Onsdag den 12. Juli

Jeg gør rent i pigeværelset og gør frokosten istand. den er meget mangelfuld, jeg maa efter æg o.s.v. Ved opvasken tilbyder far mig at lue gaarden for 50 kr., jeg begynder naturligvis straks og kører ogsaa 3 trillebørlæsfuld bort. det regner og mor lægger tøj i blød til i overmorgen. far siger at det er et alt forstort arbejde og køber for 35 kr. natrium klorat, men hjælper ogsaa lidt. Vi faar 6 blomkaalshoveder fra en amagervogn, saa nu kommer menyen sikkert til at staa paa det de 1. 3 [?] dage. Fru Håstrup Vig er kommet hjem fra landet brun som en neger, hun er her til kaffe. Jeg cykler ind at prøve hos fru Mouritsen, på hjemvejen følges jeg med Rut Petersen. Jeg kommer til middag 6½, de har halvvejs vented paa mig. Far faar tomatsuppe til formad, eftermad og dessert. Jeg læser ”Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard” af Nicalev [? Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard, af Henrik Scharling] færdig.

Leave a Reply