Lørdag den 22. Juli 1939

Igen ortner jeg køkken og laver frokost, fru Chris er kommet hjem fra ferie, saa hun hjælper os. Far har et bryllup, mor og Tage er derovre som vidner, det er temmelig farligt da brudens moder gaar vagt foran kirkedøren og har lovet at lave skandale og bruge revolver, saa slemt gaar det ikke, da hun ser de mange mennesker der er for at passe paa, er hun fuldstændig stille. [umiddelbart er den eneste passende vielse 22. juli vielsen af Olaf Hansen og Esther Witterseh. Nr. 57 på denne side i kirkebogen] Det lyner og tordner meget stærkt. Missen kommer ind, det har den ikke været meget i ferien, jeg fodrer den og har den paa mit værelse hvor jeg kæler meget for den. Jeg hjælper fru Chris at lægge tøj sammen, jeg bestiller rullekonen og henter min taske hos skomageren. Møder Ester og Flemming. Mor henter min hvide dragt hos fru Mouritsen, der er et usædvaneligt godt snit i den. Jeg sætter blomster ind og træffer andre foranstaltninger til i morgen. Dagbog. Mor og jeg følger Tage paa vej til København, det er et yndigt spadsere-vejr

Lørdag den 27. April

Jeg er inde hos ⊥, da kl slaar 1,2,4,5, 8 og flere andre gange; Jeg stormer derind, lige saa snart, der er en lejlighed, det er sikkert fordi det er blevet forbudt mig. Han ligger i sengen og bestiller ingen ting, siger han, at han drømmer om T og det har han gjort siden han saa T 1. gang; i min dagbog, regner jeg ud, at det var 25. Sep. 38, dengang tænkte han paa at skrive til T. Karen Ficher er her, al den tid kan jeg være borte, og jeg siger ikke hvor jeg saa er. Jeg faar brev fra Pennevenner, jeg vil have nogle flerer, det er et motto til at gaa ind til ⊥. Der ventes luftangrep i nat, saa far er ikke stolt af at lade mig gaa hen til Trille, men saa tuder jeg og siger, at jeg aldrig maa gaa ud og jeg maa ikke gaa til ⊥, jeg kan lige saa godt gaa i kloster (Ophelia), saa faar jeg lov at gaa til ⊥ og far tvinger mig nærmest til at gaa hen til Trille, jeg kommer ½ time forsent, Esther, Flemming, Inger, Rie, Inga og Grete er der ogsaa, vi drikker kaffe, alt er morsomt arangeret, der er masser af kager, slik og cigarratter, vi danser en mængde morderne danse efter hendes gode gramofonplader, jeg fortæller, at ꓕ har f—-e, det er løgn, men det kommer nok, haaber jeg. De har nogle smarte fosfer armbind. Jeg har faaet ”Long key” til 11, de andre maa hellerikke blive længere, Trilles gamle har ikke været hjemme, naar far og mor ikke er hjemme en aften, skal de op til mig. Der er fælt ude, vi kan ikke se en haand for os, vi gaar hele tiden i grøften, jeg har ⊥ studenterhue paa, vi møde heldigvis far, jeg sætter ham til at følge Rie og Inga hjem, he do so. Der er føl i kirketaarnet, vi har 1 inde, det er morsomt at tale med dem, de holder ogsaa vagt hos Bording i Taarnby villaby. [Kristen Bording var landbrugsminister] Jeg har laavet at komme ned til ham, men kl. er 12. Jeg skal ikke mere ud i mørklægning. I eftermiddags var jeg inde hos fru Mouritsen efter mors nye frake og hos grønthandleeren efter forskellige ting til i morgen.