Mandag d. 7. November 1938

Jeg har faaet ug% – mg i stil, mor maa være dyktig til dansk. Jeg faar hjertebanken i gymnastik, men arbejder med alligevel. I de to prøveregnings stykker regner jeg i hvertfald 2 riktige af 6, de andre ved jeg ikke, jeg aflevere kun 4. Jeg bliver hørt i religion, jeg havde helt glemt, at vi skulde ha’ det i dag, saa jeg kan ikke et pluk, Rosenholm siger at han vil til at give karakter. Tegnetimen er temmelig kedelig, men lLund [sic] er meget flink. Jeg læser op for Fie af min stilebog og læsebog, jeg faar mig en ortenlig skod [??nok: skud] kage. Jeg læser leksier til Onsdag, i morgen har vi fri. Skriver dagbog for 6 – 7 far er til konvent. Missen besøger mig. Jeg laver konfekt. Læser historie til Torsdag, da vi jo har saa meget at gøre om Onsdagen. Jeg læser en del i en historie, far fik i Præstø, nu har han givet mig den. Jeg hjelper mor med at lave kaffe, far kommer hjem ved 11 tiden, vi ser efter maaneformørkelse, men maanen er ikke fremme

Leave a Reply