Fredag d. 26. August 1938

I ”garagen” staar en D.motorcykkel, Gunnar ligger paa gangen, og en dr. Friis ligger i kontoret. Det regner, tortner og lyner. Jeg sover for længe og kommer ¾ time for sent i skole, Koldbye siger inted. Jeg er ikke med til at spille haandbold (i vandet), og læser derfor leksier i den time, Miriam er også med, hun er sur. Frk. Ban har 25 aars jubilæum, overlæren fortæller os i hele hans time om skolens forhistorie. 3 c er inde hos os i sidste tysk time, vi bliver fri for tegning paa grund af jubilæets fejring. Jeg læser leksier og klæder om til middag. Det er morsomt at se Gunnar igen, hans ven er lille og meget mørk, han er vist nok flink. Tage, Gunnar og Friis taler det meste af aftenen medicin, Albers er inde paa mit værelse og ser bl.a. min bogsamling igennem han laaner en moder. [findes flere mulige bøger; måske mest sandsynligt Olga Eggers, En Moder; eller Henry Dudeney, En Moder. Det er næppe Nexø, En Moder, 1900] Jeg fryser og er hæs, men ved aftenkaffen har jeg det temmelig varmt. Ogsaa ved kaffen tales medicin,  men det er meget interesant, mor laaner servietter af mig. Gunnar og Friis bor her i nat.

Søndag d. 28. August 1938

Gunnar har 3 aviser med herud, saa vi faar mætted nogen af vor avishunger. Jeg laver orangeade. Tage kommer ikke i dag, da han er taget med doktor Friis til Sverrige. Jeg ortner selv mit værelse. Til middag faar vi mine stikkelsber kogt i rødgrød. Jeg er ude at se paa frugttræerne, 3 af de smaa træer ved kompostdyngen bærer for første gang frugt, jeg spiser et. Håstrupvig med fader, faster og broder er i kirke, bagefter er de og W. Hansen og ? til kaffe hos os. Efter kaffen maa ”Red” lappe. Fie har fri Det er første gang vi bruger kirken efter resturationenererigen, den er dejlig. Efter kaffe gaar Gunnar, Christensen, far, mor og jeg en tur, vi er ved lergravene og ude ved vesterled og ved bakken. Jeg dækker bord, Gunnar og jeg snakker Kryger. Efter middag har vi kirkestigen omme ved flagstangen, snoren er knækket. Karen kommer med blommer, vi ser alle billeder. Jeg læser leksier i ½ time. Vi drikker aftenkaffe i havestuen. Jeg er meget forkølet og gaar i seng kl. 11.

Søndag den 24. Marts

(Paaskedag)

Inger O og hendes moder er i kirke, da far siger ”disse være ordene” eksploderer vi, jeg bliver indviteret ud til dem i eftermiddag, men har jo ikke tid. Tage er her, vi ser paa de pragtfulde billeder af han fra hans tjenestetid, Lunn er blevet polyfattoet med [gæg?], han er pragtfuld. Skifter og saa er Inger, Ove og Faster her, der bliver taget 24 billeder af dem, der er kun 3 foruden os til brylluppet i kirken, de har ikke lysningspapierne i orden, saa far er skidt tilpads. Bag efter er vi inde hos os til den sædvanlige vin, jeg drikker dus med Skjold. Inger har familien Fønss’ gamle gulddiadem paa.

Ude paa Blegdamsvej, er der pressefotograf og vil [vi] fotograferes, faster lægger en hvid dug ved Ingers kjole, saa det ser ud, som om hun har slæb paa. Jeg faar Ove til bords (paa den forkerte side) vi er lykkelige, jeg er, naar jeg selv skal sige det meget vittig, det er ham, der isspirerer mig. der holdes mange taler og paa de aller sørgeligsted steder fniser jeg, faar betydende blikke fra mor. Vi har det hyggeligt, jeg hjelper med at serverer, de har nemlig ingen hjelp, Friis hjelper ogsaa, det er vældig søt af ham. Vi farer efter brudeparret med ris, saa kommer vi ud paa gaden og døren smækker i, derfor ringer vi paa, men ved et uheld paa en gnaven overlæres dør, han kommer heldigvis ikke. Ove og jeg er oppe at slaas, han bærer mig op ad trappen, ved frokosten, sidder vi heldigvis ogsaa sammen, de har arvet et 100 aarigt service efter ”faster Fønss”, Ove giver mig en talerken af det, jeg faar ogsaa et stykke slør, det skal anbringes smart, Ludovikka, de vil have, at jeg skal besøge dem oftere, og det vil jeg virkelig og saa til (O). Vi spiller gramofon og hører en masse 10 aarige plader, de er historiske og sjove. Hele aftenen igennem, slipper vi for de sædvanlige Signe historier. Vi har bil hjem sammen med Sakses, de er vældig søde, jeg har mit tøj fyldt med risengryn fra Ove. Er træt; skal rejse tidligt i morgen. Gid jeg havde valgt 2 toget.

V: Madera 2. rødv 1. x 1.

[Inger Fønss var Birgits kusine og Ove hendes fætter, født 1918. Moderen Signe er som nævnt hendes faster. De boede Blegdamsvej 114. Brudgommen var Skjold Kousholt Saxe]