Fredag den 29. Marts

Vi spiser frokost i kontoret, der er en arbejdsløs smed, der gerne vil have sine 2 børn døbt, pigen skal hedde Lizzi Nanna og drengen Leif Wilhelm Lauersen, der er ingen faddere, saa bliver jeg for første gang fadder, og da for 2 endda. Far vil skaffe noget fint tegnepapir til mig hos sin bogtrykker, det er billigt og godt. Fliden overvælder mig, jeg gør 2 høns istand og laver en masse andet, de andre (det er svinene) er højlydt forundrede. Jeg finder mit Matadorspil frem, først spiller jeg med mig selv, senere med Karen, vinder naturligvis. Jeg skal gaa ned til Elimar, men da der staar 2 mænd i porten, gaar jeg ind og faar Karen med, her er en masse stjerner, [Katojopaia], [Ablebaon og Plaikaderne}. Vi laver kaffe og har en farlig sjov –’sandkagen’ er ilde hørt.

Far er eldevild over, at hans guldfisk lever, han er paa besøg hos Tage Hansens. I morgen kl 8, kan vi hente vore eksamensbeviser paa skolen, men da har vi jo gester her.