Søndag den 17. September 1939

læser aviserne paa senge. Overdyrlægens er indenfor efter en bil, jeg snakker med dem medens de venter, de er vældig søde. Ogsaa i dag ligger mor, men hun staar dog op i eftermiddag. Snakker med studenterne i 2 timer. Laver eftermiddagskaffe, da Jessen har fri. Lektier. Russerne overskrider den russisk/polske grænse, Varzava bliver bombarderet meget voldsomt, 60.000 londoner demonstrerer mod krigen. Luftfartsministeriet i Berlin bombes. Gunnar er her til kaffe og aftensmad; vi hører radio hele tiden, mor kommer pludselig i seng med høj feber og den sædvanelige mavepine, hun har det meget daarligt, saa hun faar 20 draaber morfin. Far har hovedpine saa han tager til København, saa er drengene og jeg ene, Chr. skriver græsk i min poesibog og Lun. læser kærlighedsdigte, vi er nede i køkkenet at drikke skuash i stedet for kaffe.

Leave a Reply