Søndag d. 28. August 1938

Gunnar har 3 aviser med herud, saa vi faar mætted nogen af vor avishunger. Jeg laver orangeade. Tage kommer ikke i dag, da han er taget med doktor Friis til Sverrige. Jeg ortner selv mit værelse. Til middag faar vi mine stikkelsber kogt i rødgrød. Jeg er ude at se paa frugttræerne, 3 af de smaa træer ved kompostdyngen bærer for første gang frugt, jeg spiser et. Håstrupvig med fader, faster og broder er i kirke, bagefter er de og W. Hansen og ? til kaffe hos os. Efter kaffen maa ”Red” lappe. Fie har fri Det er første gang vi bruger kirken efter resturationenererigen, den er dejlig. Efter kaffe gaar Gunnar, Christensen, far, mor og jeg en tur, vi er ved lergravene og ude ved vesterled og ved bakken. Jeg dækker bord, Gunnar og jeg snakker Kryger. Efter middag har vi kirkestigen omme ved flagstangen, snoren er knækket. Karen kommer med blommer, vi ser alle billeder. Jeg læser leksier i ½ time. Vi drikker aftenkaffe i havestuen. Jeg er meget forkølet og gaar i seng kl. 11.

Torsdag d. 22. december

møder kl. 8. Vi skal synge julesalmer, drengene skaber sig saa Kølby bliver vred. Vi faar 2 historier, Ved juletræer i gymnastiksalen læser Ludvigsen en historie af Selma Lagerløf, overlæren taler, gibber spiller og vi synger, der er varmt og 2 besvimer, jeg kan næsten ikke holde mig oppe. Hilser på overlæren. Kaj tegner Snevhvide og de 7 dværge paa tavlen. Er hos Stamp og faar den sidste guldindlæg og betaler 210 kr. han er mægtig flink. møder overdyrlæge Corneelhussen, han kan ikke kende mig. HåstrupVig er her efter nogle bøger. Større schene ved frokosten, far er nervøs, det er kolosalt som han kan hidse sig op. Har hovedpine og sover til kl. 3. Far og mor i København. Læser historie. Juletræ i Y.A. skriver dagbog. har næseblod. Værelset bliver gjort rent. Det stormer og fryser. Slanker mig. Negle. Duerlou i telefonen. Brev fra Sisse.

Torsdag den 19. Januar 1939

Bliver hørt i historie, kan det til ug men faar som sædvanlig ingen karakter. I kemi faar vi alt om salte for, det bliver en hel eftermiddags arbejde at lære det. Jeg bliver flytted ned paa sidste bænk i religion, vi bliver alle flytted runt ligesom hos Gibber, vi faar historie. Vi har den fantastiske i engelsk, han er forfærtelig, jeg bliver hørt 2 gange. Børge er fræk. Jeg følges med Inger hjem. Hr. Og fru Håstrup Vig er her paa besøg, kaffe med varme krødre, snitter og likør, redaktøren vil have mig til bors paa Lørdag. Inger henter mig, hun ser mine nye ervervelser. Vi laver guld med kartoffelsalat og pandekager, jeg laver kartoffelmos og kommer alt for meget mælk i saa den bliver tynd, saa maa jeg lade det fordampe, og saa brænder det paa. Eva er rasende sladre og skæller ud. Gunnar ringer. Far og mor er ikke hjemme. I seng kl. [?]

Onsdag den 12. Juli

Jeg gør rent i pigeværelset og gør frokosten istand. den er meget mangelfuld, jeg maa efter æg o.s.v. Ved opvasken tilbyder far mig at lue gaarden for 50 kr., jeg begynder naturligvis straks og kører ogsaa 3 trillebørlæsfuld bort. det regner og mor lægger tøj i blød til i overmorgen. far siger at det er et alt forstort arbejde og køber for 35 kr. natrium klorat, men hjælper ogsaa lidt. Vi faar 6 blomkaalshoveder fra en amagervogn, saa nu kommer menyen sikkert til at staa paa det de 1. 3 [?] dage. Fru Håstrup Vig er kommet hjem fra landet brun som en neger, hun er her til kaffe. Jeg cykler ind at prøve hos fru Mouritsen, på hjemvejen følges jeg med Rut Petersen. Jeg kommer til middag 6½, de har halvvejs vented paa mig. Far faar tomatsuppe til formad, eftermad og dessert. Jeg læser ”Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard” af Nicalev [? Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard, af Henrik Scharling] færdig.

Mandag den 2. Oktober 1939

Jeg føler mig ikke syg, men far mener, at jeg hellere maa ligge i dag, henter Adam Homo og er begejstred for den. Lundorf er paa visit i ½ time, Mensinger og en 82 årig organist sidder hos mig i et par timer, organisten læser ”juledag op af A.H., der er usandsynlig søde og morsomme, mor har kager og druer med hjem til mig. Vi fyrer i centralen for 1. gang. Hen paa eftermiddagen faar jeg lidt feber. Paa aarsdagen efter min konfirmation kommer jeg til at tænke paa alt det fra sidste aar. De spiller nede i havestuen. Er oppe at ortne alle mine skuffer. Far er ene hos fru Håstrup Vig til fødselsdag, den 82 årige har desverre trætted mor for meget. Jeg begynder at skrive en roman, men forkaster den til fordel for Adam Homo.