Mandag 29. Maj 1939 2. Pinsedag

Vasker op og ortner værelse, mor og jeg er ikke i kirke, vi faar brev fra Vorsaaes at far er blevet officer af gydyminas [Gediminas]. Jeg ligger i haven og læser Synnøve efter at mine huslige pligter er overstaaet, Ruldi og Gunnar kommer, vi drikker kaffe i haven og gaar tur. Jeg faar brev fra Tage, der er en yndig lille sælnaal [sølvnaal?] indeni. Jeg har let hovedpine, henter æg og laver aftensmaden, Gunnar fortæller at han ogsaa er ridder af en svensk akademisk orten. Jeg prøver at smugle smør fra købmandens, men de er ikke hjemme. Ruldi har mors hue broderet færdig. Gunnar skal til Aarhus at være en maaned, saa det bliver en mindre afskedsfest. Vi faar vin 3 gange for at fejre officers korset, mor og jeg spekulerer allerede paa hvad vi skal have, vi faar 100 kr. hver. Herrene skal varte op med øller og vi maa sidde og vente, det er skægt, jeg lærer salomonsens ordner omtrent udenad. Sover kl. 1.

Søndag den 17. September 1939

læser aviserne paa senge. Overdyrlægens er indenfor efter en bil, jeg snakker med dem medens de venter, de er vældig søde. Ogsaa i dag ligger mor, men hun staar dog op i eftermiddag. Snakker med studenterne i 2 timer. Laver eftermiddagskaffe, da Jessen har fri. Lektier. Russerne overskrider den russisk/polske grænse, Varzava bliver bombarderet meget voldsomt, 60.000 londoner demonstrerer mod krigen. Luftfartsministeriet i Berlin bombes. Gunnar er her til kaffe og aftensmad; vi hører radio hele tiden, mor kommer pludselig i seng med høj feber og den sædvanelige mavepine, hun har det meget daarligt, saa hun faar 20 draaber morfin. Far har hovedpine saa han tager til København, saa er drengene og jeg ene, Chr. skriver græsk i min poesibog og Lun. læser kærlighedsdigte, vi er nede i køkkenet at drikke skuash i stedet for kaffe.