Lørdag den 8. Juli 1939

Vi staar sent op, Henny og jeg ved ikke rigtig hvad vi skal bruge dagen til, maa vi tage alene paa Blelahøj [Bellahøj] vil vi det, ellers vil vi i vandet, det bliver til det 1. og vi cykler ind til sporvognen hvor vi træffer Fischer. vi ser en masse dyr og maskiner derude, der er ofte rundridning og vi gaar og morer os glimrende, kl. 10 ½ tager vi hjem, vi kommer en smugle for sent og bliver irettesat. Henny faar   fars bøger, og da hun udtaler sin beundring for dem vinder hun hans venskab. Vi gaar paa loftet og roder da det har vores største interesse. Far skal have bud ind til fru Chris, vi cykler derind for ham og gaar samtidig en tur paa et par timer der, det regner men det rører os ikke. Scheaffer og frue er her. Henny og jeg er nede i spisekammeret efter adskillige forfriskninger.

Leave a Reply