Søndag d. 28. August 1938

Gunnar har 3 aviser med herud, saa vi faar mætted nogen af vor avishunger. Jeg laver orangeade. Tage kommer ikke i dag, da han er taget med doktor Friis til Sverrige. Jeg ortner selv mit værelse. Til middag faar vi mine stikkelsber kogt i rødgrød. Jeg er ude at se paa frugttræerne, 3 af de smaa træer ved kompostdyngen bærer for første gang frugt, jeg spiser et. Håstrupvig med fader, faster og broder er i kirke, bagefter er de og W. Hansen og ? til kaffe hos os. Efter kaffen maa ”Red” lappe. Fie har fri Det er første gang vi bruger kirken efter resturationenererigen, den er dejlig. Efter kaffe gaar Gunnar, Christensen, far, mor og jeg en tur, vi er ved lergravene og ude ved vesterled og ved bakken. Jeg dækker bord, Gunnar og jeg snakker Kryger. Efter middag har vi kirkestigen omme ved flagstangen, snoren er knækket. Karen kommer med blommer, vi ser alle billeder. Jeg læser leksier i ½ time. Vi drikker aftenkaffe i havestuen. Jeg er meget forkølet og gaar i seng kl. 11.

Søndag den 7. juli

Mor ligger i sengen. Jeg staar op kl. 12. far er væmmelig ved  middagen. W. har faaet et par føl til og er i den 7. himmel. Jeg læser i hattemagerens slot og er dødtræt og gnaven. W. og jeg cykler en tur, ved travebanen cykler vi sammen, saa mors styr bliver bøjet og jeg faar blaa pletter. Bagefter gaar vi saa en tur ud til vesterled, hvor vi plukker en stor buket markblomster, saa er vi inde hos Inger, hun gaar med mig hjem til aftensmad. Far er helt tosset med beskyttelsesrummet, det skal mørkelægges, og det skal hele familien være med til, det vil jeg ikke være med til saa gaar vi op paa mit værelse, hvor vi har det morsomt. Vi er i anlæget, vildællingen er død, jeg skærer den op og tager kraniet. Vi følger Inger hjem kl 10 ½, vi synger og har det morsomt; men vi gaar langsomt, saa da vi kommer hjem, bliver jeg skælt hæder og ære fra, jeg skal for fremtiden være hjemme kl. 9 ½, vi har filmet med føllene, det vil sige far snakkede med dem. Vi maa ikke raabe mere for de gamle.

Torsdag den 8. August 1940

De siger at ⊥ og jeg gaar med hinanden, jeg rødmer.

Fra morgenstunden er jeg ude at plukke markblomster. Jeg gruer for, hvordan dagen skal gaa, far har nemlig holdt os længe vaagne efter at kanonerne hørte op. Nu maa jeg til at pakke til Maribo, jeg rejser i morgen, og har ikke ordnet en [baludt?]. Der er brev fra Starcke, han vil have et fotografi, og indrømmer selv, at han er paatrængende. Gid der kom brev fra ⊥ inden jeg tager til Maribo.

Fru Elly kommer til frokost, hun skal da have en dag ud af det. Ællingerne modtager hende ved rutebilen. Hun er usædvanlig let at underholde. Senere kommer TC [?] han er en guttermand. Vi drikker kaffe under præstens pæretræ, ser saa kirken og gaar en tur ud til Vesterled TC og jeg botanicerer og bliver vældig gode venner. Vi faar en 1. kl.  middag og saa ser de fotos og mit værelse, hun skriver i Loduvikka, jeg tør foreløbig ikke bede ham om det. Far og TC drikker dus. De synes, at her er yndigt. De vil gerne komme meget sammen med os, og jeg vil ogsaa gerne komme sammen med dem. Da de skal hjem, regner det.

Der er brev fra Isse. Mor vil at skal sende billedet til Starcke.

V: 2 rødv. 1cherry. 1 negritta