Søndag den 28. April

Der er 2 tjeneste med Lunn, der er menighedsraad fra Hunseby at hører paa ham. Jeg er ned hos ⊥ inden jeg staar op, han vil lave et fosforsvovlbind til mig i mørkelægning. Jeg tager varmt bad. Det gør ikke noget, at Chr. ser paa ⊥ og mig, jeg gaar ikke i kirke, men siger, at jeg skal gøre champinong i stand, ⊥ er lige staaet op af sengen, saa han kan ikke gaa over i den kolde kirke, saa ligger ⊥ og jeg paa Chr´s divan, men vi bliver forstyrret efter ½ time. Jeg ”orner” mors negle og og champinon. Kammerherrerinde Worsaae m/søn og oberst og oberstinde Foch er her til middag, de er morsomme og hyggelige, jeg har sønnen til bords, han er afdelingsschef. De er oppe i kirketaarnet og imens mørkelægger ⊥ og jeg, vi sidder i havestuen til de kommer tilbage de har været oppe at se mit værelse, og spørger mig, om jeg studerer til tegner. Tage er her ogsaa , han kender oberstinden fra Røde Kors. Fru Worsaae har en polsk vase, ny sølvbeslag med til os.

⊥, Chr. og jeg er ude at gaa en stjerneskinstur, det er fælt for Chr. at være 3. hjul. Oberstens tager hjem kl. 10 ½, men de andre bliver til [tolv?]. Jeg er nede hos ⊥, naar  jeg er sammen med ham er han pragtfuld, men jeg er ked af ham, når [bolle-å] jeg tænker paa ham, han er lidt profetionel og erfaren.

V: 2 rødv. 1 ½ cherry 1x 1 medoc

Leave a Reply