Lørdag den 5. Oktober 1940

Lunn rejser til Sønderborg, saa da jeg vil ind til ⊥, gaar han dernede i køkkenet, men saa kommer ⊥ hen til vinduet. Jeg har glemt min raport paa skolen. Jeg bliver hørt i matematik og kan ikke et kvidder, fru Lilhold skælder mig ikke ud, men det gør hele klassen med Eva i spidsen.

De spaar mig mdl., og jeg tror ogsaa selv, at jeg faar det. De befaler mig, at læse mindst 3 timer om dagen, gaa i seng kl. 9 og ikke komme saa meget sammen med ⊥, det gaar jo ogsaa ud over ham. De har fuldstændig ret, og fra nu af skal det blive anderledes, som de meget rigtigt bemærker er jeg ikke dum, og hvis bare, jeg ikke bliver smit ud af skolen, skal jeg nok klare den. ⊥ kommer ikke. Jeg henter billeder hos Serritslev og bliver et nyt og bedre menneske.

Læser virkelig 2 timer. Mor har hovedpine, saa i stedet for tager far med ind at se Elverhøj. W. Henny og ⊥ er ogsaa med. Der mangler en stol i kongelogen, den blev fjærnet en gang kongen vilde sætte sig siger X, vi fortæller i det hele taget W. en farlig masse. ⊥ og jeg følges ud, da han glemmer at hjælpe mig frakken paa, hjælper jeg ham hans paa, han skal nu have lidt mere facon den søde dreng. Vi følges ad hjem. Far er med sporvogn.

Leave a Reply