Torsdag den 9. Marts

Vi faar karakterbøger,  gaar ned til 7,04. Vi hjælper Møller med hans karakterbøger. Jeg faar ros i kemi men faar samtidig at vide at jeg er doven og der for inted kan. Rosenholm retter vore engelske stile inden fru Møller timen efter gør det, saa de er alle fine. Pumper cykkel. Laver 4 buketter vintergækker til stuerne, solen er pragtfuld. Læser lektier og brodere den første bredde af puden helt færdig og begynder paa den 2., der er ikke meget garn tilbage. Der er ikke kort fra far. Mor faar sin kjole m. bolero fra fru Pfeifer, den er pragtfuld, hun laaner smykker af mig. Tage kommer til middag, vi prøver ”sort gryde”, det er dejligt og jeg spiser meget. Fie bager kringel o.s.v. Der er aftengudstjeneste, Fie træner [?] saa jeg laver kaffen, vi skal ha’ te saa paaen igen. Fru Chris og Karin er med inde. Jeg maniküre mors negle saa de bliver flotte. Læser i ”David Cobberfield”. Far kommer med morgentaaget fra Berlin.

Mandag 3. April 1939

Min feber er dalet til 36,8’, jeg føler mig fuldtstændig rask, men staar ikke op.

Der er valg og de er alle henne at stemme. Mor faar tidligt fri fra klinikken, efter at have udført nogle ærinder kommer hun hjem, og har en stor pose frugt med til mig. Jeg læser over 200 sider i ”Greven af Monte Cristo,” saa det meste af dagen gaar med det. Mit værelse flyder, saa jeg faar Fie til at ortne det og gøre lidt rent, hun lægger tøjet paa forkerte pladser, saa jeg har noget at glæde mig til. Har temmelig voldsom næseblod. Fie gør hovedrengøring i havestuen, nu er hun færdig med hele stuehuset og mangler kun køkkenlejligheden. Det er et yndigt vejr, det er ærgerligt at jeg altid skal ligge i sengen naar jeg har fri. Far er paa konfirma[?] besøg det meste af dagen og vil ikke være hos mig af frygt for at bliver smittet. Faster ringer at de muligvis vil til Berlin i pasken.

Søndag den 17. September 1939

læser aviserne paa senge. Overdyrlægens er indenfor efter en bil, jeg snakker med dem medens de venter, de er vældig søde. Ogsaa i dag ligger mor, men hun staar dog op i eftermiddag. Snakker med studenterne i 2 timer. Laver eftermiddagskaffe, da Jessen har fri. Lektier. Russerne overskrider den russisk/polske grænse, Varzava bliver bombarderet meget voldsomt, 60.000 londoner demonstrerer mod krigen. Luftfartsministeriet i Berlin bombes. Gunnar er her til kaffe og aftensmad; vi hører radio hele tiden, mor kommer pludselig i seng med høj feber og den sædvanelige mavepine, hun har det meget daarligt, saa hun faar 20 draaber morfin. Far har hovedpine saa han tager til København, saa er drengene og jeg ene, Chr. skriver græsk i min poesibog og Lun. læser kærlighedsdigte, vi er nede i køkkenet at drikke skuash i stedet for kaffe.