Fredag den 21. Juni 1940

Saa vil far alligevel ikke med kl. 7½, jeg er hos ⊥ et øjeblik, men han vil først afsted kl. 9 og saa med Kalundborg-Aarhus, saa kan jeg sove en time til. Jeg farer rundt hos ⊥, jeg giver ham en pose chokolade og smaatude hele tiden, hvordan skal jeg undværer ham i 2 maaneder – i 2 lange måneder, uha. Nu vil far aligevel med, derfor tager vi bil til hovedbanegaarden, jeg tar’ med derind og tilbage med bilen, gaar fra Englandsvej, far kunde jeg kysse men ⊥ kunde jeg kun give en haand, det er skrækkeligt, mor ligger i sengen, saa da jeg gaar op på mit værelse for at tude, må jeg flygte. Jeg skriver en forsømt dagbog og brev til Isse og Henny, hvad andet skal jeg bruge min tid til jo – jeg skal læse ⊥ kemi bog. Jeg sidder spldder [splitter] nøgen i haven og solen er meget stærk og jeg bliver skoldet paa armene. Jeg skriver en masse brev til⊥.

W. og jeg cykler en tur til Maglebylille, hvor W.s Poul bor, vi træffer ham ikke, men ser de tyske barakker og soldater. Vi er i anlæget, hvor vi klatrer op i nogle træer, da vi kommer ind, gaar jeg i kælderen efter øl, afstivningspillerne har faaet smaa, gule blade. W. og jeg gaar meget sammen [? sød] hele formiddagen

Vi boner mit gulv i aften, men nu længes jeg barer.

Fredag den 4. Oktober 1940

Jeg vækker Isse, hun kan ikke naa bussen, og nu følges vi ad ind, hun kører saa langsomt, at jeg næsten ikke kan naa det.

Jeg læser lektier i biblioteket i gymnastiktimen, fru Steen faar at vide, at jeg er ordblind, hun siger, at min udtale er meget god, men jeg kan ikke læse op, og det har hun ret i. Jeg faar mdl. i regneprøven, en trøst er det, at Else Kr. faar mdl.-, saa jeg er altsaa ikke den daarligste. Jeg skal regne det ene stykke igennem ved tavlen, og er egentlig ganske begavet.

Der er faldet 3 brandbomber i Aluminiumindustriens bygning paa Englandsvej. Vi henkoger hyben, der skal rosenvand i [med], de smager dejligt, men de skærer i munden. Jeg læser – forestiller at læse lektier i eftermiddag, det er nemlig Karins fødselsdag, og hun har inviteret mig med i grafen. Det er jeg imidlertid for træt til, og saa bliver jeg hjemme hos ⊥. Han spiller, og jeg skal læse, men opgiver det naturligvis, det er skrækkeligt med mig. ⊥ kommer til at skyde til mor.

Jeg maa nu til at læse noget mere, baade for min egen skyld og for, at jeg ikke skal forstyrre ⊥, han faar heller ikke bestilt meget. Jeg gaar i seng kl. 10 ½. Har mange bomser.