Mandag den 2. Januar 1939

vaagner og staar op ved 11 tiden, mit lille juletræ drysser meget, derfor plyndrer jeg det og stiller det ud paa verandaen, det store kan staa noget endnu, ortner mit værelse, vælter en flaske lim, men den falder saa heldigt, at limen flyder ud i en skaal og ikke en draape kommer paa tæppet. Faster Signe ringer, hun og Ove kommer i aften. Vander mine blomster hvilket er meget paakrævet, kaserer den buket der er blvet [sic] holdt ved lige siden konfirmationen, jeg har hele tiden taget de visne og sat nye i. Skriver dagbog for 1. og 2.

Ove og Signe kommer, vi faar bullion, benløse fugle og blommer til middag, mocca og sjokolader bagefter, juletræet tændes, vi synger, Signe sladrer og praler som sædvanlig, Ove er sød. Tage ringer kaffe de tager med 11 ½ bilen, jeg sover først kl. 3½

Leave a Reply