Tirsdag den 14. Februar 1939

Rosenholm er i skole igen, han retter vore stile, jeg faar med mors hjælp mg+ mg. Vi begynder paa noget nyt kemi som virkelig er morsomt. Vi faar regne og aritmetikbøger. Det er Ernsts fødselsdag. Vi er begyndt at lave sjov i geografi saa at det er svært at lære noget nyt. Vi laver ogsaa sjov i tysk. I alle frikvarter leget vi ”frit op og ned” men jeg sparker mig selv saa jeg faar en hudafskrabning og ikke kan løbe saa meget. Til morgen fryser det 4˚ men det tør dog snart. Følges med Trille, Allis, Inger og Kaj hjem. Klæder om, far, mor og jeg er indviteret paa barselsvisit paa Taarnbygaard men jeg tager med skolen ind i nørrebros teater og ser ”Sons of London,” det er vældig godt, de andre tager i Paladium bagefter og ser ”I de unge aar” med Dan Derbin. Det regner. Læser leksier og skriver dagbog. Gaar temmelig sent i seng men falder først sent i søvn.

Lørdag den 4. Marts 1939

Geografitimen er kedelig. Faar mg i skrivning, gør vrøvl. Vi skriver engelsk stil, men faar lov til at tage den med hjem. Skriver alt hvad Kolby siger op, der lyder morsomt, Ove hugger det fra mig. Trille holder fødselsdagsgilde og Inger bestiller flødeboller til hendes fødselsdag den 6. Jeg lapper færdig og begynder at sy paa servietten. Følges med Inger hjem, det er et dejligt vejr saa jeg bestemmer at gaa en tur. Pastor Lunn er her, jeg underholler ham og gaar saa ad Kongelundsvejen til Sundby, ser fru Pfeffers vinduer og gaar om ad Højdevangen hjem, er meget træt efter den lange tur men laver dog astakage og skræller æbler til suppe og kage. Det er et ganske bedaarende vejr. Syr et stort stykke paa puden og skriver dagbog. Fie gør hovedrengøring i kabinetted og vasker og stopper. Ortner mit værelse. Paa Mandag kommer Tage, nogle af hans kammerater kører i dag til Aarhus for at hente ham. Der er heller ikke kort fra far idag. Min astakage bliver god, jeg gør selv et ortenligt indhug i den.

Onsdag den 8. Marts

Gør gymnastik, frk. Rasmussen indvitere mig ud til Grøndalskirkens vandreklup paa Mandag, far skal tale. Vi leger krig i tysktimen, vi faar en meget stor færdighed i at skyde med papir. Vi skriver stil i engelsk. Jeg har lidt hovedpine men fejler ellers ikke noget. Jeg sømmer lappen i haandgerning, driver og laver virkelig skæg, følges med Trille og Inger fra skole, jeg indvitere dem ind til te, vi ringer til forskellige, skriver paa maskine og drikker teen paa mit værelse, Ingers mor er syg saa hun maa hjem men Trille bliver, vi sidder i havestuen. Der er kort fra far. Læser leksier og gør 1. bredde af puden omtrent færdig. Tage ringer. Mor mangler 100 kr. men finder dem heldigvis, hun faar en hat, lilla model. ortner værelse og skriver dagbog. Fie er gal, jeg piller torsk til plukfisk for hende. Trækker perlerne i 2 perlekranse om. Der kommer nogle Rotary hæfter til far, de ser halvkedelige ud, jeg har set dem lidt hos onkel i Maribo. I seng ved 11 1/3 tiden.

Tirsdag 11. April 1939

Det er rart at være i skole igen. Rosenholm er syg, saa vi har skrigedukken, Ib, Ernst og Tenna er blevet konfirmeret og deler ud, Trille har paaskeæg med saa vi bestiller ikke andet end at spise. Vi begynder paa 4. ms historie, fysik og geometri jeg faar ”Borgslægtens Historie” af Gunnar Gunnarson. Vi bliver ikke hørt og jeg har ikke læst paa noget til i dag. Jeg bestiller ikke et kuk hele dagen, da jeg er meget træt oven paa ferien. Læser de første 48 sider og [af] ”B.H. ” og strikker et blaat bøjlebetræk til. Karen F. er her at hente tennisbolde, hun skal til Inas fødselsdag. Fru Cris ringer, at hvis jeg skal vente i København i morgen maa jeg komme op til hende. Far giver mig 17 kr. Jeg samlet en del stof til min skrapbog, den skal nok blive god. Mor ligger ogsaa i dag, men skal sikkert op i morgen. dagbog. Ortner alt til i morgen, faar [?mangler skanning]

Tirsdag 2. Maj 1939

Vi faar nye danskbøger, vi skal ogsaa læse norsk i aar. Vi faar fru Kolbye og hun dikterer tegnene med, dog jeg gaar glip af et enkelt og jeg har i hvert fald 2 stavefejl. Er oppe i geometri og faar 7. Inger tager med hjem fra skole for at se det nye monstrum, Jernhoffe og Bastian kommer forbi anlæget, far fotograferer os alle 4 mange gange og gir slik. Inger og jeg gaar en tur op til Trille, der er Stanning paa besøg og vi og Ester spiller langbold og har det meget morsomt, Edith viser mig sin ondolat, bagefter drikker vi te hos mig i kabinettet og har det vældig sjovt. Vi 3 tager ned til Karin og Inger i deres nye lejlighed der har smaa bitte hyggelige værelser, de traktere ganske overdaadigt med chokolade, frugt, smørrebrød, kaffe, vermut o.m.a. Vi hører aabningen af den danske paviliong paa verdensudstillingen. Kronprinsen og Laurits Melcher.

Onsdag den 26. Juli

Jeg vasker gulve ovenpaa og ortner værelserne. Efter middag tager Ruldi og jeg til Kastrup og i vandet, der møder jeg Edit, Trille og Karen. Jeg svømmer hele tiden, og er i vandet omtrent ½ time, Ruldi giver chokolade, det er et ganske bedaarende solskindsvejr, vi ligger og haaber paa at blive brune, jeg taber min badehætte under et hovedspring, det virker som haar dvask [vask], for det bliver blødt og mindre fedt, jeg kan muligvis spare at vaske det inden Søndag. R. og jeg ligger i haven, vi bliver bidt af myrer, men holder stanhaftigt ud. Mor laver rombudding til Tages fødselsdag i morgen, han har selv givet os rommen, den er 60 %, saa den budding bliver alt for stærk. Far og R. hænger ”Nassen” [?måske skal der stå Massen også her?] op efter Massens ønske. Ruldi og jeg gaar tur. Mor faar ondt i hjerted, og i nat maa vi have bud efter Ellehauge, hun faar flere slags piller.

Mandag den 11. December

Møder sammen med Trille og Eri til ekstraregning, vi har det vældig sjovt. M. Møller er for en gangs skyld nogen lunde venlig, mon det er fordi det er Fandens fødselsdag, Grete W. har fødselsdag, vi staar neden under vinduerne og hun kaster flødeboller ned til os fra 2. sal. Jeg fortæller ⊥ en vældig historie om, hvordan vi fejrer Fandens fødselsdag ved at smøre brun sæbe alle vegne, hvor lærerne tager og bytter deres tøj om i garderoberne. Vi bager brune kager og jeg tager ikke smaat til dem. Jeg skriver latin fra stk 10 til stk 50, det tager det meste af aftenen. Vi faar at vide, at vi har termin i denne uge uha. Mor og jeg tænker paa at tage til Tjustrup i Julen. Far er ude næsten hver aften, det er næsten for meget af det gode. Der er tale om, at Cheaffers søn skal døbes her i kirken i stedet for i St. Magleby.

Torsdag den 14. December

bliver borte fra 1. time.

faar mg+ i genfortællingen fra i gaar, vi snyder efter større stil skønt bordene er rygget hulter til bulter. Vi faar læst op af Tykke Jørgen. Nu er jeg nede paa det mindst mulige i latin, jeg kan ikke svare paa ½ af spørgsmålene. Tage er her, vi er oprørte over, at Danmark undlader at stemme ved Ruslande exkludering af folkeforbundet.

Gunnar faar 13, saa vi er højt oppe.

Fru Red. er her til eftermiddagskaffe jeg følger hende ind mod byen. Jeg indviterer Inga, Trille og Inger til at komme og se paa Chr. Det fryser stærkt og der er isblomster paa alle ruderne, om aftenen kan jeg ikke falde i søvn paa grund af kulden, saa har jeg slaabrokken paa.

Tirsdag den 19. December

Det er sidste gang jeg er duks i haandgerning, m. Møller giver os omleksie i engelsk. Grete kan ikke komme i aften og Inger skal i det kgl. med sjejken, (kongen er der) saa kun Trille og Inga kommer. Jeg gør mit værelse rigtig lækkert og mor køber kager og en æske chokolade. Christensen tager ud til sin onkel og da Dorf kommer hjem fra kemiprøven, hvor han faar 16, har han hovedpine og begraver sig i ”den trofaste flod.” Far har været inde hos Loui Babe [Louis Bobé] og fortalt om, at August Krog er ked af, at han sagde nej til et kors, nu foraarsager far, at han faar storkorset guldmadaljen med krone (Stavning). Inga og Trille og jeg har det vældig sjovt og hyggeligt skønt ⊥ er træt, ⊥ følger dem ikke en gang hjem, det gør jeg. Far skal sammen med Prins Knud i dag, han skal ogsaa til ”julestemning” i logen.

Lørdag den 6. Januar 1940

Kaj skriver mange breve til mig. Jeg følges med Inger fra skole. Tager skibukserne paa og cykler ind til fru Mouritsen, hun retter lidt paa bukserne og kan ogsaa faa til en nedderdel og kyse af frakestoffet. Jeg møder Inga i Sundby. Køber ind til køkkenet. Er paa loftet efter skøjterne, der finder jeg mine moccakopper, dem vil jeg bruge til mocca. Løber ½ time paa gadekæret med byens gadeunger, men isen er ikke god. Efter middag ringer en skolekammerad til mig, jeg tror at det er Kaj, men det er Trille og Stauning de er ene hjemme, jeg indviterer mig selv der op og vi har det hyggeligt til kl. 8, saa faar de gæster og jeg gaar. Vi spiller gramofon og Grete har faaet en sjejk i Sverrig. Jeg syr lidt paa bukserne og spiser natmad i spisestuen.

Torsdag den 11. Januar 1940

Bliver borte fra Gymnastik. Trille laver Krøller oven paa mit Hoved, jeg tilbyder Arne at lave nogle paa ham. Eva og Kaj har slaaet op, Eva er ikke gal paa mig, men viser mig et Brev hun har skrevet til mig, det er Bimmer der har sladret til hende. Mor gaar over Gevin i Tysk, Trille kommer paa Gangen fordi hun har Krøller og Eri bliver banket fordi der er koldt i Klassen. Kaj vil møde mig kl. 7½. Er træt og noget nervøs da jeg gaar ned til ham, han venter paa Cyklen, vi snakker kun 1 Minut, jeg beder ham gaa med Eva, bagefter fortrød jeg, at jeg ikke var lidt sødere, vi kunde have gaaet en tur, jeg var haard imod ham, og dog vil han vel kun rakke mig ned bagefter, det siger Eva da. Pastor Lunn er her til Gudstjeneste. Jeg fortæller Christensen om Kai, hos ham ser jeg ”Verden siden 1914”. Vi har en morsom aftenkaffe bagefter, Storm P. læser op om selskabslege, da mor vil hente mig kravler jeg ind under bordet saa hun ikke kan finde mig.

Fredag den 19. Januar 1940

Baade i engelsk og tysk er kvinderne skøre, Stoffer er sød. Mille ortner min cykkel, jeg beder ham om at hente Inger ved badmintonbanen i morgen. Vi henter Trille og er oppe paa skolens skøjtebane, den er ikke god, der er ingen der trækker mig, men jeg bliver drillet af drengene, jeg fortryder at jeg er taget her op, der er meget bedre hos ꓕ. Har som sædvanelig ikke energi til at læse lektier, og eksamenen. ∆ er paa skøjtebanen i aften.

Torsdag den 8. februar 1940

Ogsaa i dag pjækker jeg fra haandgerningstien, de har kun vikar. I stilen fra i gaar har jeg faaet mg – mg+ det er for lidt, men den jeg laver i dag er meget verre. Stoffer gaar ud af klassen og vi maa snakke sammen, saa vi har det vældig sjovt, han er lynende charmerende. Jeg kan slet ikke huske, hvorddan Danmark ser ud uden sne. Inger gider ikke følges med mig mere, det saarer mig ikke. Trille har et billede med af den amerikaner, jeg driller hende med, at ham er molat, han er jøde. Jeg faar brev fra min jødepige, der er foto, hun ser sød ud, jeg sender hende straks 15 postkort, flere senere. Er længe nede hos Dorf. Chr er i byen. Far vil prøve at skrive til Raia paa Hebraisk. Skriver til Norge og en længere smøre til Henny. Far er meget iratabel og smasker, hoster og harker. Pastor Mensinger vil tale med os om katolisismen en af dagene, saa skal vi indvitere nogle af vore interesserede ”kryptokattolikker”.

Torsdag den 25. April

Vi er oppe kl. 7½, jeg sidder ved Trille i rutebilen, vi tager med futtaag til Slagelse, der henter morbror Hans os, vi er henne i slotsaleen, vi faar morgenkaffe, jeg spiller altid naar jeg er der. Vi hilser paa Gunnars kerreste, hun er Buck gymnast og har daarligt ben. Byen er fuld af soldater (tyske). Vi faar en dejlig middag ude paa Lletold [?] det er bedstefars 85 aars fødselsdag, vi bliver fotograferet, Eva og jeg er i skoven at plukke anemoner (jeg drømmer om ⊥ hele dagen). Læser Familiejournalen og ligger paa en fifa, da jeg er skidt tilpads. Jeg er med Dick [?] nede at se en katteunge og ride paa den sorte. Vi faar fødselsdagschokolade og maa tage af sted lige inden aftensmaden, far vil have mig til at blive men jeg vil hjem til ⊥. Jeg faar 2 blodpølser og nogle krokusløg, i kupeen laaner jeg ”Fædrelandet”. Mor og jeg gaar hjem, jeg gaar ind til ⊥, der ligger jeg i en time, hvor er det dejligt, først nu har vi ro, mor aner nok noget, men hun maa intet opdage, vi vil kun mødes i smug, vi har elsked hinanden længe.

IIIII

Fredag den 26. April

⊥ ligger ogsaa i sengen i dag, jeg gaar ned til ham inden frokost men Chr. kommer med det samme, han passer paa os, men da de andre er oppe at spise frokost, gaar jeg lidt ind til ham. Ved frokosten driller vi Lunn med Inger B, de var i teateret sammen i gaar aftes. Jeg ”orner” de dejlige krokus og annemoner fra Tjustrup, gør mit og fars og mors værrelser i stand, er saa nede hos ⊥ i 3 kv, han er dejlig, mor jager mig nærmest ud, hun vil ikke have, at jeg kommer derned og filmer med ham, jeg fortæller hende naturligvis ikke, at jeg elsker ham. gid hun snart skulle paa klinik igen. Vi er inde hos fra Mouritsen, hun har ikke den kjole færdig til prøvning, som var aftalt. Mor har nogle errender, saa jeg kommer før hjem end hende, er naturligvis inde hos ⊥, vi vil faa masser af tid trods alt.

Jeg sænder en ”Carl den danske”, jeg faar penge for den paa opkrævning. Trille ringer og inviterer mig op til sig i morgen aften kl. 8½, alle pigerne fra klassen kommer, vi vil til at komme sammen en gang imellem, næste gang, vil jeg indviterer dem her op til mig f.eks om en maaned. Jeg er naturligvis nede til ”mørkning” hos ⊥, men først ligger jeg en time paa mit værelse, for at tage mod til mig.

Lørdag den 27. April

Jeg er inde hos ⊥, da kl slaar 1,2,4,5, 8 og flere andre gange; Jeg stormer derind, lige saa snart, der er en lejlighed, det er sikkert fordi det er blevet forbudt mig. Han ligger i sengen og bestiller ingen ting, siger han, at han drømmer om T og det har han gjort siden han saa T 1. gang; i min dagbog, regner jeg ud, at det var 25. Sep. 38, dengang tænkte han paa at skrive til T. Karen Ficher er her, al den tid kan jeg være borte, og jeg siger ikke hvor jeg saa er. Jeg faar brev fra Pennevenner, jeg vil have nogle flerer, det er et motto til at gaa ind til ⊥. Der ventes luftangrep i nat, saa far er ikke stolt af at lade mig gaa hen til Trille, men saa tuder jeg og siger, at jeg aldrig maa gaa ud og jeg maa ikke gaa til ⊥, jeg kan lige saa godt gaa i kloster (Ophelia), saa faar jeg lov at gaa til ⊥ og far tvinger mig nærmest til at gaa hen til Trille, jeg kommer ½ time forsent, Esther, Flemming, Inger, Rie, Inga og Grete er der ogsaa, vi drikker kaffe, alt er morsomt arangeret, der er masser af kager, slik og cigarratter, vi danser en mængde morderne danse efter hendes gode gramofonplader, jeg fortæller, at ꓕ har f—-e, det er løgn, men det kommer nok, haaber jeg. De har nogle smarte fosfer armbind. Jeg har faaet ”Long key” til 11, de andre maa hellerikke blive længere, Trilles gamle har ikke været hjemme, naar far og mor ikke er hjemme en aften, skal de op til mig. Der er fælt ude, vi kan ikke se en haand for os, vi gaar hele tiden i grøften, jeg har ⊥ studenterhue paa, vi møde heldigvis far, jeg sætter ham til at følge Rie og Inga hjem, he do so. Der er føl i kirketaarnet, vi har 1 inde, det er morsomt at tale med dem, de holder ogsaa vagt hos Bording i Taarnby villaby. [Kristen Bording var landbrugsminister] Jeg har laavet at komme ned til ham, men kl. er 12. Jeg skal ikke mere ud i mørklægning. I eftermiddags var jeg inde hos fru Mouritsen efter mors nye frake og hos grønthandleeren efter forskellige ting til i morgen.

Mandag den 10. Juni

Jeg myldrer rundt om Dorff. Jeg tar ud til Inger for at vide, om de kommer i aften, det gør de, det ærger mig i grunden. Kaptajn loitnan Bjerrer er her, han er Løbentins onkel. far ser 2 engelske flyvere, der bliver skudt efter dem. Norge kapitulerer og Italien gaar med Tyskland. Far og mor er til sjuskonvent i Hellebek, saa ⊥ og jeg kan nyde tilværelsen. Jeg tager Italien i radioen. De kommer kl. 7.

Vi er i haven og taarnet, der har vi en farlig skæg med føllene, den ene ka‘ litmig. [lide mig?].

Bagefter ringer vi til en masse mennesker, 2 gange til ,,mor”, første gang er Trille en lille pige, der vil tale med mor, hun bliver kaldt lille ven, 2. gang er Eri grov, saa bliver mor rasende og truer med at faa nummeret at vide paa centralen. Saa aftaler vi nogle stævnemøder med skolens sjejker, Fløjtens far er 2 gange ude efter ham, vi snakker rigtig med Holbæk og ringer til orne og taler med Christian, derefter ,,Dask kesmoser [?] Enke”, hun griner i telefonen og er vældig sød. Eri er sjov, hun vil, at fruen skal gætte hvem det er, det kan hun ikke og Eri siger, hvis du er lige så daarlig til at kysse, som til at gætte, siger jeg stakkels mand. Dorff vrider sig af grin.
Vi drikker kaffe i spisestuen, vi har det fantastisk morsomt, ꓕ kan lide hver Kl. [?]. Inga er temmelig fræk – hun er bange for, at Inger skal udkonkurerer mig overfor ꓕ, det haaber jeg ikke. Vi har føllene nede til kaffe, de hører paa telefonopringningerne og griner. Kl. 11 bryder de op, nej, hvor har vi grinet, det var dejligt. Og saa er der sket saa meget sørgeligt i dag. Jeg er nede hos ꓕ, han vil ⩓ men jeg tør heldigvis ikke, vi har det dejligt, kl. 12 gaar jeg op og er ene til kl. 12:42, saa kommer far og mor hjem, de har ogsaa moret sig dejligt, jeg glæder mig til næste gang hos Inger.

Lørdag den 22. Juni 1940

Jeg fodrer høns og bærer spande ud – uha – saa sætter jeg gardiner op i kontoret, det er de nye røde, der kommer kirchstænger, jeg lader manden gaa uden at sætte dem op, det giver mor mig en farlig skidebalde for, men saa sætter jeg dem selv op og tjener en 1kr. Jeg ordner mit værelse og sætter blomster ind i hele huset. Flyglet bliver stemt. Jeg skriver brev til ⊥ hver dag. Strikker på natsokken. Jeg bager en flot lagkage paa egen haand. Solsorteungerne i anlæget flyver fra reden. Jeg gaar ad gl. k. [Gammel Kirkevej] vej til Kastrup efter W. cykle, jeg moder Stovning, [Støvring?] Trille og Birgit Bach, hun siger, at da jeg skal være mat, skal jeg ikke op til nogen prøve, det er dejligt. Inger B. er her med jordbær. Mit værelse er stangflot, jeg sætter roser i vand.

Faster ringer og vi er i kino at se ”Det udødelige hjerte” godt med ægte tysk mentalitet. Flere gange kommer fasters og mors lidenskaber i kog og jeg er bange for, at de skal komme op at skændes. Vi er bagefter i freskatti – hyggeligt. Mor og jeg gaar hjem fra englandsvej – dejlig måneskinstur, gid det var ⊥. Vi ser på antikviteter og sølv. Er paa Astoria, der bor alle de tyske damer.

Torsdag den 1. August

Jeg følger Isse paabanegaarden, vi kommer et par minutter inden toget gaar, saa det er med en vis fart, hun faar cyklen indskrevet. Jeg er oppe hos Scheaffer med en lygte og da jeg kommer hjem, hjelper jeg med at lave marmelade. Jeg har ogsaa forsømt mange smaating i den tid I. har været her. Far er nevøs og rasende, saa mor gaar og tuder hele dagen. Jeg er ude hos Inger, vi er ude ved Carlo berg efter frugt, saa gaar vi med lodsedler paa byvejen og jeg er med hende hjemme at spise middag.

Vi er i miabellerne, de har nemlig saa usandsynlig mange af dem. Jeg bliver der ogsaa til aftenkaffe og Inger følger mig hjem, vi er først hos bageren, og hos Trille. I aften begynder mørklægningen kl. 10. Der er brev fra Starcke, jeg er rasende og haaber, at komme til Maribo, saa jeg slipper for at møde ham. Jeg skriver til Dorff, og far for [får] et kort indeni, jeg gør det nærmest pr. order, men er naturligvis himmel henrygt over det.

Søndag den 25. august

Jeg læser Røverstuen, og saa tager mor og jeg ind paa hovedbanegaarden. Der er modvind, saa vi kommer 5 min. før Berlinerekspressen gaar. Vi er 12 for at sige farvel til Gunnar. Han er sød. Bare han ikke bliver syg i de 3 maaneder. Det er et dejligt vejr hjem. Jeg læser lektier og skriver dagbog. Jeg fortæller far og mor, at ⊥ kommer i morgen, det interesserer dem, at han har skrevet til mig.

W. er med i kirke. Staunings niece bliver døbt, saa hun og Trille er i kirke. Vi faar en farlig sludder udner salmerne.

Vi anbefaler fru Chris at sende Poul til Tyskland. Vi er indviteret med til W Hansens 40 aars bryllupsdag, men jeg gidder ikke tage med, jeg vil læse. Jeg er ogsaa flittig og bliver tilsidst træt. Vi smører et par humbler i spisekammeret, og saa læser jeg viddere. W. syr navn i alt mit gymnastiktøj.

Mor kommer hjem for at læse engelsk og fransk med mig, men jeg er saa træt, at jeg halter i det. Jeg gidder ikke skrive stil og læse matmetik.

De har majskolber og gulerødder med hjem.

ah. i morgen kommer ⊥