Søndag den 19. November

Er i kirke. Far taler om, at han skal hilse fra fru Lindbolarsen, der kom saa ulykkelig af dage (afsted) Far er træt og nervøs, der er 3 chener ved middagsbordet. Drengene og jeg er nede hos fru Alexandre Knudsen efter brugt tøj, vi kommer til, at grine over et par gamle ridebukser, mon de har været hendes. Emil faar en gæst, saa han kan desverre ikke komme med ud i Frihavnen til pakhus D. Christensen er med der ude, han sorterer damestrømper. Der er en støvmasse, saa vi ønsker os en gasmaske. Der er en kollossal mængde tøj, det pakkes i 9 kæmpekasser. Fru konsul Readiger, frk. Romani, fru og hr. oberst Foch og flerer andrer er der, det er et meget stort arbejde. kl. 5 er vi færdige, saa tager vi paa hovedbanegaarden, hvor vi faar en gevaldig middag med hare, and [?], frugt [roraat?] m flode + annanas.

Saa er vi henne paa St. Knuds skole, Mensinger har igen skrevet et stykke, der hedder Guldblommerne, drengene spiller det, saa det bliver saa yndigt. Vi hilser paa nogle katolske patere, jeg hilser desverre ikke paa nogle af drengene. Vi skynder os hjem, i sporvognen kører jeg sammen med min klassekammerat Kurt. Dorf sidder oppe og venter paa os, hans ven er borte. Jeg laver kaffe, hører presse og munder [munter] udsendelse.

Torsdag den 28. December

Staar op kl. 1, er ude hos Inger, hun er hos damefrisørinden, saa tager Helge og jeg en tur med vore kælke, vi fragter bag hestevogne og tager Inger i møde, vi finder paa Mille og Nille. Vi faar en vældig sjov eftermiddags kaffe og Inger er med hjemme at se det brev jeg har skrevet til mig selv. Far og mor skal til grevemiddag hos oberst Fochs, jeg maa ikke være alene hjemme, saa cykler jeg paa weekend til Helgeshøj, først læser jeg BT, senere danser jeg med Karen, Kaj og Helge, det gaar straalende. Helge tager kl. 11 til bal i garderforeningen. Vi faar hyggelig aftenkaffe, da de gamle er gaaet i seng slukker vi lysene og har det hyggeligt. Jeg ligger paa Karens værelse, vi snakker hyggeligt.

Søndag den 28. April

Der er 2 tjeneste med Lunn, der er menighedsraad fra Hunseby at hører paa ham. Jeg er ned hos ⊥ inden jeg staar op, han vil lave et fosforsvovlbind til mig i mørkelægning. Jeg tager varmt bad. Det gør ikke noget, at Chr. ser paa ⊥ og mig, jeg gaar ikke i kirke, men siger, at jeg skal gøre champinong i stand, ⊥ er lige staaet op af sengen, saa han kan ikke gaa over i den kolde kirke, saa ligger ⊥ og jeg paa Chr´s divan, men vi bliver forstyrret efter ½ time. Jeg ”orner” mors negle og og champinon. Kammerherrerinde Worsaae m/søn og oberst og oberstinde Foch er her til middag, de er morsomme og hyggelige, jeg har sønnen til bords, han er afdelingsschef. De er oppe i kirketaarnet og imens mørkelægger ⊥ og jeg, vi sidder i havestuen til de kommer tilbage de har været oppe at se mit værelse, og spørger mig, om jeg studerer til tegner. Tage er her ogsaa , han kender oberstinden fra Røde Kors. Fru Worsaae har en polsk vase, ny sølvbeslag med til os.

⊥, Chr. og jeg er ude at gaa en stjerneskinstur, det er fælt for Chr. at være 3. hjul. Oberstens tager hjem kl. 10 ½, men de andre bliver til [tolv?]. Jeg er nede hos ⊥, naar  jeg er sammen med ham er han pragtfuld, men jeg er ked af ham, når [bolle-å] jeg tænker paa ham, han er lidt profetionel og erfaren.

V: 2 rødv. 1 ½ cherry 1x 1 medoc