Fredag den 26. Januar 1940

I nat har jeg knallet den bulgarske stenkrukke for 2. gang, den er meget skør. Som sædvanligt for sent til haandgerning. Ludvig i engelsk, bliver smidt ned i alle frikvarterene. Slaas med Børge om honningkage. Fortaæller Stoffer at Gunnar bliver færdig i dag og skal have kandidatgilde hos Davidsen. Far og mor er til middag hos kammerherreinde Worsaae, saa Dorf og jeg er alene til middag, han er vældig sød. Vi er oppe paa mit værelse, at se, hvor meget Karin har taget af slankemidlet, en skefuld. Chr. er ogsaa heroppe, jeg viser dem foto og læser stil for dem ham. Prøver at vinde en bogpakke til 15 kr. Dorf og jeg skriver breve til hinanden, og saa føjer vi bagefter forskellige tilfældige adjektiver til, det har en sjov virkning. Dorf prøver at regne geometri for mig, men han kan ikke. Far og mor finder mig oppe.

V: viski ½ – rom ½

Søndag den 28. April

Der er 2 tjeneste med Lunn, der er menighedsraad fra Hunseby at hører paa ham. Jeg er ned hos ⊥ inden jeg staar op, han vil lave et fosforsvovlbind til mig i mørkelægning. Jeg tager varmt bad. Det gør ikke noget, at Chr. ser paa ⊥ og mig, jeg gaar ikke i kirke, men siger, at jeg skal gøre champinong i stand, ⊥ er lige staaet op af sengen, saa han kan ikke gaa over i den kolde kirke, saa ligger ⊥ og jeg paa Chr´s divan, men vi bliver forstyrret efter ½ time. Jeg ”orner” mors negle og og champinon. Kammerherrerinde Worsaae m/søn og oberst og oberstinde Foch er her til middag, de er morsomme og hyggelige, jeg har sønnen til bords, han er afdelingsschef. De er oppe i kirketaarnet og imens mørkelægger ⊥ og jeg, vi sidder i havestuen til de kommer tilbage de har været oppe at se mit værelse, og spørger mig, om jeg studerer til tegner. Tage er her ogsaa , han kender oberstinden fra Røde Kors. Fru Worsaae har en polsk vase, ny sølvbeslag med til os.

⊥, Chr. og jeg er ude at gaa en stjerneskinstur, det er fælt for Chr. at være 3. hjul. Oberstens tager hjem kl. 10 ½, men de andre bliver til [tolv?]. Jeg er nede hos ⊥, naar  jeg er sammen med ham er han pragtfuld, men jeg er ked af ham, når [bolle-å] jeg tænker paa ham, han er lidt profetionel og erfaren.

V: 2 rødv. 1 ½ cherry 1x 1 medoc