Tirsdag d. 10. Maj, Taarnby

Rosenholm er gal

faar sus [?] i langbold

Betaler Regnskab og [muligvis: hos?] Olsen

Far satte 75 Kr. i banken for mig saa jeg nu har 1294 Kr. i banken.

Far faar Hollanske penge. Jeg taler med fru Pedersen.

Begynder at gaa med ankelsokker.

Avlevere karakterbogen.

Tegner i den nye sal.

Brev fra Karen, hun sender de to kroner [muligvis: kraver?].

Lørdag d. 11. juni 1938 Taarnby

Jeg er til eksamen i tysk og fysik, jeg faar ng% i fysik og ng i tysk, om eftermiddagen spiller jeg tennis i 2 timer sammen med Inge, og er derefter med hende hjemme hos hendes mor, hvor vi faar orangeade. Jeg tager derfra ved 5 tiden, og faar en skylle for g´et og gx´et, men jeg fortæller, at det havde været meget svært, og at Rosenholm havde været meget streng, og saa gør det ikke noget særligt. Om aftenen gør Fie, Inger og jeg gymnastik paa græsplænen, og far fotograferer os, men derover er jeg gal og bevæger mig paa to af billederne, derover større ball. [ballade?] Om aftenen er Inger og jeg i bad sammen, og har det vældig sjovt, jeg er fuldkommen sort paa benene, saa sik’enoget vand, vi drikker afte aftenkaffe, men mor er gaaet i seng, og faar te bragt og, [op?] jeg er søvnig og har næsten ikke spist noget hele dagen. Clausen er meget indtaget i Inger, og der er ingen ende paa hans lov tale om hende ”præstegaardens pryd,” da far er derhenne, og vil have ham og hans frue med til at ahperne [Alperne], men han siger at han ikke har raad, ellers vilde han gerne med den skønne.

Mandag d. 22. August 1938

er ikke rigtig rask, har brugt mine pulver, og Fie har ingen jeg kan laane. Paa skolen gaar det meget godt, i dansktimerne, Rosenholm læser et vers af vikingen for os, i neste time tager klassen i vandet og jeg bliver hjemme, jeg bliver daarlig, faar kamferdraaber af Lund, men det hjelper ikke meget, saa jeg faar af overlæren lov til at gaa hjem, Eri følger mig hjem. Herhjemme kaster jeg galle op, kan ikke spise meget og fryser forferteligt skønt jeg ligger pakket ind i uldne tæpper, og vinter nattøj. Mor er hos Borbjerg, det gaar hvist nok godt. Mor bestiller en fasitliste 3. til mig. Mor har en klase vindruer med hjem til mig, men jeg kan ikke spise dem. Far og mor er om aftenen hos Gert Jacobsen, jeg er indviteret med. Fie Inger og Christensen besøger mig. Hen ad aften har jeg det bedre, men ikke godt. Jeg har ikke sovet i dag, saa jeg kommer til at sove godt i nat

lysthuset bliver faldet. [fældet?]

Onsdag d. 24. August 1938

er i skole igen, mange spørger til mit befindende, jeg faar en omtrent ny gramatik af Ludvigsen, da Lise har avleveret min. Jeg bliver hørt hos Rosenholm, og i engelsk. Vi har haandgerning alligevel. Der har været nogle hollandere paa besøg i dag. Jeg læser, og drikker eftermiddagskaffe, Karen er her paa besøg, vi taler om min konfirmation, Karen bliver indviteret og vi faar lov til at laane noget af deres service den 2. Oktober Jeg viser Karen hvad jeg har faaet i Maribo, læser videre og spise middag, jeg spise ikke meget da jeg skal ha’ tabt lidt til kjolen. Efter middag løber jeg 5 gange rundt om græsplænen, snakker pære med Christensen og løber igen, havehuset er blevet malet. Jeg læser svensk og engelsk med mor, skriver dagbog. Inger har faaet arbejde, hun er heroppe at vise mig en hvid kittel. Provst Westergaard og hans søster (musiklæreinden) er her til kaffe, P.Wes er som sædvanlig morsom. Jeg spise for megen kransekage og gør derfor gymnastik bagefter. Det regner og blæser lidt. Jeg gaar temmelig sent i seng og sover ikke ret meget.

Lørdag d. 27. August 1938

Jeg har bedt Fie om at kalde extra godt, da jeg helst ikke vil sove for længe i dag. Jeg følges med Edit til skole. Vi faar Rosenholm i rundbold med nogle smaa, da Koldbye er syg. Jeg cykler hjem sammen med Erik. Jeg ortner mit værelse, og henter 18 pund æbler hos Inger, de er ikke velsmagende saa vi skal bruge dem til grød og suppe. Jeg er temmelig hæs, og har en lille smule snue. Gunnar og Friis er rejst. Jeg læser ikke leksier, men gaar og nusser herhjemme. Jeg vander blomster og hænger mine vedben ned i spisestuen. Jeg sætter ogsaa blomster og en frisk vedben ind. Jeg læser dansk vandrelaugsblad og billedbladet. Efter  middag syr jeg et stort stykke paa min pude, men det meste er desverre forkert, men jeg piller det ikke op. Inger har skaaret sig mange steder. Inge, Gierge [Georg?] og Inger lejer lejlighed til 18 kr. Jeg er nede til aftenkaffe, men drikker ikke noget

Tirsdag d. 30. August

Er forfærdelig hæs. I dansktimen spørger Rosenholm mig om hvor jeg har været i sommerferien. I historie bliver jeg hørt og faar ug eller ug-. I geometri bliver jeg ogsaa hørt og faar mg+. I geografi faar jeg kun mg+, men jeg er meget hæs og virker derfor lidt træg. Herhjemme gaar jeg længe i haven og spiser mange frugt, 3 mænd graver en rænde nede fra vejen og op til køkkenet, nu skal vi have gas. Jeg begynder dagen med at vilde slanke mig, men der bliver bagt saa meget til bazarkomitemødet at jeg spiser en mængde varm kage, lige det der feder. Da jeg er saa forkølet læser jeg hurtigt mine leksier og gaar i seng et øjeblik efter middag, inden mødet begynder. Jeg faar en kande med te og tre smaakager. Jeg venter at nogle vil komme op at se til mig men der kommer ingen.

Mandag d. 12. September

Vi spiller haandbold, først er jeg centre for og derefter er jeg venstre ving, Eva sparker mig paa benet, og tar bolden fra mig nogle gange, men naar jeg gør det fra hende bliver fru Hansen gal. Efter dansktimen laaver Rosenholm at han i religionstimen vil lære os en ny dans som han har lært i England. I timen hvor vi er til præst i lærer far os om Grundtvi, vi er i kirken. Derefter læser jeg leksier, jeg er som sædvanlig nede til eftermiddags(aften)kaffe og med det gaar der megen tid. Jeg løber rundt i haven og spiser en masse frugt og slaar mange ned som jeg saa lægger i min skaal. Mor kasere mine blomster, jeg sætter Gyldenris ind i min store krukke. Efter middag hører jeg presse, forfærteligt med Tyskland Zjekoslovakiet. Læser Tysk med mor. Efter aftenkaffen gør jeg gymnastik i en halv time, det vil jeg til at gøre hver aften. Det er koldt, regner og blæser. Jeg faar høstblomster at sælge paa Onsdag.

Torsdag d. 15. September

Rosenholm roser mig i svensk, men jeg har ogsaa arbejdet meget med det hjemme. Bliver hørt i historie og lader en forkert mand dø og en forkert hær sejre, jeg faar heldigvis ikke karakter. Vi skal skrive stil men faar lov til at blive hørt i stedet for, ved timens slutning skal vi have forsøg, fru Koldby laver en lille fejl og noget brint blander sig med luften, laver knaldluft og eksplodere, skaalene paa kateteret gaar i stykker og glasstumper flyver rundt i klasseværelset. Fru Koldby er ulykkelig, Ove og hun er blevet skaaret. Saltværksvej udvides. Vi har fritime og far viser en film fra Schweiz, derefter faar vi tegnefilm. Jeg køber karameldstænger til dem der har ortnet høstblomsterne, jeg hjelper mor. Jeg læser leksier. Fie stopper puden til sofaen i spisestuen. Om aftenen kommer Gunnar og vi høre et radioforedrag om den farlige situation, bagefter kommer Tage, jeg sy paa mine silkestrømper men ødelægger den. Kaffe i kabinetter. Gymnastik.

Torsdag d. 22. September 1938

Jeg sover ikke ret meget i nat da far har feber og har undt i armen da han haar faaet en tjørn ind i lillefingeren, vi er bange for blodforgiftning. I svensk danser Rosenholm for os og taler bal det meste af timen, han viser os ogsaa nogle billeder fra ”En sjæl efter Døden”, han faar ikke tid til at give os mere end 2 vers for. I regnetimen faar vi karakterbøger, ih, hvor er vi alle gaaet langt ned, jeg faar 6,92 og det faar Inger ogsaa. Mor er en lille smule ked af det men far siger at det er fint, og gir mig 10 kr. Far holder moralpræken for os og stiller os op i kirken igen. Inger er med inde bagefter, hun ser forskellige ting som jeg har faaet siden hun var her sidst, vi snakker længe konfirmation. Jeg læser leksier og mor er vældig ihærdig med det tyske (Karakterbogen g+) jeg gaar tidligt i seng da jeg har været meget søvning hele dagen. Jeg gør gymnastik og vasker mig vældig godt. Jeg tegner en lille smule. Mor reder min seng.

Torsdag d. 3. November

Vi bestiller ikke noget i svensktimen, saa jeg benytter lejligheden til at læse historie. Jeg regner et hovedregningsstykke, og er ved ved tavlen. Det er rart at sidde oppe i spisefrikvarteret. Pigerne gaar og snakker og sladre om mig, alt hvad jeg har lavet i den sidste tid, og godt smurt paa. jeg er træt og har hovedpine. Vi har forsøg i kemi. I religiontimen fortæller Rosenholm om den gang han vilde være præst. Vi faar en masse vers for i engelsk. Jeg cykler hjem med Inger. Herhjemme er Inger ved at lave kontorarbejde. Missen er inde. Det regner. Jeg læser leksier og skriver dagbog for Onsdag og Torsdag. Hæfte 1 udkommer. [formentligt første hæfte af Mogens Strunge, Litaviske Studier. Der udkom ni hæfter 1938-39] arbejder, Mor er paa klinikken. Jeg spiser en masse. Jeg læser i Styrmand Most det meste af aftenen. Jeg er nede hos Fie, vi gør gymnastik til den store guldmedalje, jeg gaar ned i bro ganske alene for frøste  gang. Far og mor er ikke hjemme. Christensen lære mig en latinsk ramse. Jeg læser i sengen til de kommer hjem.

Mandag d. 7. November 1938

Jeg har faaet ug% – mg i stil, mor maa være dyktig til dansk. Jeg faar hjertebanken i gymnastik, men arbejder med alligevel. I de to prøveregnings stykker regner jeg i hvertfald 2 riktige af 6, de andre ved jeg ikke, jeg aflevere kun 4. Jeg bliver hørt i religion, jeg havde helt glemt, at vi skulde ha’ det i dag, saa jeg kan ikke et pluk, Rosenholm siger at han vil til at give karakter. Tegnetimen er temmelig kedelig, men lLund [sic] er meget flink. Jeg læser op for Fie af min stilebog og læsebog, jeg faar mig en ortenlig skod [??nok: skud] kage. Jeg læser leksier til Onsdag, i morgen har vi fri. Skriver dagbog for 6 – 7 far er til konvent. Missen besøger mig. Jeg laver konfekt. Læser historie til Torsdag, da vi jo har saa meget at gøre om Onsdagen. Jeg læser en del i en historie, far fik i Præstø, nu har han givet mig den. Jeg hjelper mor med at lave kaffe, far kommer hjem ved 11 tiden, vi ser efter maaneformørkelse, men maanen er ikke fremme

Torsdag d. 10. November 1938

I svensktimen skriver vi genfortælling, jeg bliver hørt i gramatik men faar desverre ingen karakter. Møller siger at han ikke vil høre mig da jeg har ug. I kemitimen er vi inde i c kl., vi faar historie af fru Møller. I religionstimen fortæller Rosenholm om England og viser billeder derfra. I alle frikvarter har hele kl. leget ”frit opg og ned” i gaarden, det er ganske morsomt. Det er et dejligt vejr, jeg spiser i køkenet, ortner værelse skriver dagbog for ½ 7, 8. 9. og 10.

der er 2 mænd som efterårsgraver have og forhave Jeg kan ikke finde min Safirring og leder værelset i gennem for at finde den ligger i komodeskuffen. Jeg tager min brune dragt paa, det er da kun Mortens aften een gang aarlig. Tage og Gunnar kommer til gaas og risallamand, men tager afsted omtrent lige efter moccaen. Israelsmisionær Espe taler i kirken om jødespørgsmålet, det er forfærteligt at høre. Fru Hjeds er i pels i aften. Lige efter foredraget sender mor mig i seng.

Torsdag d. 17. November

Vi faar nogle morsomme forsøg i fysik. Ove er hjemme i den time, Rie ligger i sengen, vi driller Ove med at han har været hos hende med bananer. I religionstimen regner vi endel karakterbøger ud for Rosenholm, jeg regner 4 ud. Den lille sjove tøs løber efter mig i dag igen. Jeg cykler fra skole med Inger i dag. Jeg spiser frokost, far begynder et nyt konfirmationshold, i dag møder kun 40, men der kommer nok flere. Jeg læser leksier, vi har kun faa leksier for til i morgen, jeg er allerede færdig ved 4 tiden, og saa sover jeg middagssøvn til kl. 6. Jeg faar en kalender for 1939. Far gir mig ogsaa nogle æbler fra anlæget. Vi faar havregrød til middag, og bagefter faar vi fiskekarteng.[gratin?] Jeg spiser en masse. Det er kedeligt da jeg ellers har slanket mig hele dagen. Jeg løber en tur i gaarden, skriver dagbog for i dag. Mor faar kjole fra Lisa Pfeifer. Tidligt i seng, læser i Panser og Pla

Karen F. og Inger B. er he, vi høre torsdags…[?]

Torsdag d. 24. November

Vi faar vore karakterbøger i regnetimen, jeg faar 6, 96°, jeg er nummer 6, det er termin. I historie bliver jeg hørt, jeg synes at jeg kan det, men jeg fortæller lidt trægent, derfor siger M. at jeg ikke kan det og han gir mig ikke ret meget. Vi faar et forsøg i kemi, det lugter surt, og vi kommer alle til at hoste af det. Vi læser Robin Hood i religion, men det er en helt anden end den jeg har læst før. Jeg indlevere min løgte hos Johansen, jeg kan hente den i morgen. Jeg er hos tandlægen, der er desværre en nervebehandling i gang. Jeg har stærk modvind hjem, jeg spiser nogle gullerødder og æbler og ellers inted. Jeg læser leksier, mor skælder ud over videnspyrdene, Borch og Rosenholm beskylder mig for at snakke. Jeg skriver dagbog for 23. og 24. Jeg er lidt forkølet. Far tilbyder at sætte taksten for karakterbøger ned til 6,90, det tager jeg i mod, men jeg faar bare ingen penge. Jeg er til foredrag af Rektor Hansen i konfirmantstuen, det er godt, derefter servere jeg kaffe og læser i K. f. G., gaar i seng ved 11 tiden.

Torsdag d. 1. December

Vi gennemgaar et arstal [aarstal] i historietimen, alt hvad vi har lært om de forskellige lande i den tid, det er ganske morsomt, men meget svært, man opdager alle hullerne. Vi bliver for en gang skyld hørt i kemi. Jeg bliver hørt i religion, jeg kan det. Rosenholm hjelper os med en engelsk stil, som vi skal ha’ i næste time, c. klassen har haft den og det højeste var g+ og det mindste slet, vi læser Robin Hood. Engelskstilen er svær, jeg laver mange fegl og det gør de andre ogsaa, jeg skriver en ting rigtigt og saa siger Eri at det er forkert, derfor retter jeg det. Følges med Inger. Jeg har ikke mange leksier for til i morgen, saa jeg driver, men leksierne forsømmer jeg ikke. Har ingen byttebog med hjem i dag. Mor sætter 20 kr. i banken for mig. Karen Hansen og fru Cristensen er her til syaften solo, vi køber julelys af hend, jeg vil ogsaa lave saadan nogle, jeg regner og ortner værelse, fru Cris har æbler med til mig.

Onsdag d. 14. December

Skønt jeg skal til haandgerning kl. 8 møder jeg først kl. 9. Bliver hørt i tysk og faar det hele tilvisket. Rosenholm hører os ikke i svensk da det er Børges fødselsdag; bliver hørt i engelsk og læser flydende men der er et ord jeg ikke kan, derover større vrøvl, faar g+. Laver en masse i haandgerning, vi faar karakter, jeg faar mg+. Inger Bacher skriver for far. Vi har juleafslutning i skolekøkkenet, vi har pyntet med gran og lys, vi bager æbleskiver og jødekager, jeg jødek. Jeg følges med Inger og Inga hjem. Inger er med inde bagefter, vi læser en lille smule leksier, spiser oseaner an [af] sjokolade, Lakris og nødder. Hun bliver til kaffe, vi drikker te, vi faar [??] og sodavand do vi er tørsdige. Mor har set paa antikviteter. Fie og jeg følger ved 10-10½ tiden Inger hjem, vi har politistav med. Derefter hører jeg et skuespil, læser leksier og gaar i seng.

Torsdag d. 15. December

Rosenholm og jeg snakker politik i længere tid, dybt uenige. Afleverer regning. I historie hører Møller 1. halvdel af klassen og giver karakter, den 2. del skal høres i morgen. Der er mange der bliver hørt i kemi, jeg er saa heldig at undslippe. Rosenholm og jeg fortsætter vor diskusion, han er flink, vi faar karakter, jeg faar mg- – mg, mg. Fru Møller og jeg taler Kipling . Jeg er hos tandlæge Stamp og faar et guldindlæg, det er nydeligt. Jeg styrter hjem at skifte tøj, jeg er paa skolecane at se syndebukken, det er vældig godt. Jeg cykler hjem med en del 1. mellemer. De fra Tostrup er her, men jeg hilser kun og skynder mig at læse leksier – far har c. 6 [(8)?]kg sjokolade med hjem, jeg faar c.  (2 1/3) 1 1/3, far holder foredrag, jeg er i lad [bad] og vasker haar, spiser sjokolade, læser aviser og er i seng kl. 11

Tirsdag den 10. Januar

I dansk læser Rosenholm op fa [for] os af Jortens flugt. Jeg bliver ikke hørt i historie, jeg kan den for en gangs skyld. I fysik har vi mange forsøg, vi faar en stor leksie for. I geografi bliver jeg desverre ikke hørt. I tysk bliver jeg hørt i 2 leksier og kan dem godt, skønt jeg har et par fejl, jeg faar ug som opmuntring. Jeg følges med Inger hjem fra skole, nu er sneen omtrent væk, vi har ogsaa haft den i 1 maaned i træk. Inger B. er her at faa en anbefaling, hun vil paa et kontor. I dag foreligger Duurloos udnævnelse som minister, far og mor er derinde, hun skulde have været oboreret i dag men slap. Missen er inde. Jeg skriver Genfortælling og har masser af leksier. dagbog. Gaar i seng ved 11 tiden, kan ikke sove, far er bange for indbrud.

Mandag den 23. Januar 1939

Vi læser svensk i dansktimen, Rosenholm sidder i et vindue og glor paa os i gymnastiksalen. Taler med Inge Jensen. I dag er der mellemskoleprøve. Faa ug- mg+ i mine regnestykker. I aritmetik faar jeg mg+ ved tavlen. Rosenholm gør hentydninger til de mange, der ikke gør gymnastik, han er fræk, ogsaa nu læser vi svensk, saa skriver vi stil om ”Hunden og dens Betydning for Mennesket”, det er kedeligt, og saa læser vi roman i stedet. Begynder at male i tegning. Følges med Inger hjem. Fru Mouritsen er her med 2 nedderdele og en frake til mig og en dragt til mor. Dagbog for 22. + 23. Gunnar er meget træt og sover. Spiser en hel æske dadler. Alma og Inger Jensen er sygeplejeelever sammen, de kommer til aftenkaffe, jeg viser den [dem] konfirmationsgaver og andre nyervervelser. Vanner blomster og gaar i seng kl. 11.

Torsdag den 26. Januar 1939

Rosenholm giver os fri fra 1. time. Historietimen benyttes til at høre de daarligste. Vi faar forsøg i kemi, vi er uopmærksomme og faar at hvide, at næste gang skal vi blive fri for dem. Rosenholm læser kerlighedsdigte op for os i religion. Ei [?Engelsk?] har Andersen, han høre mig hele tiden. Snakker med Tenna der er til præst. Gunnar har travlt, mor er i Tystrup. Til bager, jeg æder. Skriver dagbog. Leksier, i nat har missen ligget i min seng, den har været vældig sød og kælend. En hos købmanden. Ortner værelse. Skriver i Karens Poesibog. Spiser alt for meget. Ortner Negle. Karin læser korektur for far. Far er hos Elimar da lysbillederne skal vises i kirken paa grund af at kakkelovnen er i uorten i konfirmantstuen. Jeg repetere historie. Hjælper Fie og andre med at servere. Det bliver meget sent inden jeg bliver færdig. Vi faar ny telefon.

Mandag den 6. Februar 1939

Vi læser nogle af Emil Aarestrups digte i dansktimen. I gymnastik er gulvet snavset saa faar vi 3 vilde boldleje, vi røre os meget og har det morsomt. Vi faar vore regne- og aritmetikhefter, men i regnetimen tales 6 dages løb det meste af tiden, danskerne føre an. I religion regner vi karakterbøger ud for Rosenholm, til sidst faar vi historie. Jeg overbringer Lund Karen Louises hilsen.

Gert, Børge, Inger og jeg følges ad fra skole, vi taler 6 dages løb. Far ligger i sengen og har 38,5˚. Har mange lektier. dagbog. Gunnar begynder i dag at arbejde. Lære Lund faar en datter. Ove falder i batmintonhallen og kommer temmelig slemt til skade, det vides endnu ikke hvor længe han skal ligge i sengen. Schäffer kommer for at blive trøstet af Gunnar. Gør gymnastik. Mor anbefaler mig at læse ”Den amerikanske farm” ”Adam Homo og Mademe Beiri [Madame Bovary]” Jeg læser 3 af Emil Arstrups [siderne?]

Tirsdag den 7. Februar 1939

I dansktimen læser jeg vers, jeg kan dem og faar mg, jeg deklamere for mine skolekammerater og Rosenholm faar også at vide at jeg kan dem. I geometritimen faar vi vore karakterbøger, vi skal selv regne dem ud, jeg faar 7, 11, altsaa er jeg desverre gaaet ned. Frk. Borch har været hos Tenna og klager over hendes opførsel, hun skal ogsaa ud til andre, hvem vides ikke endnu. Vi laver sjov i geografi. Solen skinner dejligt. Følges med Inger hjem. Hjælper lidt med arangementet af festen i aften. Far ligger og læser om Polen, Karen hjælper. I bad. Tager imod over 40 gæsters tøj, Arne Sørnsen taler godt, men under diskutionen kommer han op at skændes med Fischer, Helgeshøj, derved taber han mange stemmer. Hansen Kalbodhøj har en kasse æbler og fra Cris en kurv blandet med. De fleste gaar ved 12 tiden men mange bliver til kl. 1 og Fussing og Dr. Elle

Torsdag den 9. Februar 1939

I dansktimen er jeg meget underholdende og Rosenholm gnaven saa jeg kommer paa gangen, der gør jeg gymnastik. I regning faar vi karakter for vore regnestykker, jeg har 3/4 af mine riktige. I historie faar jeg ug og ros. I kemi har vi forsøg. Religion faar vi lov til at skrive stil ind. I engelsk faar vi vore opgaver, jeg faar mdl. vi faar den gennemgaaet. Jeg følges med Inger hjem, hun er inde hos mig e et kvarter. Læser leksier og skriver dagbog. Hjælper mor med at røre maunæs [mayonaise] og Fie med at lave kødboller, men smager lidt rigeligt, mor laver vingele. Der bages og koges i køkkenet til middagen i morgen. Jeg læser 2 kapitler i ”Landmandsliv” den er meget fængslene. Der er aftengudstjeneste i kirken, men jeg gaar i seng i stedet for. Ortner værelse og gør gymnastik spiser æbler og abbelsiner.

Fredag den 10. Februar 1939

faar mg i aritmetik. I gymnastiktimen driller de mig saa jeg under maatoet ”hovedpine” begynder at tude. I naturhistorie bliver jeg hørt og faar mg+. I tysk bliver jeg hørt i flere smaating. Vi faar ikke lysbilleder i historie skønt Møller har lovet os det, jeg har ikke læst men bliver heldigvis ikke hørt. Jeg skriver aritmetikstykker af efter Eri. Rosenholm er syg. Sælger min bilet til skolecene. Ortner værelse, skriver dagbog. Pastor Ulmers, pastor Søndergaard Tomsens og provsten komer kl. 5 til middag, vi faar oksefile, [filet] suppe og vingele, mocca og sjokolade ovenpaa, jeg spiser meget, alt for meget. Er hos bageren efter 40 stk. skænker kaffe, er i kirken til andagt, der er 70 menighedsraadsmedlemmer. Bagefter er de inde i stuerne, jeg hilser paa Luna forældre og gratulere. Fulmægtig Ludvig Petersen med frue er her, jeg spiller kaffe paa hendes kjole. Gunnar er her i nat for sidste gang i denne omgang.

Tirsdag den 14. Februar 1939

Rosenholm er i skole igen, han retter vore stile, jeg faar med mors hjælp mg+ mg. Vi begynder paa noget nyt kemi som virkelig er morsomt. Vi faar regne og aritmetikbøger. Det er Ernsts fødselsdag. Vi er begyndt at lave sjov i geografi saa at det er svært at lære noget nyt. Vi laver ogsaa sjov i tysk. I alle frikvarter leget vi ”frit op og ned” men jeg sparker mig selv saa jeg faar en hudafskrabning og ikke kan løbe saa meget. Til morgen fryser det 4˚ men det tør dog snart. Følges med Trille, Allis, Inger og Kaj hjem. Klæder om, far, mor og jeg er indviteret paa barselsvisit paa Taarnbygaard men jeg tager med skolen ind i nørrebros teater og ser ”Sons of London,” det er vældig godt, de andre tager i Paladium bagefter og ser ”I de unge aar” med Dan Derbin. Det regner. Læser leksier og skriver dagbog. Gaar temmelig sent i seng men falder først sent i søvn.

Onsdag den 15. Februar 1939

Møder kl. 9, klassen er i vandet saa jeg faar tid til at læse er over paa alle mine leksier hvilket er meget nødvendigt da det gik meget rask i aftes. Vi fniser i naturhistorie. Vi laver ikke sjov i tysk, hun roser os. Gibber sender heldigvis afbud til skolekøkkenet saa bliver Branstrup indbut, han kan ikke, derefter Rosenholm, han kan. Vi syr i frikvarteret saa at vi kan slippe tidligere, jeg er maskinduks. Jeg skræller og bruner kartofler. Jeg har overlæren til bords, de vil have at jeg skal holde en tale, men det vil jeg ikke, saa holder overlæren og hr. Kolbye, hans frue er forhindret i at komme. Stemningen er meget høj og vi har en rørende afsked. Følges med de sædvanelige hjem, skriver kogebog og dagbog, læser leksier, Gunnar er her, mor faar en fedtknude obereret bort. Dommerægteparet er her til aftenkaffe, de er forfærtelig søde.

Torsdag den 9. Marts

Vi faar karakterbøger,  gaar ned til 7,04. Vi hjælper Møller med hans karakterbøger. Jeg faar ros i kemi men faar samtidig at vide at jeg er doven og der for inted kan. Rosenholm retter vore engelske stile inden fru Møller timen efter gør det, saa de er alle fine. Pumper cykkel. Laver 4 buketter vintergækker til stuerne, solen er pragtfuld. Læser lektier og brodere den første bredde af puden helt færdig og begynder paa den 2., der er ikke meget garn tilbage. Der er ikke kort fra far. Mor faar sin kjole m. bolero fra fru Pfeifer, den er pragtfuld, hun laaner smykker af mig. Tage kommer til middag, vi prøver ”sort gryde”, det er dejligt og jeg spiser meget. Fie bager kringel o.s.v. Der er aftengudstjeneste, Fie træner [?] saa jeg laver kaffen, vi skal ha’ te saa paaen igen. Fru Chris og Karin er med inde. Jeg maniküre mors negle saa de bliver flotte. Læser i ”David Cobberfield”. Far kommer med morgentaaget fra Berlin.

Onsdag 29. Marts 1939

Møder først kl. 10 da klassen er i vandet. Bliver hørt i tyske gloser og kan ikke spor, men faar aligevel ug-. Rosenholm er meget hyggelig og flink. Vi faar vore stilebøger, der er ikke mange fejl i dem. Vi faar fri fra haandgerning og Trille,Rie og jeg gaar til 13s endestation, jeg har ikke faaet lov til at tage alene derind, men det gaar glimrende. Filmen er ganske god, men der er for mange sild, vi maa haabe at Tage laver en der er bedre. Rie og jeg tager sammen hjem. Jeg faar 125 kr. af far. Tage kommer, han har ogsaa været inde og se Islandsfilmen og er af samme opfattelse som jeg. Far er til Rotere. Tage tager til sit hjem paa 2. kl, han er velnok en herre. Jeg læser lektier fra kl. 10 og senere. Inger Bacher laver kontorarbejde for far. Missen er inde. Strikker lidt men gaar i seng da jeg er færdig med lektierne.

Tirsdag 11. April 1939

Det er rart at være i skole igen. Rosenholm er syg, saa vi har skrigedukken, Ib, Ernst og Tenna er blevet konfirmeret og deler ud, Trille har paaskeæg med saa vi bestiller ikke andet end at spise. Vi begynder paa 4. ms historie, fysik og geometri jeg faar ”Borgslægtens Historie” af Gunnar Gunnarson. Vi bliver ikke hørt og jeg har ikke læst paa noget til i dag. Jeg bestiller ikke et kuk hele dagen, da jeg er meget træt oven paa ferien. Læser de første 48 sider og [af] ”B.H. ” og strikker et blaat bøjlebetræk til. Karen F. er her at hente tennisbolde, hun skal til Inas fødselsdag. Fru Cris ringer, at hvis jeg skal vente i København i morgen maa jeg komme op til hende. Far giver mig 17 kr. Jeg samlet en del stof til min skrapbog, den skal nok blive god. Mor ligger ogsaa i dag, men skal sikkert op i morgen. dagbog. Ortner alt til i morgen, faar [?mangler skanning]

Torsdag 20. April 1939

Vi har ”Kvinden” for sidste gang, han skal i kongens klæder i dag og Rosenholm kommer. I historie laver vi en mængde skemaer med en kektograf [hektograf]. I religionstimen har vi ingen lære, vi spiller langbold, og overlæren holder øje med os. Jeg spille med skønt jeg løber daarligt, gid den forvorte snart vilde forsvinde. Vi bliver alle hørt i hver engelsktime, badde [baade] mundtligt og skriftligt, foreløbig er det meget let, er saa letsindig at love Inger at vente paa hende og maa gøre det i omtrent en ½ time. I radion er der en mængde musik fra Tyskland, Hitler fylder 50, det er kedeligt at solen er saa dejlig i dag. Jeg køber gullerødder og sover 2 timer til middag. Inger B. er her i aften. Mor gir’ mig en pose dejlige smaa fyldte paaskeæg. Laver frisyrer og prøver sommerkjoler. Læser magasengs foraarssjonal.