionstimen skriver vi først genfortælling, derefter læ-ser vi Robin Hood færdig. Bliver hørt i engelsk og laver nogle fejl. Inger følges ad hjem fra skole i dag, nu kan hun igen køre den rigtige vej for sneen. Der er kommet 1 kasse mandariner, 1 ” æbler, 1 kasse druer 1 kasse konfekt + en stor pose sjokolade, jeg spiser som var jeg betalt, vi lager og bagerbudet den guttermand kommer med 100 stk. varmt, saa gaar den løs i gen. Jeg hjælper med at skærer brød og gører druer i stand, læser ogsaa leksier men det gaar hurtigt. Der kommer skønt snefaget, [snelaget?] over 80 gamle + et stort orkester, F.D.F.´s Cristensen kommer fra ferie. Danser Pallis Klai den ganske dag. [Stjernenes ?den] læses. I seng 12.

Fredag den 6. Januar 1939

(Hellig 3 Konger)

Har sjokolade med til alle pigerne. Det er meget svært at gøre gymnastik første gang efter juleferien, vi maa vente ½ time da vi ikke kan faa vore dragter fra den 2. gymnastiksal. Bliver hørt i naturhistorie. Har ikke læst paa tysk, og bliver heldigvis ikke hørt. Bliver hørt i historie, Møller er meget ”morsom” i dag, han siger, at der er en sød pige i klassen, vi føler os naturligvis alle trufne. Følges med Inger hjem, vi faar pumpet vore cykler. Inger er med inde at se julegaver og spise nogle af resterne fra i gaar. Far giver mig en pose bolsjer og 8 pakker dadler, jeg giver Inger en. Vi skal til middag hos faster Signe, pynter mig. m. aal, kalvesteg, desær og mocca. Der kommer en masse oksforder og en del unge, hende der ”elsker” faster skal omvende mig. Der er en smart dreng, der gaar paa Stenhusene i 2. g. Vi har det vældig morsomt.

Lørdag den 7. Januar 1939

Det er ikke særlig svært at komme op. bliver hørt i geografi og faar ug. I sang har vi en forfærdelig vikar, meget bondsk og maskulin, det er en farlig festforestilling, da hun skal have vore navne skrevet ned bytter vi og kalder os ved mellemnavn, Edit bliver kaldt Triller. Gibber er rasende, han faar vore adresser. Bliver hørt 5 gange i engelsk, og har kun held med mig den 1. gang. I haandgerning skramler vi med stolene saa frk. Borch kommer løbende fra læreværelse og er rasende. Jeg bager krumkager for Fie, hun er ikke videre begejstret for min hjelp. Er inde hos fru Mouritsen med tøjet, det bliver vældig snart [smart] naar det blir´ færdigt. gør gymnastik og save [?] øvelser for Fie. ortner mit rodede værelse, er hos købmanden. Skriver dagbog for 5. 6. og 7., tegner, tager brus og danser med Fie, gaar i seng ved 10 ½ tiden.

Søndag den 8. Januar 1939

Staar op ved 11 tiden, kan ikke faa haaret til at sidde, ortner værelse, læser aviser. Håstrup-Vig og frue, Karen og en hr. Pedersen er inde, de faar sjokolade. Spiser meget, har hovedpine og gaar efter middag i seng og sover til kl. 4, mor er bange for at jeg har influensa, men nu har jeg det meget godt. Gunnar og Tage kommer til kaffen, jeg kan ikke spise noget. Mor har glemt en stor skaal vindruer nu er de blevet daarlige og jeg maa sortere dem , samtidig laver jeg et par skaale æbler. Missen er inde. Efter aftensmaden bliver jeg sent op at læse leksier, det gør jeg, og samtidig skriver jeg stil og dagbog. Det tør. Karen, Gerda, Søren, Pe-dersen, Håstrup-Vigs og Gidde kommer, vi har det hyggeligt i havestuen med mange levende lys. Vi drikker kaffe der, Tage tar´ hjem lige derefter, da han i morgen skal til eksamen, blir´ sends [sendt] i seng kl. 11½

Mandag den 9. Januar

Det er vandvittigt glat, jeg falder 5 gange paa vej til skole og er blaa og fyldt med saar og huller paa strømperne, jeg kommer 10 min. forsent og er paa lærerværelset at faa jod paa. Det forlyder at frk. Borch har sladret til viseindspektøren om spetakler i Lørdags, men i Kolbys timer bliver vi ikke skældt ud. I religion læser jeg højt, vi begynder paa en ny bog. Lære Lunds søn har skarlagensfeber saa vi har en vikar, han taler jysk og er skæg, vi bytter navne, jeg hedder Marguritta von Stompe. Jeg spiser masser af slik og en pakke dadler da jeg kommer hjem. Missen er oppe paa mit værelse hele dagen. Tage kommer, han har kun faaet 9 i kirogi. Han faar 15 mandariner med ind. Jeg læser 2 timer historie og bliver først færdig kl. 10½. Skriver dagbog, er træt og gaar i seng kl. 11.

Tirsdag den 10. Januar

I dansk læser Rosenholm op fa [for] os af Jortens flugt. Jeg bliver ikke hørt i historie, jeg kan den for en gangs skyld. I fysik har vi mange forsøg, vi faar en stor leksie for. I geografi bliver jeg desverre ikke hørt. I tysk bliver jeg hørt i 2 leksier og kan dem godt, skønt jeg har et par fejl, jeg faar ug som opmuntring. Jeg følges med Inger hjem fra skole, nu er sneen omtrent væk, vi har ogsaa haft den i 1 maaned i træk. Inger B. er her at faa en anbefaling, hun vil paa et kontor. I dag foreligger Duurloos udnævnelse som minister, far og mor er derinde, hun skulde have været oboreret i dag men slap. Missen er inde. Jeg skriver Genfortælling og har masser af leksier. dagbog. Gaar i seng ved 11 tiden, kan ikke sove, far er bange for indbrud.

Onsdag den 11. Januar

I gymnastik faar vi karakter, jeg mg, men det er ikke dem der gælder til karakterbogen. Der er tale om, at vi ikke skal have eksamen i aar. Jeg kommer op i tysk, jeg faar ug skønt jeg har et par fegl, jeg faar nemlig 2 stykker. Bliver hørt i svensk og faar ug÷  + ros. I engelsk faar jeg det samme som i svensk. Jeg bliver færdig med pyntestikningerne paa natkjolen. Følges med Inger hjem. Inger B. er her at lave kontorarbejde, jeg spiser meget og drikker likør. Paa køkkenet laver vi urtesuppe, sprængt oksebryst og armeriddere. Jeg laver suppe, den bliver god men jeg glemmer at komme salt i, følges med Inger og Inga hjem, indviterer dem med hjem, men de har ikke tid, far og mor er til bibeltime. Jeg læser leksier, regnestykkerne er meget svære, Cristensen kan ikke engang, jeg maa skrive a.

Læser billedbladet, spiser.

Torsdag den 12. Januar

Læser op af Jortens flugt, det er nogenlunde, bliver hørt i hovedregning. Faar ros for historien, men faar ingen karakter skønt det var til ug. Vi bliver hørt i kemi, jeg er lige ved at blive hørt men undgaar det heldigvis. Vi faar læst op af den sædvanelige roman i religion. Faar ug÷ i engelsk. Følges med Inger hjem, klæder mig om, far og jeg tager med 242 [?] bilen, Vi møder Schäffer og gaar saa hen til Julius Kopp [stormagasin på Strøget] for at møde mor. Vi drikker kaffe i Magasengs resturant, derefter er mor og jeg derhenne at købe mor en frake til 95 kr. vi møder far i resturationen og jeg følges med ham hjem, faar 10 kr. af ham. køber mad med hjem.

Der er aftengudstjeneste, pjækker, skriver dagbog for 11. + 12. -1.

I seng kl. 10 – vanner blomster.

Begynder at læse David Cobberfield.

Fredag den 13. Januar

Kommer meget tidligt op. I gymnastik har vi mange redskabsøvelser. Vi har vikaren i naturhistorie, han taler jysk og er meget forskrækket over at komme ind i vor klasse, vi prøver paa at faa hinanden til at sidde stille, men laver samtidig sjov.

Juler [Jules?] og frk. Jakobsen bliver forlaavet og faar ring paa i dag. Da frk. Borch kommer ind i klassen raaber vi tillykke, hun er tudefærdig. Jeg er ligeved at blive hørt, men saa laver Erik sjov og saa overtager han jobbet. Inger og jeg følges ad fra skole, hun siger at jeg praler med mine rejser, vi kommer op at skændes. Der kommer forlaavelsekort fra Ellen i Hammel. Mor faar ny hat. Spiser for meget. Arkitekten til frokost. Flagstangen bliver lag ned. Læser i David Cobberfield. Leksier. Dagbog. Vi udsorterer de møbler der skal males paa skolen. Jeg læser David Cobberfield hele aftenen, er saa nede at drikke aftenkaffe og spise en masse igen. Gaar i seng ved 11 tiden.

Lørdag den 14. Januar

Bliver desværre ikke hørt i geografi, i sang har vi karen igen, hun er gyselig, om muglit [muligt] endnu verre end Dorte.

Gibber er helt tosset og skriver mange anmærkninger, han taler om Tyskland og om pantomineteateret, men kun for at vi skal føle os som syndere, Kaj beder ham om han ikke vil fortælle noget morsomt. Vi har overlæren i engelsk, dødkedeligt. faar ikke bestilt spor i haandgerning, vi begynder på kraven. Følges med Inger hjem. Spiser, Ruldi kommer, underholder hende, mor og jeg tager med 4 bilen, vi gør indkøb, jeg prøver mine 2 nedderdele og min frake. Paa vejen køber mor og jeg hver en hat til. Skriver dagbog. Ruldi er syg. Ortner værelse.

Giver Ruldi te, hun har influensa. Tage har Icterus [gulsot] og ligger i sengen, mor er derinde med mad.

Søndag den 15. Januar

Bliver hjemme fra kirke for at passe Ruldi, hun har været meget syg i nat, men nu har hun det bedre, hun har 39,4°. Gunnar læser til eksamen, saa han kommer først til eftermiddagskaffen, Cchäffer er her at tale med far. Inger M. er her paa lynvisit i skitøj. Mariane kommer, hun aner ikke at Ruldi er her og ligger i sengen. Tage ligger, han skal til eksamen i morgen tidlig, den stakkel. Jeg læser i Daved Cobberfield i 2 timer, tegner lidt og underholder Ruldi.

Vi hører den største radioudsendelse der har været frae Danmark endnu, den er i anledning af udstillingen i Nev Ork, den koster 70.000.000 Dollar. Stavning og Kronprinsen taler, der er ogsaa musik. Missen er meget sød. faar et Europakort af far. Aftenkaffe. Gunnar siger at naar han faar eksamen skal vi i teater.

Mandag den 16. Januar 1939

Jeg faar mg+ mg+ i min genfortælling, vi faar en fristil for. I regning faar vi vore bøger, g+ mg+ i aritmetig do. ug-mg+ Vi bliver hørt i religion for en sjælden gangs skyld, vi faar historie. I tegning er Lund og frk. Cristiansen ned [nede/inde] paa gangen, vi ser gennem nøglehullet at de er gode venner. følges med Inger hjem, vi er hos Turbal Kaise [?Turbo?]at faa vore cykler pumpet. Ruldi har det helt godt i dag, hun skal muligvis op i morgen. Tage har faaet 14, han maa gaa i seng efter det, han ringer. Mor syr min fløjlsnedderdel. Har mange leksier og maa læse hele dagen og meget af aftenen, Karen F. Er paa besøg. Skriver dagbog for 15. + 16. Jan. Er nede til aftenkaffe, men drikker ikke noget, jeg har i det hele taget ikke spist meget i dag

Tirsdag den 17. Januar 1939

Bliver ikke hørt i noget hele dagen, Rosenholm læser ”Vaabendragerens Ed” op for os. Følges med Inger hjem, hun skal klippes, det er synd. Ruldi  er kommet op, men Cristensen ligger nu, og jeg maa sikkert ogsaa snart i seng. Gunner er oppe til skriftlig eksamen, han er meget nervøs, men klarer den godt, han kommer herud efter den og er meget træt. Ruldi bliver hented af moster, onkel og Knud Jørgen de faar middag med. Spiser næsten inted, der er dejligt. Missen er inde, den er usædvanelig kælen. Gunnar, far, mor og jeg gaar en tur, da vi kommer hjem har vi glemt nøglen, saa vi maa bryde ind. Øl i stedet for kaffe. Gunnar har marerit, saa han sover i mors seng, og mor i hans.

Onsdag den 18. Januar 1939

Er meget forkølet, far kommer forsent til Rotere saa  Johnsen ringer efter ham. Fru Cris ringer, at fru Fløjtrup er blevet lagt paa hospitalet med Jernerystelse. Skriver dagbog for 17. + 18. Jan. ortner værelse. Mor og jeg tager med 1 ½ bilen vi prøver hos fru Mouritsen og er derefter hos fru Fløjtrup med blomster. Vi bytter mine sko hos Illum og faar et paa Bally til 39 kr., de klæder og passer mig.  Vi køber bananer og sjokolade til Tage og er xxxoppe, Gunner og Gunnar Larsen og Karen er der. Vi drikker te, jeg hjælper Gunnar at lave den.  Vi følges med Karen hjem, vi naar lige bilen. Far er blevet opfordret til at indtræde i Rotere,  han er meget i tvivl derom. Jeg har hovedpine og snue. Slanker mig. Gaar tidligt  i seng. Far til bibellæsning. Faar vintoddy men den hjælper ikke paa min forkølelse.

Torsdag den 19. Januar 1939

Bliver hørt i historie, kan det til ug men faar som sædvanlig ingen karakter. I kemi faar vi alt om salte for, det bliver en hel eftermiddags arbejde at lære det. Jeg bliver flytted ned paa sidste bænk i religion, vi bliver alle flytted runt ligesom hos Gibber, vi faar historie. Vi har den fantastiske i engelsk, han er forfærtelig, jeg bliver hørt 2 gange. Børge er fræk. Jeg følges med Inger hjem. Hr. Og fru Håstrup Vig er her paa besøg, kaffe med varme krødre, snitter og likør, redaktøren vil have mig til bors paa Lørdag. Inger henter mig, hun ser mine nye ervervelser. Vi laver guld med kartoffelsalat og pandekager, jeg laver kartoffelmos og kommer alt for meget mælk i saa den bliver tynd, saa maa jeg lade det fordampe, og saa brænder det paa. Eva er rasende sladre og skæller ud. Gunnar ringer. Far og mor er ikke hjemme. I seng kl. [?]

Fredag den 20. Januar 1939

Overlæren er forkølet, saa vi faar lov til at lave hvad vi vil, nogle siger, at vi skal skrive, men det slipper vi for. Bliver hørt i tysk, kan det men faar ikke karakter kun +. Den sorte plet jeg har paa foden viser Jeg Inger der har fodvorter, den er ligesom hendes, saa nu maa jeg til læge med den, vi drøfter det meget ivrigt paa vej fra skole. vi bager, men jeg spiser nesten inted. Er hos damefrisørinden at faa vasket haar og blive vanonduleret, jeg læser geografi derhende. Far faar tilsent et cigaretetue fra Holland. Antagelig tager far med Pelsulski til Polen den 26 Feb Faster Line ringer, Karen F. do. Dagbog for 19. + 12 Jan.

Mor besøger Tage , hans far telefonere fra Aarhus. Slanker mig lidt. forkølet. Karin og Inger læser korektur. Jeg faar en toddy og besked om, at jeg i morgen skal ligge i sengen.

Lørdag den 21. Januar 1939

det er dejligt at ligge naar man er træt og har snue, læser aviser, spiser frokost og læser  et par kapitler i David Cobberfield, sover middagssøvn, spiser frugt, sover igen og tager den mørkeblaa, blomstrede kjole paa, spiser en porre og 1 persillerod til middag, ortner negle, haaret sidder pænt. Vi tager bil ind til Karin og Inger og derfra til D’Angelterre, der er en Influencaepedemi i det hollandske gesantskab, derfor kommer der ingen derfra. Foredraget er godt, men ikke saa godt som i belgisk-dansk forening. Bagefter spiser vi smørrebrød i Palmehaven, den er blevet lavet om, saa jeg ikke kan kenne den. Jeg har  [?] Holm paa venstre side . Grosser Schäffers er der alle 5 .Vi  tar en bil til derfra ved 1 tiden, sover kl. 5.

Søndag den 22. Januar 1939

Læser aviser, staar op til middag, Gunnar er her, ortner værelse, skriver dagbog for 21. + 22. Jeg bliver hjemme fra kirke da jeg skal lukke op for gæsterne. Missen er inde, jeg børster den. Karen er indenfor med gaar heldigvis. Hr og fru Duurloo og her malermester Petersen er her til eftermiddagskaffe, fru Duurloo er fuldstændig væk i Mis, farer rundt paa gulvet og døber den Aldutte , ministeren er ogsaa meget begejstred. Vi har det hyggeligt i havestuen, men kl. 5 skal de være til noget andet, de tager afsted ved 5 ½ tiden. Mor er paa regensen med mad til Tage, han ringer. Gunnar, far og jeg gaar en tur, Schäffer og Augnete er her til aftenkaffe , far underholder Schäffer, Gunnar og jeg Augnete. Laver Nationaltidendes Europakort. Maa skriver forsømmelsesseddel. Gunnar flytter midlertidigt herud.

Mandag den 23. Januar 1939

Vi læser svensk i dansktimen, Rosenholm sidder i et vindue og glor paa os i gymnastiksalen. Taler med Inge Jensen. I dag er der mellemskoleprøve. Faa ug- mg+ i mine regnestykker. I aritmetik faar jeg mg+ ved tavlen. Rosenholm gør hentydninger til de mange, der ikke gør gymnastik, han er fræk, ogsaa nu læser vi svensk, saa skriver vi stil om ”Hunden og dens Betydning for Mennesket”, det er kedeligt, og saa læser vi roman i stedet. Begynder at male i tegning. Følges med Inger hjem. Fru Mouritsen er her med 2 nedderdele og en frake til mig og en dragt til mor. Dagbog for 22. + 23. Gunnar er meget træt og sover. Spiser en hel æske dadler. Alma og Inger Jensen er sygeplejeelever sammen, de kommer til aftenkaffe, jeg viser den [dem] konfirmationsgaver og andre nyervervelser. Vanner blomster og gaar i seng kl. 11.

Tirsdag den 24. Januar 1939

faar lov til at lade være med at avlevere geometriopgaver. Vi har en stor og svær kemileksie for, jeg er saa uheldig at blive hørt, og faar g. vi har vikar i geografi og lære ikke et muk. Børge har eukalyptusolie med, vi drysser dem alle vegne i klassen, frk. Borch bliver gal over det. Dae jeg kommer hjem maa jeg klæde mig om, at der er en mand her at faa fars svar på Rotare, det bliver ja, far skal muligvis være præsident. Tage er her for første gang i 14 dage, han har været til eksamen og faaet 11. Jeg skriver stil, dagbog og meget skolearbejde. Mor synes at min tyske stil er svær, saa skriver hun, Tage og Gunnar den for at se, hvem der kan gøre det bedst, jeg dikterer. vi faar gule ærter til middag, lavet te, men drikker ikke selv. Missen eller Aldutti er inde, den er forfærtelig sød. Schäffer er her.

Onsdag den 25. Januar 1939

Gør gymnastik med, jeg er forfærtelig fed og stiv. Bliver hørt i tyske gloser, kan dem, men de andre visker saa volsomt at Borch kan høre det, hun siger ikke noget, men hun trækker ned. Aflevere stil i svensktimen. I engelsk har [vi] Anderson, vi flytter rundt, Eri er som sædvanlig fjanted, hun bruger ord som individuel og aner ikke hvad det betyder, han forklare det. Syr en masse paa kraven følges med Inger hjem. Ortner værelse. Skriver dagbog. Schäffer er her igen. I skolekøkkenet laver vi frekadeller og stuvede kartofler, nu er der kun 3 gange tilbage. Trille Inger og jeg køre ade Løjtegaarden hjem, vi læser alle 3 leksier sammen, men det blive nu ikke til meget, da vi danser Pallitklai, [Palais Glide] laver sjov ved stearinlys o.s.v. vi drikker te og kaffe i kabinetted, Gunnar underholder. Far hos Schäffers, mor tager til Tystrup. De gaar ved 10 tiden. Gunnar og jeg gaar tur. Er i bad.

Torsdag den 26. Januar 1939

Rosenholm giver os fri fra 1. time. Historietimen benyttes til at høre de daarligste. Vi faar forsøg i kemi, vi er uopmærksomme og faar at hvide, at næste gang skal vi blive fri for dem. Rosenholm læser kerlighedsdigte op for os i religion. Ei [?Engelsk?] har Andersen, han høre mig hele tiden. Snakker med Tenna der er til præst. Gunnar har travlt, mor er i Tystrup. Til bager, jeg æder. Skriver dagbog. Leksier, i nat har missen ligget i min seng, den har været vældig sød og kælend. En hos købmanden. Ortner værelse. Skriver i Karens Poesibog. Spiser alt for meget. Ortner Negle. Karin læser korektur for far. Far er hos Elimar da lysbillederne skal vises i kirken paa grund af at kakkelovnen er i uorten i konfirmantstuen. Jeg repetere historie. Hjælper Fie og andre med at servere. Det bliver meget sent inden jeg bliver færdig. Vi faar ny telefon.

Fredag den 27. Januar 1939

I aritmetiktimen er b. og c. slaaet sammen, jeg bliver hørt, er meget træt og faar en daarlig karakter. I gymnastik faar vi tovøvelser og karakter, jeg træder forkert. I næste time venter vi i gaarden, jeg prøver at danse moderne vals Vi bliver maalt og vejet, jeg maaler 164, sidste aar 165, saa det gaar den forkerte vej, jeg vejer 132, som sidste aar, uha. jeg vil ned paa 115. vi kommer forsent til tysk og laver sjov. I historie faar vi lysbilleder. Inger laver kontorarbejde, dagbog. Hjælper Fie i køkkenet med at lave kødboller, skrælle kartofler, hente æg og smør o.s.v. De gæster der skulde komme i morgen sender afbud, saa vi ligge med maden, men hvad. Jeg falder i søvn i kontoret og sover 1½ time. Far og Schäffer er i Sjekkisk-Dansk forening. Mor kommer hjem fra Tyndstrup, hun har meget at fortælle og hun retter stilopgaver Ja nu gaar i seng ved 11½ tiden.

Lørdag den 28. Januar 1939

Bliver hørt i engelsk og faar mg-, i geometri og faar mg. I haandgerning laver jeg pyntestikning paa kraven. Inger og jeg følges ad fra skole i dag, vi er begge meget optagne af at Tage bliver kandidat. Vintrup er blevet obereret for broc og Tage besøger ham inden han komme ud til os. Han faar som et flot punktum 16 i retesmedicin. Han faar Søren Kirkegaard af mor og [?Zohilleker?] af far. Sover til middag i 2 timer. Har ingen fødselsdagsgave til far, og ringer saa til Tatal  [?] hvor jeg bestiller brilliantine og barberecrem. Middagen gaar stille men godt. Suppe, Mørbrad og Risalla Mand, mocca. Paa Tirsdag skal der holdes knald enten paa regensen eller her. Mis er inde. Champerlin taler.[?ikke helt tydeligt at der står taler]

Søndag den 29. Januar 1939

Kl. 12 gratulere vi far, drikker te og gaar i seng kl. 2. læser leksier, staar op kl. 10. Ortner værelse, er ikke i kirke, skrækkeligt. Der er flere gratulanter inde efter Gudstjenesten, de faar sjokolade og vin. Far faar mange dejlig ting og der kommer ogsaa mange blomster. Fie har fri, saa mor og jeg laver kaffe, en stud theol med kærreste og Schäffer og Argnete er her, Aldutte er inde. Faar rakler [?kan være en slags blomsterstand] paa værelset. Gunnar og Tage har en dejlig globus til far. Spiser alt for meget. Schäffer med frue, Almer do. [ditto] tvebakkerne og Karen kommer, fru Schäffer ser træt og syg ud, hun snakker heller ikke, Grosseren derimod er morsom. Vi faar kager fra E Jensen de er dejlige. Gunnar læser og kommer først ned ved 11 tiden, vi holder aftenandagt og gæsterne tager afsted ved 12 tiden, jeg bliver kommanderet i seng Tage sover her i nat og Gunnar ogsaa som sædvanelig

Mandag 30. Januar 1939

Fie kalder 10 min. i 8, jeg kommer 20 min. forsent, det gør ikke noget, for vi driver hele timen. Erna er i skole 1. g [gang] efter jul, hun har haft halsbetændelse og skarlagensfeber, hun har fødselsdag. Faar vore stile, mg+-mg, det er for lidt. Vi maler og faar karakter i tegning, følges med Inger hjem. Tage og Gunnar er her. Skriver dagbog, læser leksier og vander blomster, mor er i København. Køber Acetone hos barberen men taber det. Læser leksier og aviser. Hjælper med at røre rombudding, men smager desverre altfor meget tilpads. Hitler taler men jeg høre kun et øjeblik saa gaar mor og jeg op at regne geometri. Gunnar er inde at hilse paa mig, han er lidt nervøs da der er meget han ikke har læst til i morgen. Jeg gaar i seng ved 11 tiden. Gæsterne tager afsted ved 1 tiden, saa tager jeg afsked med Tage der skal til Aarhus at [?jøde] og saa kommanderes jeg i seng.