Søndag d. 30. Oktober

Jeg kommer for sent i kirke, Jacob er i kirke. Tage og Gunnar kommer omtrent lige efter mig. Gunnar er meget forkølet, mor er oppe i dag. Efter middag læser vi aviser og sidder i kontoret, saa finder mor paa at vi skal gaa en tur, det gør vi, og den bliver temmelig lang, vi gaar ud forbi de nye komunistkvartere. Det er et dejligt vejr, bladene er af de fleste træer, men solen staar højt paa den blaa efteraarshimmel. Inger er her til kaffe. Fie faar kaffe medoppe. Orginisten er her ogsaa til kaffe. Jeg skifter tøj og tager den grønne kjole paa. Far og Gunnar skal til middag i Store Magleby præstegaard. Mor og jeg tager til skolekomedie paa St. Knuds skole. Nu er det koldt og blæsende. Stykket er meget søt, jeg hilser paa nogle af de spillende, vi hilser ogsaa paa pater Mensinger og en del andre munke.

Paa vejen hjem ser vi paa en ny frake til mor. Herhjemme ordner jeg mit værelse inden jeg gaar i seng.

Mandag den 2. Oktober 1939

Jeg føler mig ikke syg, men far mener, at jeg hellere maa ligge i dag, henter Adam Homo og er begejstred for den. Lundorf er paa visit i ½ time, Mensinger og en 82 årig organist sidder hos mig i et par timer, organisten læser ”juledag op af A.H., der er usandsynlig søde og morsomme, mor har kager og druer med hjem til mig. Vi fyrer i centralen for 1. gang. Hen paa eftermiddagen faar jeg lidt feber. Paa aarsdagen efter min konfirmation kommer jeg til at tænke paa alt det fra sidste aar. De spiller nede i havestuen. Er oppe at ortne alle mine skuffer. Far er ene hos fru Håstrup Vig til fødselsdag, den 82 årige har desverre trætted mor for meget. Jeg begynder at skrive en roman, men forkaster den til fordel for Adam Homo.

Torsdag den 12. Oktober 1939

Holder blaa mandag, skriver latin af efter Inge. Klassen begynder at bytte. Min stil bliver læst op i latin, der er et par steder, hvor den ikke rimer, de synes ellers, at den er god. Rosenholm er vældig god mod os, jeg faar lov til, at lade være med, at blive hørt. Snakker med drengene hele eftermiddagen, vi har det usædvanelig hyggeligt og bliver dus, jeg kan ikke vænde mig af med, at sige De til Christensen. Far er paa Borgbygaard, der er røgeri, han får de 2 bedste aal med, som de har der henne, og løfte om en om ugen. Tage er herude, vi taler krig og mensinger, F. staar i kirkelig haandbog som stud. theol. F. S., man kan se, at det glæder ham. Da der er hovedrengøring i det inderste, sidder vi i det yderste kontor med vore lektier. Missen er inde, den faar aal. Skønt jeg har bestemt, at gaa tidlig i seng, bliver den 11½.

Søndag den 19. November

Er i kirke. Far taler om, at han skal hilse fra fru Lindbolarsen, der kom saa ulykkelig af dage (afsted) Far er træt og nervøs, der er 3 chener ved middagsbordet. Drengene og jeg er nede hos fru Alexandre Knudsen efter brugt tøj, vi kommer til, at grine over et par gamle ridebukser, mon de har været hendes. Emil faar en gæst, saa han kan desverre ikke komme med ud i Frihavnen til pakhus D. Christensen er med der ude, han sorterer damestrømper. Der er en støvmasse, saa vi ønsker os en gasmaske. Der er en kollossal mængde tøj, det pakkes i 9 kæmpekasser. Fru konsul Readiger, frk. Romani, fru og hr. oberst Foch og flerer andrer er der, det er et meget stort arbejde. kl. 5 er vi færdige, saa tager vi paa hovedbanegaarden, hvor vi faar en gevaldig middag med hare, and [?], frugt [roraat?] m flode + annanas.

Saa er vi henne paa St. Knuds skole, Mensinger har igen skrevet et stykke, der hedder Guldblommerne, drengene spiller det, saa det bliver saa yndigt. Vi hilser paa nogle katolske patere, jeg hilser desverre ikke paa nogle af drengene. Vi skynder os hjem, i sporvognen kører jeg sammen med min klassekammerat Kurt. Dorf sidder oppe og venter paa os, hans ven er borte. Jeg laver kaffe, hører presse og munder [munter] udsendelse.

Torsdag den 8. februar 1940

Ogsaa i dag pjækker jeg fra haandgerningstien, de har kun vikar. I stilen fra i gaar har jeg faaet mg – mg+ det er for lidt, men den jeg laver i dag er meget verre. Stoffer gaar ud af klassen og vi maa snakke sammen, saa vi har det vældig sjovt, han er lynende charmerende. Jeg kan slet ikke huske, hvorddan Danmark ser ud uden sne. Inger gider ikke følges med mig mere, det saarer mig ikke. Trille har et billede med af den amerikaner, jeg driller hende med, at ham er molat, han er jøde. Jeg faar brev fra min jødepige, der er foto, hun ser sød ud, jeg sender hende straks 15 postkort, flere senere. Er længe nede hos Dorf. Chr er i byen. Far vil prøve at skrive til Raia paa Hebraisk. Skriver til Norge og en længere smøre til Henny. Far er meget iratabel og smasker, hoster og harker. Pastor Mensinger vil tale med os om katolisismen en af dagene, saa skal vi indvitere nogle af vore interesserede ”kryptokattolikker”.

Fredag den 23. Februar 1940

Det tør for første gang siden jul. Er til haandgerning i 3 timer, derefter dansk, det er morsomt. Pastor Lunn og jeg laver rød lampe, jeg indesmelter et par blik beholdere i mine kirkelys, det er et glimrende patent, men jeg ødelægger desverre det ene ved at lade beholderen blive varm. Jeg faar Øhlenslagers Tragedien og Holbergs komedier af far. Pastor Mensinger kommer kl. 5 til eftermiddagskaffe. Far tænker paa, at søge til Lolland, saa skal jeg gaa paa gymnatium i Maribo, og bo en del hos Ellehauges. Suppen er for sød og frekaseen for salt. Mensinger indleder en diskution i kontoret, om vej til forstaaelse, Tvebakkerne + Tage og Edel er her ogsaa, det er en glimrende aften, engang i mellem er det dog svært at følge med for en ikke theolog. Bagefter kaffe i havestuen. Dorf, Lunn og jeg har det hylende sjovt. Inger spiller. Arkitekt Bakker dør – heldigvis.

Tirsdag den 19. Marts

Far og mor er til Mensingers begravelse, det er kl 8, saa der kan jeg ikke være med. Paa skolen er de vældig søde, overlæren giver mig ug i Vestjylland. Det er et skrækkeligt snefog, men jeg sparer bilen hjem ved at gaa. Dorff er ved at rejse til Sydsjelland. Jeg spiller paa flyglet, jeg maa sandelig lære noget i min fritid. Plukker grene i haven. Det er dejligt at være mellemskolekandidat, jeg synger skønt ⊥. Jeg vil slanke mig. Far har 13 lyserøde nilleker og 6 paaskeliljer paa rad med til mig, ogsaa en masse lakris og chokolade. Jeg skriver brev paa engelsk, Henny faar ogsaa en øvelse paa skrivemaskine; saa kommer Inger, hun har ”Tommelise” med, Tage og Lunn har ogsaa hver en dejlig æske til mig. Lunn sætter lås paa mit skrivebord, saa er der ingen, der kan rører dagbogen og brevene.

Vi faar grapefruit, kalvesteg og rombudding, mocca i kabenettet, Inger og jeg slipper for sidste del af den, saa er vi oppe paa mit værelse hun læser breve og vi har det jævnt kedeligt. Middagen var hylesjov. Jeg faar Chr. til at følge hende hjem, det er hun ikke videre stolt af. Er død træt og ked af, at ⊥ ikke har været til stede.

V: 1½ Rødvin