Fredag d. 16. September

Er oppe i aritmetik og faar en nogenlunde karaakter. I gymnastiktimen faar jeg først en af Evas fingre i øjet, derefter bliver jeg sparket saadan at jeg maa op paa læreværelset at forbindes. Vi skriver stil i naturhistorietimen, jeg har ikke saa faa fegl. Har faaet 3? i tysk diktat, den jeg skriver i dag bliver heller ikke til mer. I historie faar vi lysbilleder, Skotte Nielsen og hans klasse faar samtidig lysbilleder, jeg taber min skiløbernaal. Da jeg kommer hjem er kearmik manden her, far køber en vase til mor og en til mig, de er meget smukke. Jeg hjelper mor at bære nogle grev Molkepære som hun har plukket ind, stigen sættes over paa kirkegaarden igen. Jeg læser leksier og visker min engelskbog ren for alle streger ogsaa dem jeg ikke selv har lavet.  Karin og Inger er her at hjelpe far. Jeg syr mine vanter, det er også paa tide, min nedderdel gør jeg ogsaa i stand, alle knapper syes ekstra godt paa med tøj paa bagsiden. Drikker ikke kaffe, har spist for meget, gør gymnastik som sædvanlig.

Leave a Reply