Fredag 2. Juni 1939

Jeg har ikke faaet skrevet gloser til svensk, og da jeg skal høres kan jeg ikke vise Rosenholm dem, saa har lektien ingen interesse og jeg faar slet, for 1. gang i skoletiden. Vi har Moldrup i tysk, han kalder mig en dum tøs. Inger og jeg er inde hos Sur at købe tomater, jeg hilser paa ham selv. Jeg læser lektier i haven og er hos overlærens, Inger B. er her, jeg plukker en pragtfuld buket blomster til hende, efter middag gaar vi en tur, og jeg giver hende en stor buket syrener. Scheaffer kommer her til aftenkaffe, vi taler kortstog og far siger at kirkemødet i Klermont var 1092, jeg siger 1095 og vi konstaterer at jeg har ret. Missen er med mig i seng. Fru pastor Ulmer er faldet og ligger nu med hjernerøstelse og kraniebrud, det er temmelig slemt. Muligvis kommer Kristensens kammerat herind at bo efter sommerferien hvis vi kan overkomme det, gid han gjorde.

Lørdag 3. Juni 1939

I religionstimen faar vi vore feriebiletter og i norsktimen gætter Rosenholm og vi en krydsordsopgave til børnehjælpsdagen i morgen, Møller giver mig 5 opgaver ekstra, Cristensen giver jeg de 2. Jeg sidder i 2 timer i haven og læser tysk grammatik, saa hjælper jeg mor at vaske op og lave middagsmad. Gaar en tur i haven, hvor jeg hvor jeg plukker 2 dejlige buketter blomster. Københavns politi har luftværnsøvelser med sirener o.s.v. men den civile befolkning har inted at gøre. Jeg er paa Alegaarden at købe tomater hos Suhr selv, jeg faar for 1 kr. = 2,50 kr. Christensen giver mig 2 kryds og tværs opgaver som han skriver af. Jeg ligger i haven lang tid i eftermiddag. Repeterer en smule tyske gloser og verber, derefter driver jeg som en socialdemokrat. Jeg taler med Gert over hegnet. Læser ”ny paa Ejnen” og bestiller ellers intet i sommervarmen. Jeg maa tabe 15-20 pund inden sommeren er omme.

Onsdag den 7. Juni

Hele dagen er vi ovre i realklassen, vi er paa opdagelse rundt i rummene bagved og oppe paa taget og henne at kigge ind i naturhistorielokalet, der er eksamen, saa vi maa ned i en fart. Eri og Rie er derinde i geografitimen, de laver en skæg saa vi kan høre dem, da de vil hjem ligger Koffer i græsset udenfor, saa de maa vente til det behager ham at forsvinde. Jeg faar mg+ i Danmarks byers oprindelse. Køber tomater hos Suhr. Fru Chris er her at hjelpe mor. Jeg vasker haar og tager koldt styrtebad da det er brændende varmt. Jeg fedter mig ind i krem da huden er meget tør. Vander blomster og slikker solskind i haven. Fru Chris er blevet afskediget uden grund paa kvinderegencen fordi der er flyttet nye ind på køkkenet og der er kommet uorden i sagerne. Jeg gaar temmelig tidligt i seng, men sover først kl. 12 da det er næsten lyst og forfærdelig smukt vejr ovenpaa en smule torden.

Lørdag den 10. Juni

Kommer i sidste øjeblik. Kolby hører mig i aritmetik, jeg kan det, men det tror han ikke, saa han er meget hidsig. Vi faar fri fra Rosenholms dansktime, og faar frk. Rasmussen, vi er paa boldbanen, men jeg læser historie. Jeg køber tomater hos Suhr, vi spiser først frokost kl. 1, saa jeg maa spise med, derfor tager det saa kedelig lang tid. Fuglen har ikke været paa mit værelse i dag, desverre, saa der er ikke noget at tørre op, derimod gaar jeg i køkkenet det meste af dagen, saa ligger jeg i haven og læser ”Søstrene på Killekullen” færdig. Far falder og klager sig skrækkeligt, han har hovedpine og er gnaven. Jeg ringer til Karen Louise, hun er paa Fyn, jeg taler med husejeren, jeg skriver til hende. Far er saa gnaven at han laver en chene hvor han kalder mig dum og doven, han tilbyder at rejse og alt det andet sædvanlige vrøvl. Jeg tegner, mor er ked af det, vi tuder alle 3 og er nervøse. Jeg læser ”Ny paa Ejnen.”.

Tirsdag den 11. Juli

Jeg henter [tomater] hos Suhr til frokost, er paa politistationen og hos slagteren. Jeg laver frokost og rører fars til kødboller, jeg koger dem ogsaa og de bliver vældig fine, det synes fru Christensen ogsaa, hun er her paa visit. Jeg stryger tøj og ortner værelse. Karin og Inger kommer til middag, jeg laver en pandeomelet. Malerne bliver færdige i det første pigeværelse, der ligger et vældigt lag papir derinde, jeg laaver at faa det væk i morgen. Jeg begynder at hækle saaler til mine strandtøfler, men opgiver det da det ikke vil blive pænt. Diba Klavsens mand er her efter brudebillederne, han er vældig flink. Jeg sætter gobilengen op bag sengen, lige saa godt som haandværkeren. Gert siger at det vilde være lige saa billigt at lave tennisbane paa ladegulvet, men det er for sent nu. Jeg læser hele aftenen, da far ikke er hjemme stryger vi kaffen.

Onsdag den 28. Februar 1940

Gaar hen paa skolen kl. 10 saa venter jeg paa at komme op til kl. 3. Senser hedder fru Hauge, hun er vældig sød, Hun bliver begejstret da jeg til den 8. kunst kan føje verset om at behage fra Adam Homo. [Sætningen står øverst men med en streg, der tyder på at den skal indsættes circa her] og giver mig ug, jeg havde regnet med mg+, men det er jeg ikke ked af, tvært imod. Mor har ringet 3 gange hjem for at faa karakteren at høre, de er naturligvis glade for det alle sammen, jeg er nede hos Dorf hele dagen, der er saa hyggeligt, og han er saa sød. Far tror, at det er i aften, vi skal ind at høre biskob Suhr, saa han venter der inde fra 5 til 8, han er ked af, at han er ved at blive saa distræt, han har en mængde slik med hjem til mig. Mor er stadig pecimist, jeg faar saamen g+ i alt det andet, men Dorf vil læse engelsk med mig, saa jeg ogsaa faar ug i det siger han, den søde sjæl. Jeg tager varmt bad, det er jeg nødt til, da jeg er saa tyk og sveder skrækkeligt. Læser roman. I dansk i dag blev jeg hørt i ”Den 8. Kunst”, saa fortæller jeg af mig selv, en del af Adam Homo, man maa jo dupere rakket.

Fredag den 5. juli. 1940

Jeg læser 1 time kemi i formiddag. Det er fru Kris fødselsdag, nu skal Poul ud paa en plantage i Lyngby, han skal heldigvis ikke bo hjemme. Mor tror, at ”i gaar kom vi, i morgen ere vore dage talte” synges ved bispemøder, fordi de varer 3-4 dage, og man skal hjem med morgentoget. Vi faar brev fra N.G., [Nørre Gymnasium] jeg er optaget, jeg faar samtidig  aarsheftet for 1940. jeg maler om paa polakpigen. Der er tysk cirkus i byen. Tage tænker paa at tage ned til de danske arbejdere i Tyskland, men han har saa mange skøre ider, Grønland var da meget bedre. Vi har ministerskifte. Siden ⊥ tog fugleskadereden ned, er der kommet saa mange sjeldne fugle. Jeg henter tomater hos Suhr. Lunn og jeg ordner havegange. Ællingefaderen er her, vi har de smaa kravl i vandet. Tage er herude.

En svaleunge forvilder sig herind paa mit værelse.

Kristensen fra Taarnbygaard er her, de har Karen med og vi bliver helt gode venner. Hun hyler og tuder og er forkælet.

De er nede at se, hvor meget brænde vi har, vi opgiver kun 2 ton [?], skønt vi har 50 he [?] + 2-3 rummeter brænde. Der er luftalarm i Roskilde, og mange steder paa  Sjælland, nu kommer turen nok snart til os. jeg vasker haar i nattens mulm og mørke.

1 Pomerantz

Fredag den 12. Juli

Jeg er paa politistationen efter en blanket til Niebuhr. Køber tomater hos Suhr paa hjemvejen, det gjorde jeg ogsaa sidste aar. Jeg køber 10 ællinger til, de plumper glade ud i vandet, men en af dem svømmer ½ m. under, de vil være som de store, men kommer skit fra det, vi glemmer 1 i anlæget, men finder den senere. I.B. følger med ind til banegaarden paa mors cykkel, vi indskriver dem og tager til Tjustrup. Vi møder Karen Veber paa stationen, vi cykler fra Sorø og hjem, jeg med 2 kufferter, det er dejligt.

Dik har saar, der ikke vil læge, saa han ligger i sengen, han læser Tarsanbøger og slaar fluer ihjeld, for flugefangere er noget skit, der kan kun være en 500 stk. paa dem. Jeg maa faa en kattekilling. Eva spiller haandbold. De gaar  i seng kl. 9, saa faar jeg fat i en filmsroman ”Moulin Rouge.”