Torsdag d. 15. September

Rosenholm roser mig i svensk, men jeg har ogsaa arbejdet meget med det hjemme. Bliver hørt i historie og lader en forkert mand dø og en forkert hær sejre, jeg faar heldigvis ikke karakter. Vi skal skrive stil men faar lov til at blive hørt i stedet for, ved timens slutning skal vi have forsøg, fru Koldby laver en lille fejl og noget brint blander sig med luften, laver knaldluft og eksplodere, skaalene paa kateteret gaar i stykker og glasstumper flyver rundt i klasseværelset. Fru Koldby er ulykkelig, Ove og hun er blevet skaaret. Saltværksvej udvides. Vi har fritime og far viser en film fra Schweiz, derefter faar vi tegnefilm. Jeg køber karameldstænger til dem der har ortnet høstblomsterne, jeg hjelper mor. Jeg læser leksier. Fie stopper puden til sofaen i spisestuen. Om aftenen kommer Gunnar og vi høre et radioforedrag om den farlige situation, bagefter kommer Tage, jeg sy paa mine silkestrømper men ødelægger den. Kaffe i kabinetter. Gymnastik.

Leave a Reply