Torsdag d. 24. November

Vi faar vore karakterbøger i regnetimen, jeg faar 6, 96°, jeg er nummer 6, det er termin. I historie bliver jeg hørt, jeg synes at jeg kan det, men jeg fortæller lidt trægent, derfor siger M. at jeg ikke kan det og han gir mig ikke ret meget. Vi faar et forsøg i kemi, det lugter surt, og vi kommer alle til at hoste af det. Vi læser Robin Hood i religion, men det er en helt anden end den jeg har læst før. Jeg indlevere min løgte hos Johansen, jeg kan hente den i morgen. Jeg er hos tandlægen, der er desværre en nervebehandling i gang. Jeg har stærk modvind hjem, jeg spiser nogle gullerødder og æbler og ellers inted. Jeg læser leksier, mor skælder ud over videnspyrdene, Borch og Rosenholm beskylder mig for at snakke. Jeg skriver dagbog for 23. og 24. Jeg er lidt forkølet. Far tilbyder at sætte taksten for karakterbøger ned til 6,90, det tager jeg i mod, men jeg faar bare ingen penge. Jeg er til foredrag af Rektor Hansen i konfirmantstuen, det er godt, derefter servere jeg kaffe og læser i K. f. G., gaar i seng ved 11 tiden.

Leave a Reply