Fredag den 12. Juli

Jeg er paa politistationen efter en blanket til Niebuhr. Køber tomater hos Suhr paa hjemvejen, det gjorde jeg ogsaa sidste aar. Jeg køber 10 ællinger til, de plumper glade ud i vandet, men en af dem svømmer ½ m. under, de vil være som de store, men kommer skit fra det, vi glemmer 1 i anlæget, men finder den senere. I.B. følger med ind til banegaarden paa mors cykkel, vi indskriver dem og tager til Tjustrup. Vi møder Karen Veber paa stationen, vi cykler fra Sorø og hjem, jeg med 2 kufferter, det er dejligt.

Dik har saar, der ikke vil læge, saa han ligger i sengen, han læser Tarsanbøger og slaar fluer ihjeld, for flugefangere er noget skit, der kan kun være en 500 stk. paa dem. Jeg maa faa en kattekilling. Eva spiller haandbold. De gaar  i seng kl. 9, saa faar jeg fat i en filmsroman ”Moulin Rouge.”

Leave a Reply