Tirsdag d. 23. August 1938

jeg drikker en lille kop te, min mave har det meget godt i dag, jeg læser historie og staar op til frokost, Petersen og faster er her, far tar’ 13 billeder af os i haven, Petersens’ indviteres med til konfirmationen, vi tar med bilen til København, tager afsked og gaar fremtil fru Pfeifer, jeg faar en blonte konfirmationskjole til 68 38 kr. fru  Pfeifer gir’ mig en lille kunstig blomst til kjolen og lover mig noget andet. Mor faar en flot sort selskabskjole til 125 for 85 kr, saa vi har ortenlig handlet billigt. Vi er ogsaa henne at købe lange hvide silkehandsker, der bliver ogsaa bestilt hvidt undertøj til mig. herhjemme læser jeg meget, slanker mig og læser igen efter middag, jeg skal baade læse for i gaar og i dag. Far finder et pindsvin i haven men jeg har slet ikke tid til at gaa derned. Jeg gaar i seng lige efter leksierne er færdige, det er de ved 9 tiden, saa klokken bliver altsaa 9 ½. Elimar er her at ortne forskellige elektriske ting.

Lørdag d. 22. Oktober (Efteraarsferie)

Jeg staar op til frokost, derefter ortner jeg mit værelse godt, for nu er efteraarsferien jo forbi, men det skal bliver meget rart at komme i skole igen. Jeg bliver skældt ud af far fordi jeg sidder paa et koldt værelse, vi skal fyre, mor prøver og maser hele dagen, men det er ikke godt. Jeg gaar en tur, er nede at bestille Elimar, derefter ude hos Inger, men hun har ikke tid til at gaa med, saa gaar jeg selv og ender hos Jernkoff, “skat” er blevet døv, men saa faar jeg mig en snak med “mor”, Bjørn har haft ernæringsknupper, jeg slutter turen med at samle kvæder op, de er snart sødne [rådne?], saa det er paa høje tid.

Efter middag er far til menighedsraadsmøde, saa mor og jeg er alene hjemme. Jeg faar varmt bad, det er rart at blive “ren”, min bluse inde fra Magaseng kommer, jeg har den paa resten af dagen. Jeg drikker kaffe sammen med mor og Fie. Jeg er nede at læse pogrammet for “Livet paa Hegnsgaarden”, den skal jeg se, gaar i seng kl. 10

Mandag d. 31. Oktober

Vi skriver stil ind i dansktimen. I gymnastik er jeg meget flitig, saa jeg har ondt i alle lemmer bagefter. Jeg faar ug- i regning, i aritmetik faar jeg ingen karakter, men jeg klare det pænt. I religion skriver vi ogsaa stil ind. I tegning tegner vi en borplade set fra forskellige sider. Herhjemme spiser jeg en forfærtelig masse mad og slik, navnlig det sidste. Jeg læser leksier det meste af dagen. Nu skal jeg til at gaa til ekstra regning fra 8-9 om Onsdagen, og til skolekøkken fra 4-7, saa om Onsdagen skal jeg være i skole i 11 timer, saa bliver der ikke megen tid til leksierne, saa jeg maa læse nogle af dem inden Onsdag, jeg faar ”Styrmand Most” [Walter Christmas, Styrmand Most, 5. udgave 1936] på bibioteket, jeg læser en snes sider, den er ganske god. Elimar er her med min lampe der har været til reperation os ham, jeg prøver den straks, den giver et meget smukt og varmt lys. Sibranzen er her med nogle billeder han har lavet for far, bade Elimar og Zibranzen bliver til kasse. Missen er inde.

Torsdag den 26. Januar 1939

Rosenholm giver os fri fra 1. time. Historietimen benyttes til at høre de daarligste. Vi faar forsøg i kemi, vi er uopmærksomme og faar at hvide, at næste gang skal vi blive fri for dem. Rosenholm læser kerlighedsdigte op for os i religion. Ei [?Engelsk?] har Andersen, han høre mig hele tiden. Snakker med Tenna der er til præst. Gunnar har travlt, mor er i Tystrup. Til bager, jeg æder. Skriver dagbog. Leksier, i nat har missen ligget i min seng, den har været vældig sød og kælend. En hos købmanden. Ortner værelse. Skriver i Karens Poesibog. Spiser alt for meget. Ortner Negle. Karin læser korektur for far. Far er hos Elimar da lysbillederne skal vises i kirken paa grund af at kakkelovnen er i uorten i konfirmantstuen. Jeg repetere historie. Hjælper Fie og andre med at servere. Det bliver meget sent inden jeg bliver færdig. Vi faar ny telefon.

Mandag den 14. August

Har afleveret en gyselig engelsk stil før ferien, inden tegnetimen staar jeg i gaarden og laver sjov med han, [ham] jeg kalder ham en baby. De andre tager prøver, gid jeg ogsaa kunde, Inger er med hjemme til eftermiddagskaffe, hun faar titaniske studier indb. hollænderne er desverre ikke hjemme, men de kommer til middag jeg er ude at have en vældig skæg med dem, de har hollandske cigarretter, de skriver morsomt i min bog. Far er hos Hjeds og mor ligger i sengen, jeg er hos Elinar. [Elimar] Der kommer 15 piger i aften, vi laver baal i gaarden, vi faar te og kager, der synges vældig meget, “der er et yndigt land” og mange hollandske og engelske. Mor kalder paa mig 3-4 gange inden jeg kommer, jeg har ikke læst lektier i dag saa tilsidst gaar jeg, gid de var her en dag til.

Onsdag den 1. November

Jeg svinger benet ind i en stolpe i gymnastik. Vi faar nogle af Kapers ekstemporale bøger, vi sidder og skyder til drengene, (jeg til Erik), mor bliver rasende og siger, at vi ikke har forstand paa mænd, vi er dog enige om, at vi har mere forstand paa dem end hun har.

Kan som sædvanlig ikke noget latin, Stoffer er sød.

Mor ligger i sengen. Jeg læser lektier hele dagen, skal aflevere en stil, som jeg først begynder paa efter middag, er ikke nede hos den søde, da jeg har fyret her. Er hos Elimar. Provst Westergaard er her, han vil have far til at søge stiftsprovstiet i Nykøbing Falster.

Fredag den 29. Marts

Vi spiser frokost i kontoret, der er en arbejdsløs smed, der gerne vil have sine 2 børn døbt, pigen skal hedde Lizzi Nanna og drengen Leif Wilhelm Lauersen, der er ingen faddere, saa bliver jeg for første gang fadder, og da for 2 endda. Far vil skaffe noget fint tegnepapir til mig hos sin bogtrykker, det er billigt og godt. Fliden overvælder mig, jeg gør 2 høns istand og laver en masse andet, de andre (det er svinene) er højlydt forundrede. Jeg finder mit Matadorspil frem, først spiller jeg med mig selv, senere med Karen, vinder naturligvis. Jeg skal gaa ned til Elimar, men da der staar 2 mænd i porten, gaar jeg ind og faar Karen med, her er en masse stjerner, [Katojopaia], [Ablebaon og Plaikaderne}. Vi laver kaffe og har en farlig sjov –’sandkagen’ er ilde hørt.

Far er eldevild over, at hans guldfisk lever, han er paa besøg hos Tage Hansens. I morgen kl 8, kan vi hente vore eksamensbeviser paa skolen, men da har vi jo gester her.