Tirsdag den 8. August 1939

Er tidligt oppe, Nanna og jeg ligger paa græsplænen, inde i Hofs have er der et par svende der ryster blommetræer, jeg er ovre i haven at faa nogle, og saa gir jeg dem 4 æbler, jeg ligger der i en time og hundefryser, saa gaar jeg op at tage iskoldt styrtebad, i avis lollandsposten staar der om bankassistent Rasmussens bryllupsrejse. Elna, ungerne og jeg gaar tur, vi er hos Musse at konstatere at mit frugsted hedder ”Rafael”. Jeg læser Tempo og Billedbladet, faster viser os nogle rejseerindringer, Nanna erklærer for hver ting at det har hun ikke, men hun ønsker sig det. Grete bliver fotograferet paa potten med fingeren i munden. Onkel har en vanskelig fødsel hele dagen. Faster lader os høre nogle yndige grammofonplader af Ini Henrikkes [Fini Henriques] og andre, vi faar frugt og is, til sidst danser vi vals og tango, Grete er sent oppe.

Mandag den 12. Februar 1940

Det er den sidste riktige tegnetime vi har, Lunn sir’ a’ min er go’. Vi skal op i geografi til eksamenen, vi gør os al mulig umage for at presse ud af lærerne, hvad vi skal op i, det lykkes delvis, men kun delvis. Skolen lukker kl. 2, saa vi slipper for gymnastik, nu tror jeg ærligttalt at det er paatide at begynde at læse til eksamen, men det gaar jo skidt aligevel. Hos Scheaffer har de ingen varme, saa babyen har blaafrosne fingre. Vi læser Tempo i timerne. Det er en kold fornøjelse at køre i sporvogn for tiden, der er ingen varme men gennemtræk. Jeg læser ”En kvinde i Nettet” Storbyens sjakaler jeg kan efterhaanden bedst lide kreminalromaner, men naar man har læst 10 erotiske, kan man melodonten. Pastor Lunn har en dejlig gramofon, vi er nede i Necolais værelse at høre en masse godt og sjovt, det vil vi til at gøre meget tidt. Jeg har kunstnerkittel og kun den paa nede hos ꓕ, Karen er forarget, men det rører ikke store aander, saa driller jeg hende med de soldater hun samler op paa gaden.

Tirsdag den 21. Maj 1940

Mor er træt og gaar og tuder, saa ringer Arne Sørensen, [politiker, leder af Dansk Samling] at han gerne vil komme til eftermiddagskaffe, og saa maa hun stramme sig op. W. er en lidenskabelig læser af Tempo, jeg finder nogle personlige deri, som jeg anbefaler Chr., jeg har det hyggeligt hos ⊥ og stopper selv et par strømper, man kommer sig velnok. Jeg er indviteret med far og mor ud til majeristens (Ingeborg), men far og jeg gidder ikke tage med, vi pleger at dødkede os der, jeg plukker derimod en smuk buket blomster til hende. Jeg vasker mine konfirmationssko, saa bliver de pæne, men skindet faar for megen varme et sted, saa det bliver stramt og jeg maa klippe et stort stykke ud. Mor vil give mig den flotte lillae hat, men den passer ikke rigtig til nogle af mine dragter. Jeg er naturligvis nede hos ⊥. W og jeg kører en tur ad Bredgade ud til grønningen for at møde ham naar han kommer fra manduktion, men han svinger ind i gaarden lige inden os, uha

Mandag den 19. August 1940

Jeg kan lide at gaa derinde, foreløbig i hvertfald. Min lille finger bliver forvredet under langboldt, men man maa jo ofre noget for den store kunst.

Jeg er inde i 4 boghandler for at faa Falkenstjerne II, jeg maa vente med den til i morgen, saa kan jeg ikke faa læst. Hagerup kender mig, da jeg siger Strunge. Alle mennesker hilser paa mig igennem Taarnby, jeg møder alle mine bekendte.

Til i morgen er leksierne ikke svære end de var i mellemskolen. W. fanger en løvsanger, den har næsten ingen krop. Ved jubilæet havde den svenske minister Vasaordenen i lommen til far siger Scheaffer. Pastor Terkilsen fra Samsø og Nanna, der gaar i 2. g. paa Sahle er her. Hun er meget sød og pæn, men et lille gudsord fra landet. Hun har aldrig haft en sjejk og er imponeret af mig. Vi er i taarnet og blommerne. Hun bliver indviteret herud en anden gang igen. W. græder fordi føllet ikke kom ned til hende. Men nu faar hun en flyver fra Tempo gør hun, han er muligvis tysker.

Jeg gidder ikke læse paa matematik.