Lørdag den 3. August

Der er en tysk soldat her, jeg beslutter at være haar imod ham, men han er præst og undskylder, at han er i uniform, nu skal han paa orlov til sin kone, han lægger en chaine [?] under koppen og indviterer mig ned at besøge sig.

Senere kommer Karen F, vi spiser aal. Starcke ringer igen, han er saa tavs, at jeg maa spørge, om han er paa den anden ende af traaden endnu, saa kommer NO til, han er morsom og sød, de vil, at jeg skal komme ind til dem i eftermiddag, saa tager jeg ud til I. for at vi kan sælge lodsædler, men vi smutter lige ud til dem med nogle miabeller, de er meget sjove. Inger er med, St. følger os ud til Sofiehøj, hvor vi begynder at sælge lodsædler. This done, indviterer far I. og mig i Tivoli, vi ser plæneforestillingen og kan minst faa 2 sjejker, vi møder en masse bekænte, saa er vi henne at faa ”en i haanden,” Karen og Gerda har taget biletter til koncertsalen, imens vi er derinde, gaar Kristensen Taarnbygard og far hen at spise højt smørrebrød. Da vi kommer ud, møder vi kunstmaler Ulmer med frue og Markus Lauesen, vi er henne at drikke øl, det bestiller M. L. altid, saa har han da bestilt noget i dag. Han er en drukkenbold, men morsom. Bagefter skal vi hos Vivex, [restaurant Wivex] men [Per?] vil ikke med, saa maa I. og jeg tage med ham hjem.  Jeg følger hende ud til Bøyer. Der er nogen, der rumsterer i haven, far er ude at kigge efter tyve, men der er ingen, det er modbydeligt at ligge alene her, naar der er farer for natlige gæster.

Jeg venter stadig paa brev fra ⊥, paa Mandag maa det da komme.

Torsdag den 8. August 1940

De siger at ⊥ og jeg gaar med hinanden, jeg rødmer.

Fra morgenstunden er jeg ude at plukke markblomster. Jeg gruer for, hvordan dagen skal gaa, far har nemlig holdt os længe vaagne efter at kanonerne hørte op. Nu maa jeg til at pakke til Maribo, jeg rejser i morgen, og har ikke ordnet en [baludt?]. Der er brev fra Starcke, han vil have et fotografi, og indrømmer selv, at han er paatrængende. Gid der kom brev fra ⊥ inden jeg tager til Maribo.

Fru Elly kommer til frokost, hun skal da have en dag ud af det. Ællingerne modtager hende ved rutebilen. Hun er usædvanlig let at underholde. Senere kommer TC [?] han er en guttermand. Vi drikker kaffe under præstens pæretræ, ser saa kirken og gaar en tur ud til Vesterled TC og jeg botanicerer og bliver vældig gode venner. Vi faar en 1. kl.  middag og saa ser de fotos og mit værelse, hun skriver i Loduvikka, jeg tør foreløbig ikke bede ham om det. Far og TC drikker dus. De synes, at her er yndigt. De vil gerne komme meget sammen med os, og jeg vil ogsaa gerne komme sammen med dem. Da de skal hjem, regner det.

Der er brev fra Isse. Mor vil at skal sende billedet til Starcke.

V: 2 rødv. 1cherry. 1 negritta

Torsdag d. 29. august

Paa vej til skole møder jeg 3 kompanier syngende tyskere.

Vi skiftes til at gi’ slik i oldævl.

jeg faar min danske stil tilbage, jeg er den eneste, der skal skrive om, den er helt uden for emnet. Vi faar hver en stor dynge sten hos Fie, der er masser af smykkesten. Det regner og ⊥ henter mig, de staar alle sammen og glor efter os.

K. [?] P. V. og søster er her. Han driller far med Rotory. Hun er vældig sød mod mig. Det er hundekoldt, saa jeg har 2 fraker + et tæppe om mig.

Vi fyrer paa kraft. W. er gal.

Jeg er træt, da jeg skal læse lektier. Jeg klistre billeder i album. Dorff læser Starckes breve.

Bare jeg kan følge med i skolen, men det skal nok gaa, naar jeg først kommer i gang. Mor er rørende sød skønt jeg er gal. Chr. lejer værelse i Østersøgade. Han pakker allerede og vil flytte i morgen. Jeg kan hvist alligevel lide ⊥. Der er kort fra Tage.

Der er tyske undervandsbaade i Skanderborg Sø – de er sat derud som smaa. Tyskerne behøver ikke at lave flere flyvemaskiner, for hver gang de sender 20 ud, kommer der 20 hjem. Jeg faar ikke sagt godnat til ⊥.

Mandag den 16. September 1940

Jeg slaar ogsaa den anden tommelfinger, men benene har det godt, siden jeg fik stytted dem med baand.

Vi faar ikke matematik, da fru Lilhold er syg, saa prøver jeg at forstaa noget af hjemmeopgaverne. Bitten hjælper mig. Rektor er inde for at lære vore navne at kende. Adjunkt Bai læser sjove historier op, jeg siger vitser som altid i hans timer.

⊥ henter mig, han er saa sød, men da jeg ikke vil fortælle ham om det digt, jeg har lavet til ham – fordi det er daarligt, bliver han saa underlig, og jeg er lige ved at tude. Jeg faar grisens kranium. Kirkeministeren Fibiger er her for at se anlæget og smage grisen. Jeg faar ikke læst, og i aften er Legasionsraad Henningsen fra Warchau og ham fra Kounas her. De er jo lige kommet fra de farlige egne og kan fortælle en masse. Jeg faar mærkelig nok ⊥ til bords, de andre herrer faar ikke nogen. Tage er her. Jeg gaar ned til ⊥, han skriver igen i Loudovikka, Jeg burde læse matematik, men det bliver ikke til noget, det gaar helt i skoven. Isse kommer hjem, vi driller hinanden med Starcke. ⊥ er sød, jeg faar hilsen fra hans onkel kontorchefen. Det er maaneskin, nu skal vi mørkelægge

l. 7 ½. Naar jeg ikke maa faa et helt glas likør skal jeg ikke have noget. Henny, vor nye pige, er meget underdanig, hun lukker dørene op for mig osv. W. er ved at blive sødere.