Mandag d. 31. Oktober

Vi skriver stil ind i dansktimen. I gymnastik er jeg meget flitig, saa jeg har ondt i alle lemmer bagefter. Jeg faar ug- i regning, i aritmetik faar jeg ingen karakter, men jeg klare det pænt. I religion skriver vi ogsaa stil ind. I tegning tegner vi en borplade set fra forskellige sider. Herhjemme spiser jeg en forfærtelig masse mad og slik, navnlig det sidste. Jeg læser leksier det meste af dagen. Nu skal jeg til at gaa til ekstra regning fra 8-9 om Onsdagen, og til skolekøkken fra 4-7, saa om Onsdagen skal jeg være i skole i 11 timer, saa bliver der ikke megen tid til leksierne, saa jeg maa læse nogle af dem inden Onsdag, jeg faar ”Styrmand Most” [Walter Christmas, Styrmand Most, 5. udgave 1936] på bibioteket, jeg læser en snes sider, den er ganske god. Elimar er her med min lampe der har været til reperation os ham, jeg prøver den straks, den giver et meget smukt og varmt lys. Sibranzen er her med nogle billeder han har lavet for far, bade Elimar og Zibranzen bliver til kasse. Missen er inde.

Leave a Reply