Fredag den 4. Oktober 1940

Jeg vækker Isse, hun kan ikke naa bussen, og nu følges vi ad ind, hun kører saa langsomt, at jeg næsten ikke kan naa det.

Jeg læser lektier i biblioteket i gymnastiktimen, fru Steen faar at vide, at jeg er ordblind, hun siger, at min udtale er meget god, men jeg kan ikke læse op, og det har hun ret i. Jeg faar mdl. i regneprøven, en trøst er det, at Else Kr. faar mdl.-, saa jeg er altsaa ikke den daarligste. Jeg skal regne det ene stykke igennem ved tavlen, og er egentlig ganske begavet.

Der er faldet 3 brandbomber i Aluminiumindustriens bygning paa Englandsvej. Vi henkoger hyben, der skal rosenvand i [med], de smager dejligt, men de skærer i munden. Jeg læser – forestiller at læse lektier i eftermiddag, det er nemlig Karins fødselsdag, og hun har inviteret mig med i grafen. Det er jeg imidlertid for træt til, og saa bliver jeg hjemme hos ⊥. Han spiller, og jeg skal læse, men opgiver det naturligvis, det er skrækkeligt med mig. ⊥ kommer til at skyde til mor.

Jeg maa nu til at læse noget mere, baade for min egen skyld og for, at jeg ikke skal forstyrre ⊥, han faar heller ikke bestilt meget. Jeg gaar i seng kl. 10 ½. Har mange bomser.

Leave a Reply